Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opdrachtgevers en aannemer bereiken akkoord over Noorderlijn

Opdrachtgevers en aannemer bereiken akkoord over Noorderlijn

(c) Noorderlijn

De stad Antwerpen, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en aannemer TramContractors nv hebben een akkoord bereikt over het Noorderlijn-project in Antwerpen. Tussen de opdrachtgevers en de aannemer waren discussies ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van het project. Het akkoord maakt een einde aan de twistpunten en zorgt ervoor dat de werken kunnen worden voortgezet. De voltooing van de laatste fase van het project Noorderlijn is voorzien tegen eind dit jaar.
Op 19 november 2015 sloten de stad Antwerpen, De Lijn en het AWV als opdrachtgevers, elk een overeenkomst met de aannemersgroep TramContractors nv, bestaande uit BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie en Cofely Fabricom nv (Engie). TramContractors NV staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van het Noorderlijn-project in Antwerpen. Het (basis)opdrachtbedrag bedraagt 226 miljoen €.
 
Noorderlijn brengt een vlotte tramverbinding tot stand tussen het centrum van Antwerpen, het Eilandje en het noorden van de stad. Reizigers zullen in de toekomst vanuit het centrum bijvoorbeeld de tram kunnen nemen naar het Red Star Line Museum en het MAS op het Eilandje of naar de nieuwe Park & Ride ter hoogte van het knooppunt van de Noorderlaan met de A12.
 
Het project dat ook wel Brabo 2 wordt genoemd, maakt niet alleen het noorden van Antwerpen beter bereikbaar met een nieuwe tramlijn, maar omvat ook de heraanleg en de ondertunneling van de Leien en de renovatie en herwaardering van een aantal wegen en pleinen, waaronder de Franklin Rooseveltplaats, het Operaplein en de Noordelijke Leien.
 
Kort na de start van de werken liep de publiek-private samenwerking (pps) al snel mis. Er ontstonden discussies tussen de opdrachtgevers en de aannemer. De opdrachtgevende overheden meenden dat TramContractors verantwoordelijk was voor het volledige ontwerp van de werken. Het aannemersconsortium vond dat de overheden het basisontwerp moesten opstellen. Omdat het ontwerp uiteindelijk niet goed werd opgesteld, ontstonden allerlei problemen bij de uitvoering en liep het project een jaar vertraging op.
 
Het aannemersconsortium dreigde met een claim van, afhankelijk van de bron, tussen de 120 en 150 miljoen € om de extra kosten te compenseren. Om een lange en dure juridische veldslag te vermijden sloten de betrokken partijen na intens overleg en bijgestaan door een college van onafhankelijke experts, een dading. Daardoor wordt ook een lange en dure procedureslag vermeden.
De aannemer krijgt een bijkomende vergoeding van 45 miljoen €, waarvan 20 miljoen € zal worden betaald door de stad Antwerpen, en 25 miljoen € door het Vlaamse Gewest.
 
Daarnaast zijn specifieke afspraken gemaakt over de verdere uitvoering(splanning) van het Noorderlijn-project. De werken aan de Italiëlei worden in oktober afgerond. Eind december wordt met de afwerking van de Franklin Rooseveltplaats en de Londenbrug de laatste hand gelegd aan het Noorderlijn-project.
 
De eindfase van de werken wordt ingezet met een vernieuwd engagement, waardoor het project na vijf jaar werken binnen enkele maanden zal afgerond worden. Na de voltooiing van de bouwwerken zal Tramcontractors nog instaan voor het onderhoud van de infrastructuur, en dit tot en met 1 juli 2044.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

Spectaculaire plaatsing spoorbruggen over het Albertkanaal in Genk

In Genk werden het voorbije weekend de spoorbruggen over het Albertkanaal aan het sluizencomplex vervangen door nieuwe hogere bruggen. Vlaanderen investeerde 19,7 miljoen € in deze twee nieuwe bruggen. De Vlaamse Waterweg nv verhoogt[…]

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Definitieve heraanleg Gentse Overpoortstraat start in mei

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

Omgevingsvergunning voor rioleringsproject Achterbos in Mol

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

350.000 € voor 'koele' straten in Mechelen

Meer artikels