Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Openbare werken in Leuven vallen stil

Openbare werken in Leuven vallen stil

Tot vandaag bleven de meeste aannemers die wegeniswerken uitvoerden voor de stad Leuven voortwerken. Door de verstrengde federale maatregelen beginnen aannemers nu zelf verschillende bouwwerven gefaseerd stil te leggen. Dat gebeurt uit veiligheidsoverwegingen voor hun werknemers of omdat er geen grondstoffen meer aangeleverd worden.

"De openbare wegenwerken in Leuven beginnen inderdaad stil te vallen, al proberen we enkele projecten die op hun einde lopen toch nog af te werken. De toezichters van de stad controleren of de bouwwerven veilig achtergelaten worden, verwijderen overbodige parkeerverboden en zorgen ervoor dat iedereen zijn woning kan bereiken", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina.

In de Mechelsestraat is de aannemer gisteren gestopt met werken. Er werd tijdelijke steenslag geplaatst zodat hulpdiensten en vuilniswagens de straat kunnen bereiken. Gisteren stopten ook de wegenwerken aan het Hoornplein en aan het fietspad Lüdenscheidsingel.

Momenteel wordt nog wel gewerkt aan de heraanleg van de Waversebaan en het nieuwe Sint-Agathaplein. Als er nog even kan worden voortgewerkt, gaat de Pastoor Eralystraat in Wilsele vandaag open. De riolering en het wegdek werden daar vernieuwd.Ook aan de nieuwe asfaltering van de Bondgenotenlaan wordt nog gewerkt. De aannemer ligt gelukkig voor op schema en zou woensdag de straat kunnen afwerken, onder voorbehoud dat  hij mag voortwerken en zolang hij materiaal geleverd krijgt.

De werken aan de fietstunnel onder de Tiensesteenweg zijn bijna klaar en worden indien mogelijk nog afgewerkt. De tunnel zal dan weldra geopend kunnen worden. Aan fietsers wordt met aandrang gevraagd de tunnel niet te gebruiken zolang er nog wordt gewerkt. Ook aan de ondergrondse fietsenstalling aan het Martelarenplein, wordt nog gewerkt, maar liet de aannemer weten binnnenkort te moeten stoppen.

Ook de werken aan de Parkwegbrug zijn onderbroken. In april zou de brug over de sporen geplaatst worden. De timing van dat Infrabelproject is nu onduidelijk geworden.

In opdracht van Aquafin wordt momenteel een rioolcollector geplaatst in de Biezenstraat, het Sint-Jacobsplein en de Van Wayenberglaan. Voorlopig wordt er nog doorgewerkt maar de hoofdaannemer zal volgende week stoppen. De onderaannemer werkt voorlopig nog wel.

De werken aan de fietspaden langsheen de Aarschotsesteenweg, die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begin maart startte, worden stopgezet. Het fietspad richting Leuven was al afgewerkt, dat in de richting van Aarschot nog niet. Het fietspad is tijdelijk hersteld zodat fietsers er wel veilig gebruik van kunnen maken.

De werfsignalisatie op de Aarschotsesteenweg is verwijderd zodat het verkeer er terug in beide richtingen kan rijden. De lichtenregeling op het kruispunt met Vuntcomplex wordt opnieuw aangepast. De asfalteringswerken op de Aarschotsesteenweg, die het eerste weekend van april zouden worden uitgevoerd, worden uitgesteld voor onbepaalde duur.

Nutsmaatschappijen leggen vanaf vandaag alle werk neer. De stad controleert of de lopende bouwwerven veilig en met de nodige signalisatie worden achtergelaten. Parkeerverboden worden weggehaald. De interventies die nodig zijn om de netwerkkwaliteit op punt te houden of het aansluiten van klanten met een maatschappelijke functie zullen wél doorgaan, mits rekening kan worden gehouden met de richtlijnen rond 'social distancing'.

“Momenteel weten we niet op welke termijn de aannemers terug zullen beginnen. De timing van de verschillende bouwwerven komt hiermee in het gedrang. Maar gezondheid primeert uiteraard. De voorbije weken hebben we geen grote projecten meer in gang gezet omdat de huidige toestand erg onzeker is. Werken veroorzaken sowieso hinder en we willen een project pas laten starten als er zekerheid is dat er kan voortgewerkt worden", besluit schepen Vansina.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels