Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opleiding en gedreven kmo’s speerpunten van de Limburgse bouwsector

Opleiding en gedreven kmo’s speerpunten van de Limburgse bouwsector

“Met de toename aan administratieve en andere verplichtingen zal de ondersteunende rol van Bouwunie ten aanzien van kleinere bouwbedrijven nog belangrijker worden”, aldus Leon Peters en Davy Maesen van Bouwunie Limburg (foto PDC)

In de provincie Limburg is de werking van Bouwunie Limburg sterk ingebed in de doorgedreven kmo-mentaliteit. Opleiding is er het stokpaardje bij uitstek. Initiatieven zoals Bouwinnovatie, de opleidingsdag ‘Puur Prof’ in samenwerking met Constructiv, en de Limburgse Bouwacademie (nvdr. zie verder) zijn geënt op de typerende familiale kmo-cultuur.

De Limburgse bouwondernemers schatten de huidige conjunctuur positief in. Het werkvolume ligt hoog en de orderboekjes zijn goed gevuld. Het aantal slechte betalers en de scherpe concurrentie blijven wel problematisch.

Ook in Limburg treedt er een stagnatie van het aantal renovaties op (foto PDC)

“De werkvooruitzichten zijn dermate positief dat 19% van de werkgevers extra medewerkers wil aanwerven. 16% heeft recent aangeworven. 19% van de werkgevers is dat (nog) van plan. 26% van de Limburgse bouwkmo’s had in het eerste kwartaal van dit jaar meer werk dan in het kwartaal daarvoor. Voor de eerstvolgende maanden verwacht 30% een (verdere) stijging in het werkvolume.  54% van de bouwondernemers hebben nog fulltime werk voor meer dan drie maanden”, aldus Anja Larik, economisch adviseur Bouwunie.

“Formules zoals werkplekleren en duaal leren zijn goede tools waarop mijns inziens nog te weinig wordt ingezet” (foto Constructiv)

“De goede vooruitzichten doen ook de vraag naar extra werkkrachten toenemen. Het aantrekken van extra medewerkers dreigt evenwel erg moeilijk te worden. Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 geen en 10 heel veel problemen voorstelt, kruist 75% 8 of 10 aan op de vraag in welke mate ze moeilijkheden verwachten in hun zoektocht naar geschikt personeel.”

Sterk ingebed

Bouwunie Limburg is in hoofdzaak gegroeid uit een aantal sterke sectorale werkingen. Naast de binnen de provincie opgerichte afdeling Dakdekkers Bouwunie Limburg zijn er de nationale werkingen voor o.m. installateurs, stukadoors, schilders, schrijnwerkers en ruwbouw aannemers.

“Onze werking is sterk ingebed in de provincie Limburg dankzij het engagement van een 50-tal bestuursleden. Elke deelsector organiseert op jaarbasis 3 tot 4 activiteiten in de brede zin van het woord. Momenteel tellen we een 1.000-tal leden, voor de economische crisis waren dat er zelfs een 1.200-tal. Het betreft bijna zonder onderscheid bedrijven met een familiale structuur, dat geldt ook voor de meeste grotere bouwbedrijven. Ook in onze provincie is er – bij gebrek aan voldoende geschoold personeel – sinds het derde kwartaal van 2017 een opvallende stijging van het aantal leden-zelfstandigen zonder personeel”, aldus Leon Peters, voorzitter van Bouwunie Limburg.

Hij is zaakvoerder van Peters Leon dakwerken, een tweede generatie familiebedrijf uit Maaseik, gespecialiseerd in dak- en gevelwerken. Een achttal jaar geleden richtte hij - samen met een zestal collega’s - de Dakdekkers Bouwunie Limburg op, waarvan hij voorzitter werd. Later werd hij door Bouwunie Limburg gevraagd om ondervoorzitter te worden. Een half jaar later reeds werd hij – vroeger dan zelf verwacht - voorzitter in opvolging van Louis Linsen die toen een (onverenigbaar) politiek mandaat opnam.

