Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Groene-waterstoffabriek verrijst tegen 2025 in Oostende

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Groene-waterstoffabriek verrijst tegen 2025 in Oostende

© DEME

Haven Oostende, DEME en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) willen in Oostende starten met de productie van groene waterstof om de CO2-uitstoot in Vlaanderen met 500.000 tot 1.000.000 ton per jaar te verminderen. De fabriek moet tegen 2025 operationeel zijn. Het eindproduct, groene waterstof, zal dienen als energiebron voor elektriciteits-, mobiliteits-, warmte- en brandstofdoeleinden enerzijds of voor gebruik als grondstof voor industriële centra anderzijds.

Als waterstof (H2) door middel van elektrolyse met elektriciteit wordt geproduceerd, komt hierbij geen CO2 vrij. Maar de ontstane waterstof kan pas groen genoemd worden als de gebruikte elektriciteit ook groen is opgewekt. Men spreekt dus pas van groene waterstof als er groene stroom beschikbaar is die water via elektrolyse omzet in waterstof. Groene waterstof is volgens de projectpartners dus waterstof die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energie.

Windenergie

Met de energietransitie in het achterhoofd moeten we klaar staan om het groene energieoverschot via waterstof als energiedrager tijdelijk te kunnen opslaan oftewel als alternatieve grondstof aan te wenden voor de omschakeling van de industrie weg van fossiele grondstoffen. Eind 2020 staan er 399 windturbines voor onze kust, samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 2,26 GW. In het nieuwe marien ruimtelijk plan werd ruimte voorzien voor nog eens een paar honderd windturbines die zo’n extra 1,75 GW zullen opleveren. In totaal is dat zowat 4 GW capaciteit voor de opwekking van groene elektrische stroom. Hiermee worden de helft van de Belgische huishoudens van stroom voorzien. Die pieken in productie vallen echter zelden samen met de verbruikerspieken. Dus daar ligt een opportuniteit om de discontinuïteit tussen productie en verbruik op te vangen.

Fasen

In een eerste fase wordt de algemene haalbaarheid verder onderzocht en een ontwikkelingsplan uitgewerkt voor de waterstofproductie. Daarna wordt een innovatief demonstratieproject met mobiele walstroom gestart en is er tevens een demonstratieproject met een innovatieve electrolyser van zowat 50 MW gepland. Tegen 2022 start de uitrol van een grootschalig walstroom-project, gevoed met groene waterstof. De eindmeet is voorzien in 2025 met een commercieel groene waterstoffabriek in het kader van de geplande nieuwe offshore windconcessies.

Expertise

De drie partijen hebben de expertise en spelen samen een belangrijke rol in de transitie van energie, mobiliteit en industrie. Haven Oostende breidt met deze gebiedsgerichte ontwikkeling haar activiteiten in de blauwe economie uit. De voorziene locatie bevindt zich in het havengebied Plassendale 1.

PMV beschikt over ervaring in de financiering van de ontwikkeling, de bouw en de exploitatie van infrastructuur voor energieprojecten. PMV ziet op lange termijn heel wat potentieel voor waterstof en wil projecten met waterstof stimuleren en ondersteunen. Binnen PMV werd een expertisecel opgericht om kennis te verzamelen en potentiële ideeën nog beter te kunnen financieren. Via deze publieke-private samenwerking zal PMV actief participeren in de uitbouw van waterstofactiviteiten in Vlaanderen.

DEME is één van de pioniers in de ontwikkeling van offshore energieprojecten. De combinatie van hernieuwbare energie met groene waterstof past volledig in hun innovatievisie. Daarom wil DEME investeren in de ontwikkeling en grootschalige productie, opslag en levering van groene waterstof.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

Nieuwe bestemming voor oude drukkerij Strobbe in Izegem

In het centrum van Izegem maakt de vroegere drukkerij Strobbe plaats voor 113 nieuwbouwappartementen. Projectontwikkelaar ION kreeg de goedkeuring voor vier bijna-energieneutrale gebouwen op de site die wordt omgebouwd tot Cultuurfabriek,[…]

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Vynckiersite in Gent krijgt 1 miljoen euro erfgoedsubsidie

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Vier architectenteams willen wetenschapshub in Kortrijk ontwerpen

Meer artikels