Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oosterweelverbinding weer stapje dichterbij

Oosterweelverbinding weer stapje dichterbij

De Vlaamse regering en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts willen zo snel mogelijk de spade in de grond steken voor de Antwerpse Oosterweelverbinding. Daarom werd het project opgedeeld in vier deelprojecten. De timing en de financiering hiervan komen nu langzaam op kruissnelheid. Vlaams minister-president Geert Bourgeois stelt dat het Oosterweeldossier op schema zit, waardoor de eerste werken op Linkeroever in de zomer van 2017 kunnen starten. Tot die tijd wordt het ontwerp afgewerkt, waarna de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan ingediend worden. Bij deze aanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij iedereen opmerkingen of bezwaren kan indienen.

Voor elk deelproject wordt een afzonderlijke overheidsopdracht en onderhandelingsprocedure uitgeschreven. Het volledige project wordt gefinancierd door een samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en BAM nv. Het doel is om de kosten zo laag mogelijk te houden en toch de betaalbaarheid van het project te garanderen.

Eén van de deelprojecten, aan Linkeroever, verwacht een bouwvergunning tegen maart 2017. De werken aan een parallelweg en een ‘park & ride’-complex (p&r) zouden al in de zomer van datzelfde jaar kunnen starten. De p&r moet af zijn begin 2019. Het hoofdwegennet aan Linkeroever verwacht tegen de lente van 2021 de eerste wagens.

Het Vlaamse Gewest en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) hebben zopas een akkoord gesloten over de financiering van de Oosterweelverbinding, een project van 3,25 miljard '. Eerder was al afgesproken dat het project zou opgenomen worden in de begroting.

Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom geeft aan dat het de bedoeling is om op die manier te kunnen profiteren van de goede rating van Vlaanderen om aan de beste rentevoet te kunnen lenen. Het zorgt er volgens haar ook voor dat de financiering geen vertraging veroorzaakt voor de uitvoering van de werken.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Wijziging van opdrachten in het kader van werken: vuistregels die elke aannemer moet kennen

Een overheidsopdracht staat of valt met goede opdrachtdocumenten. Gebrekkige opdrachtdocumenten leveren problemen op bij het opmaken van de offerte. Denk daarbij aan een ondoorzichtige samenvattende opmeting met leemtes of simpelweg fouten in de[…]

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

Aantal gedetacheerde arbeiders in de bouw blijft dalen

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

De ondertekening van offertes voor overheidsopdrachten: dan toch een daad van dagelijks bestuur?

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata

VMM brengt overstromingen in kaart met satellietdata