De nieuwe Limburgse woonst heeft een gemiddelde oppervlakte van 80 m² (foto PDC)

Nederlandse impact

De uitwassen van de economische crisis in de bouwsector worden in de provincie ook nu nog duidelijk. Recent zijn een aantal bouwbedrijven in diverse subsectoren failliet gegaan niettegenstaande forse investeringen. Het werkvolume mag dan wel toegenomen zijn, de prijssetting is nog altijd niet terug op peil.

“Tijdens de economische crisis was er ook een niet te onderschatten impact van de Nederlands-Limburgse bouwsector op de onze. Op grote werven moesten nogal wat leden-bedrijven die in vaak onderaanneming werken, de duimen leggen voor hun Nederlandse collega’s. Met het uitdeinen van de economische crisis is dat fenomeen inmiddels sterk afgezwakt”, aldus Davy Maesen,  gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Limburg.

“De bouwsector van onze noorderburen kenmerkt zich vooral door een toenemend aantal grote bedrijven met enkele honderden werknemers. Indien het ook in onze contreien die richting zou uitgaan zou de ondersteunende rol van Bouwunie ten aanzien van kleinere bouwbedrijven nog belangrijker worden. De toename aan administratieve verplichtingen – denk aan ‘Check-in-at-work’ dat niet enkel geldt voor de jongens die grote projecten uitvoeren, maar ook voor een bouwbedrijf dat een kleinschalig project van pakweg 20.000 euro als onderdeel van een grotere opdracht uitvoert…

En zo zijn er nog tal van verplichtingen die rompslomp met zich meebrengen. De kleinere bouwbedrijven hebben hiervoor noch de juiste mensen, noch de vereiste kennis in huis. Ook veiligheid op en rond de werf wordt steeds belangrijker, en is momenteel een opleidingsthema bij uitstek.”

Verhoging en verdieping

Wat de algemene tendensen in de residentiële markt betreft, volgt Limburg in grote lijnen de trends die zich in de andere Vlaamse provincies aftekenen. Een daling van het aantal nieuwbouw woningen, een stijging van het aantal nieuwe appartementen en een stagnatie van het aantal renovaties.

“We zien in centrumsteden en ook in kleinere gemeenten een verdieping en een verhoging van het aantal bouwlagen vergund worden. Recent werd in een kleine Limburgse stad een appartementsgebouw met negen bouwlagen, op een 500-tal meter van het marktplein, vergund. Ook stedenbouwkundig is er een duidelijke evolutie aan de gang”, aldus Leon Peters. De nieuwe Limburgse woonst heeft een gemiddelde oppervlakte van 80 m².

Werkplekleren

Ook in Limburg heeft het bouwonderwijs al betere tijden gekend. Vooral de ruwbouwopleidingen krijgen rake klappen. “De samenwerking met het bedrijfsleven moet verder versterkt worden. Formules zoals werkplekleren en duaal leren zijn goede tools waarop mijns inziens nog te weinig wordt ingezet. Met bedrijfsinterne opleidingen biedt Constructiv een opleidingstraject van 120 uren op jaarbasis aan om eigen personeel op te leiden. Binnen mijn eigen dakdekkersbedrijf heb ik dit systeem een viertal jaar geleden geïntroduceerd. Grote bouwbedrijven hebben de financiële mogelijkheden om hiervoor een mentor in te schakelen, voor kleinere bedrijven is dit – met enkel 400 € lastenverlaging per kwartaal - moeilijker. Het zou daarom niet slecht zijn om alternatieve formules te ontwikkelen voor kmo’s. Ik denk bijvoorbeeld aan leerkrachten uit het technisch of beroepsonderwijs die de taak van mentor voor diverse kleine bouwbedrijven kunnen combineren?”, aldus Leon Peters.

