Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opgelet voor ecosysteem bij ruiming waterlopen

Gerelateerde onderwerpen :

Opgelet voor ecosysteem bij ruiming waterlopen

Aannemers die werken uitvoeren aan een waterloop nemen best preventief contact op met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) over het waterecosysteem. De impact van werkzaamheden op dat systeem kan groot zijn. Dat bewijst de recente ervaring met baggerwerken in de Moervaart.

Tijdens die baggerwerken in het voorjaar van 2014 zakte de zuurstofconcentratie van het water plots zodanig dat vissen in ademnood kwamen. Een gedeelte van de vispopulatie stierf maar Waterwegen en Zeekanaal nv vermeed erger door de werken stop te zetten. Dat gebeurde na advies van de VMM en de visserijbioloog van het ANB.

De baggerwerken werden uitgesteld naar het najaar van 2014. Door de lagere temperatuur in deze periode heeft het waterecosysteem meer veerkracht om het effect van baggerwerken op te vangen. Momenteel zijn de baggerwerken opnieuw begonnen, met een aantal extra voorzorgsmaatregelen:

De aannemer begon de baggerwerken op de plaats waar de vissen zich 's winters in grote getale ophouden. Daardoor is er nu een 'veilige haven' terwijl de baggerwerken elders gebeuren.

Drie beluchters staan strategisch opgesteld om extra zuurstof aan het water toe te voegen.

Om minder hercirculatie van zuurstofvragend slib in het water te hebben, voert de aannemer een groot deel van het slib af met vrachtwagens in plaats van per schip.

De plaatselijke vissers blijven waakzaam en houden het ANB op de hoogte van mogelijke problemen. Ook de milieudiensten van Moerbeke en Wachtebeke, de aannemer en Waterwegen en Zeekanaal zijn alert voor dreigende vissterfte en kunnen een beroep doen op zuurstofmetingen door de VMM.

Het overleg tussen alle betrokken partijen maakt het mogelijk om de werkzaamheden goed te organiseren en een nieuwe vissterfte te vermijden. Uit deze zaak blijkt dat timing en flankerende maatregelen heel belangrijk zijn bij bagger- of ruimingswerken. Preventief ecologisch advies inwinnen bij de VMM en ANB kan dus heel wat problemen, vertragingen en kosten besparen. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Haalbaarheidsstudie voor decarbonisering in België

Fluxys, ArcelorMittal Belgium en North Sea Port starten een haalbaarheidsstudie voor het project Ghent Carbon Hub, een opslag- en vloeibaarmakingshub voor CO2 met open toegang in het Gentse deel van North Sea Port. Naast het gebruik van[…]

25/08/2022 | ProjectenInfrastructuur
Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Meer artikels