Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opgelet voor ecosysteem bij ruiming waterlopen

Gerelateerde onderwerpen :

Opgelet voor ecosysteem bij ruiming waterlopen

Aannemers die werken uitvoeren aan een waterloop nemen best preventief contact op met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) over het waterecosysteem. De impact van werkzaamheden op dat systeem kan groot zijn. Dat bewijst de recente ervaring met baggerwerken in de Moervaart.

Tijdens die baggerwerken in het voorjaar van 2014 zakte de zuurstofconcentratie van het water plots zodanig dat vissen in ademnood kwamen. Een gedeelte van de vispopulatie stierf maar Waterwegen en Zeekanaal nv vermeed erger door de werken stop te zetten. Dat gebeurde na advies van de VMM en de visserijbioloog van het ANB.

De baggerwerken werden uitgesteld naar het najaar van 2014. Door de lagere temperatuur in deze periode heeft het waterecosysteem meer veerkracht om het effect van baggerwerken op te vangen. Momenteel zijn de baggerwerken opnieuw begonnen, met een aantal extra voorzorgsmaatregelen:

De aannemer begon de baggerwerken op de plaats waar de vissen zich 's winters in grote getale ophouden. Daardoor is er nu een 'veilige haven' terwijl de baggerwerken elders gebeuren.

Drie beluchters staan strategisch opgesteld om extra zuurstof aan het water toe te voegen.

Om minder hercirculatie van zuurstofvragend slib in het water te hebben, voert de aannemer een groot deel van het slib af met vrachtwagens in plaats van per schip.

De plaatselijke vissers blijven waakzaam en houden het ANB op de hoogte van mogelijke problemen. Ook de milieudiensten van Moerbeke en Wachtebeke, de aannemer en Waterwegen en Zeekanaal zijn alert voor dreigende vissterfte en kunnen een beroep doen op zuurstofmetingen door de VMM.

Het overleg tussen alle betrokken partijen maakt het mogelijk om de werkzaamheden goed te organiseren en een nieuwe vissterfte te vermijden. Uit deze zaak blijkt dat timing en flankerende maatregelen heel belangrijk zijn bij bagger- of ruimingswerken. Preventief ecologisch advies inwinnen bij de VMM en ANB kan dus heel wat problemen, vertragingen en kosten besparen. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

PFAS-verontreiniging in Willebroek wordt begin 2022 gesaneerd

Op de site van de voormalige papierfabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat daar recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld[…]

26/11/2021 | OVAMbodemsanering
Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Standaard afgesproken om staat van riolering op te maken

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

Nieuw bouwbedrijf ontwikkelt enkel CO2-neutrale projecten

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

België laat jaarlijks meer dan 2,5 miljard € energie verloren gaan

Meer artikels