Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Opbrengst kilometerheffing moet naar wegenonderhoud

Opbrengst kilometerheffing moet naar wegenonderhoud

De Vlaamse en de Waalse regeringen hebben beslist om vanaf april 2016 een kilometerheffing in te voeren voor alle vrachtwagens die de autosnelwegen en hoofdwegen gebruiken. Men overweegt om deze belasting uit te breiden naar alle wegen van het Brusselse Gewest.

Door het invoeren van deze tol zullen buitenlandse vrachtwagenbestuurders die over onze wegen rijden in de toekomst ook worden belast. Anderzijds creëert deze belasting bijkomende lasten voor de Belgische ondernemingen die nu reeds veel belasting betalen. Belgische weggebruikers maken jaarlijks meer dan 14 miljard ' over aan de staatskas, waarvan slechts 1,5 miljard ' aangewend wordt voor het aanleggen en onderhouden van wegen. Voor de Road Federation Belgium is het daarom belangrijk dat begeleidende maatregelen worden ingevoerd om nieuwe lasten voor Belgische transportbedrijven te vermijden.

De inkomsten van de kilometerheffing zullen aan de drie gewesten van ons land toegewezen worden. In Vlaanderen zal 40% van de voorziene inkomsten besteed worden aan uitgaven ten voordele van de weginfrastructuur. In Wallonië zouden de uitgaven dienen voor de weginfrastructuur, zowel gewone wegen als waterwegen. De Brusselse regering heeft nog niets beslist, maar de Road Federation Belgium wijst op een verklaring van de vorige Brusselse minister van Openbare Werken dat een eventuele tol in Brussel vooral zou worden aangewend voor het openbaar vervoer.

De Road Federation Belgium dringt erop aan dat de door de weggebruikers betaalde inkomsten van de kilometerheffing, na aftrek van eventuele tegemoetkomingen voor Belgische transportbedrijven, integraal besteed zouden worden aan infrastructuurwerken, met een prioriteit voor de gewestelijke en gemeentelijke wegen. Daarvan wordt het onderhoud om budgettaire redenen immers steeds uitgesteld, met als gevolg onveilige toestanden en op termijn alsmaar hoger oplopende herstelkosten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Publireportage

GPC Europe & Bisol, de partners in de Europese PV markt

Grid Parity Concepts Europe, kortweg GPC Europe, is een Belgische vakgroothandel in Solar en Storage Solutions. Sinds 2005 voorzien ze technische firma’s en installateurs van een compleet gamma aan kwalitatieve fotovoltaïsche producten. Hun[…]

23/06/2021 |
Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Limburg opent Vlaams opleidingslabo voor rioolrenovatie

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Antwerpen keurt schetsontwerp Spoorpark goed

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!

Publireportage

Conventionele en Toxische Explosieven in uw projectgebied? Deminetec-Explosive Clearance Group is uw partner!