Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Open brief van de VCB

Gerelateerde onderwerpen :

Open brief van de VCB

Vlaanderen volgebouwd tegen 2050 juridisch onmogelijk

Studie schetst onterecht een rampscenario

 

Regelmatig duikt in de pers of in het politieke discours een verwijzing op naar het doctoraat van Lien Poelmans van 2010. In deze studie maakte zij een prognose van de evolutie van de bebouwde oppervlakte in Vlaanderen tot 2050. Op basis van een lineaire extrapolatie van grondgebruik tussen 1976 en 2000 schetste zij verschillende scenario’s over de manier waarop er in Vlaanderen gebouwd zou worden. Deze trends lopen vandaag helemaal anders. In het kader van het Vlaamse klimaatbeleid dat momenteel vorm krijgt, wil de Vlaamse Confederatie Bouw daarbij de volgende opmerkingen formuleren.

Kleine aanpassingen in de schatting zorgen voor grote verschillen in het eindresultaat.

Het meest spraakmakende scenario, het scenario met de grootste toename aan bebouwing, is het scenario dat altijd geciteerd wordt. Dit ‘high change’ scenario, weergegeven in figuur 1, zegt dat tegen 2050 iets meer dan de helft van Vlaanderen volgebouwd zal zijn. Maar als naar het doctoraat wordt verwezen, wordt er zelden rekening mee gehouden dat dit slechts één van de scenario’s is die het doctoraat voorspelt, en dat er verschillende scenario’s in het doctoraat voorkomen die een bebouwing voorspellen gaande van 29,1% (een cijfer dat nooit geciteerd wordt) tot 51,5% (het cijfer dat altijd geciteerd wordt).

Extrapolatie van verouderde trends

Bovendien vertrekt het doctoraat in zijn prognoses van een extrapolatie van historische cijfers, bijvoorbeeld wat betreft de grootte van de woningen en de grootte van een perceel. Onder druk van schaarste en prijsstijgingen is er een duidelijke evolutie aan de gang van hoe de Vlaming de jongste jaren bouwt: meer appartementen en kleinere woningen en op kleinere percelen, zoals blijkt uit figuur 2. Naar verwachting zullen deze trends zich in de toekomst verderzetten, wat een positief effect heeft op de bebouwde oppervlakte.

De 6 hectare bijkomend ruimtegebruik per dag is vandaag ook al een verouderd cijfer. Dit is een cijfer uit 2013. In 2014 daalde het bijkomend ruimtegebruik per dag tot 5,5 hectare en in 2015 daalde het verder tot 4,5 hectare.

Beperkingen opgelegd door het gewestplan buiten beschouwing gelaten

Ten slotte houdt de extrapolatie geen rekening met de juridische realiteit, namelijk dat niet elk perceel mag worden bebouwd. Zo is slechts ongeveer 16,5% van de totale Vlaamse oppervlakte ingekleurd als woongebied. Hier kan niet van worden afgeweken. Om de voorspellingen van het ‘high change’ scenario te doen uitkomen, moeten de gewestplannen volledig omvergeworpen worden en moet een groot deel van het natuur- en landbouwgebied omgevormd worden naar harde bestemmingen.

De maximale oppervlakte die we in Vlaanderen kunnen bebouwen, is de juridische voorraad aan harde bestemmingen. Dat is een juridische en politieke realiteit waar niet van kan worden afgeweken. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw is van oordeel dat de verdere ontwikkeling van het wonen moet kunnen gebeuren binnen de realiteit van de 16,5% die voor wonen is bestemd.

De prognoses uit de studie van Lien Poelmans zijn gebaseerd op veronderstellingen die op fundamentele wijze afwijken van de juridische realiteit en zijn dus niet bruikbaar in een maatschappelijk debat rond wonen en bouwen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

Transport- en logistieke sector ziet omzet fors dalen

De actuele viruscrisis slaat economisch en financieel diepe wonden, al verschillen de gevolgen per sector. De Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) maakt een stand van zaken op voor de transport- en logistieke sector. Daarvoor gebeurde[…]

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Nieuwe voorzitter Confederatie Bouw Limburg

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Neem deel aan de webinar “Innovatieve producten en technieken voor een duurzaam betonherstel”

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Fema: 'bouwhandel mag toonzalen en shops openen'

Meer artikels