Project Tijdelijke Werkervaring

Twee jaar geleden werd door Bouwunie Limburg een pilootproject rond werkplekleren opgezet in samenwerking en met de steun van de VDAB. Het ging op 1 juni 2018 van start.  Er werden vijf ‘percelen’ – installateurs, houtskeletbouw, dakdekkers, … – goedgekeurd.

“Per ‘perceel’ werden twee bedrijven aangezocht die zich willen engageren in dit verhaal. Werkplekleren is een goed systeem zowel voor de leerling als voor het bedrijf waar hij terecht komt. De leerling kan kostenloos bij een werkgever terecht om er werkervaring op te doen. Eventueel kan dit nog gevolgd worden door een Individuele Beroepsopleiding (IBO). De eerste kandidaten zullen zich na het bouwverlof aandienen”, aldus Davy Maesen.

“Er is ook het Tijdelijke WerkErvaring (TWE)-project van BLM Genk dat startte op 1 juni 2018 en - met middelen van het Europees Sociaal Fonds (ESF) - jaarlijks een 200-tal werkzoekenden een werkervaringsstage (WES) bij een werkgever laat volgen. We hebben ons als beroepsorganisatie geëngageerd om jaarlijks een 50-tal stageplaatsen voor de bouwsector te voorzien.”

Een Limburgs bouwbedrijf met een vacature, bereid om een werkzoekende de stiel te leren onder dit TWE-project, kan dit laten weten via limburg@bouwunie.be

Eigen opleidingen

Sinds een achttal jaar organiseert Bouwunie Limburg ook eigen opleidingen, onder meer rond het thema veiligheid. Zo waren er onder meer opleidingen voor dakdekkers rond ‘werken op hoogte’, ‘asbest verwijderen’…

“Naast de bouwbeurs ‘Bouwinnovatie’ die jaarlijks in Hasselt plaats vindt, organiseren we sinds twee jaar ‘Puur Prof’, een netwerkevent voor bouwprofessionals. “Bij de laatste editie werd er voor het eerst ook een opleidingsdag aan gekoppeld, met de steun van Constructiv. Hieraan namen een honderdtal bouwbedrijven en een 40-tal fabrikanten deel”, aldus Davy Maesen.

Puur Prof

“Volgend jaar – op 25 februari 2019 – vindt ‘Puur Prof’, de nieuwe naam voor ‘De Dag van de Prof’, voor het eerst los van Bouwinnovatie, plaats op de T2-Campus in THOR park Genk. “Bedoeling is in de eerste plaats om het belang van opleiding te blijven onderstrepen – slechts één op vier van onze bouwbedrijven is bezig met opleiding. Een tweede, even voornaam element is duidelijk maken dat het bouwgebeuren steeds technischer en complexer wordt. Denk alleen nog maar aan het thema luchtdicht bouwen…   Daarnaast is er ook nog onze Limburgse Bouwacademie, een netwerkevent waar we maandelijks in vier groepen van een vijftiental personen kennis en ervaring rond een bepaald thema – denk bijvoorbeeld aan lean bouwen – uitwisselen”, besluit Davy Maesen. (PDC)  

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tessenderlo en Ham zetten eerste stap naar fusie

Tessenderlo en Ham zetten eerste stap naar fusie

De Limburgse gemeenten Tessenderlo en Ham hebben op gelijktijdige gemeenteraden van 4 oktober de principiële beslissing genomen tot vrijwillige samenvoeging. Nu start een traject van twee jaar waarbij alle aspecten van een fusie onderzocht[…]

Limburg plant megafusie sociale huisvestingsmaatschappijen

Limburg plant megafusie sociale huisvestingsmaatschappijen

Q Academy bereidt zich voor op uitrol fibernetwerk

Q Academy bereidt zich voor op uitrol fibernetwerk

Geringe interesse van aannemers dreigt Limburgse sneltram fors duurder te maken

Geringe interesse van aannemers dreigt Limburgse sneltram fors duurder te maken

Meer artikels