Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Opbrengst kilometerheffing voor infrastructuur'

Vanaf volgend jaar zullen de drie Bel­gische gewesten een kilometerheffing invoeren voor voertuigen boven 3,5 ton. De Confederatie Bouw vraagt dat de opbrengst van deze maatregel integraal wordt besteed aan het onderhoud, de bouw en de ontwikkeling van de infrastructuur in ons land. Omdat de weginfrastructuur zorgt voor de opbrengst van deze kilometerheffing is het volgens haar niet meer dan logisch dat deze opbrengst ook naar daar terugvloeit.

De opbrengst van deze kilometerheffing moet geïnvesteerd worden in de gewestelijke transportinfrastructuur (meer bepaald de wegen), die vandaag slecht onderhouden is ten gevolge van een permanent gebrek aan investeringen. Deze investeringen uitstellen, leidt daarenboven alleen maar tot nog meer kosten en een verborgen schuld in de toekomst. Vanzelfsprekend moet vermeden worden dat de opbrengst van de kilometerheffing de bestaande budgetten zou vervangen.

Autosnelwegen

De kilometerheffing moet volgens de Confederatie Bouw in eerste instantie worden toegepast op autosnelwegen. Pas wanneer duidelijk sluipverkeer wordt vastgesteld, moeten ook de andere wegen belast worden. Om te vermijden dat een grotere vrachtwagen wordt vervangen door verschillende kleine bestelwagens moet een speciaal verlaagd tarief worden ingevoerd voor vrachtwagens tussen 3,5 en 12 ton.

Het systeem moet voor de Confederatie Bouw tevens fiscaal neutraal zijn voor Belgische voertuigen, wat in lijn ligt met het samenwerkingsakkoord tussen de gewesten. De huidige fiscale verplichting (de verkeersbelasting) moet worden aangepast als compensatie voor de kilometerheffing. Zonder de garantie van fiscale neutraliteit moet onderzoek worden gevoerd naar het marktverstorende karakter van de kilometerheffing. Intussen kan men opteren voor een lager tarief (alleszins lager dan het Duitse) gedurende de eerste jaren zodat bedrijven de gelegenheid krijgen om zich aan te passen.

Uitzondering

Het is de bedoeling van de kilometerheffing om het goederenvervoer te optimaliseren. In de voorziene wetgeving werd echter niet alleen het vervoer van goederen in acht genomen, maar ook dat van gereedschap en materiaal. De Confederatie Bouw beklemtoont hierbij dat voertuigen in de bouw echte werktuigen zijn die geen goederen transporteren, maar het materiaal en materieel dat vereist is op een bouwplaats. Ze vraagt dus een uitzondering voor voertuigen in de bouw (en de wegenbouw) die als werktuig kunnen worden beschouwd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse