Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oost-Vlaanderen kan extra investeren in fietspaden

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Oost-Vlaanderen kan extra investeren in fietspaden

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde op 10 november de aanpassing van het meerjarenplan goed. Daarmee werd het licht op groen gezet voor tal van extra investeringen in de provincie, o.m. voor de aanleg van fietspaden.
Toen de nieuwe deputatie eind 2018 van start ging, stelde ze zich tot doel de belastingen te verlagen, maar toch te blijven investeren. Dankzij een nauwgezet financieel beleid wordt deze doelstelling halfweg de legislatuur niet alleen waargemaakt, ze wordt zelfs nog eens extra versterkt.
 
"Bij de start van de nieuwe bestuursperiode hebben we meteen besloten om de provinciebelastingen voor gezinnen en bedrijven met respectievelijk 15 en 10% te laten dalen. Daarnaast planden we ook extra investeringen in onder meer fietspaden, bosuitbreiding, vernieuwing van onze recreatiedomeinen, ... Vandaag stellen we vast dat we niet alleen op koers zitten, maar dankzij een efficiënt beheer zelfs middelen kunnen vrijmaken om nog eens ferme bijkomende investeringen te doen in onze provincie", stelt gedeputeerde voor Financiën Kurt Moens.
 
Extra investeringen
 
Het oorspronkelijke bedrag van 60 miljoen € voor fietsinfrastructuur – een ondersteuning die fel gesmaakt wordt door de gemeentebesturen – wordt opgetrokken naar 75 miljoen €. Het bedrag voor de aankoop van natuur- en bosgebieden wordt dan weer verhoogd naar 5,8 miljoen €. Dankzij de 2 miljoen € bijkomende middelen voor de provinciale domeinen worden zij extra versterkt in de vernieuwingsoperatie die werd ingezet.
 
Het is maar een kleine greep uit de vele extra investeringen die voorzien worden in de aanpassing van het meerjarenplan. Ook voor de erfgoedsites, de aanpak van wateroverlast en -schaarste, de toeristische uitbouw van de provincie en het opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten PAULO worden de middelen opgetrokken. Finaal zullen de totale investeringen voor de periode 2020-2025 nagenoeg 50 miljoen € hoger liggen dan initieel voorzien.
 
"In het oorspronkelijke meerjarenplan voorzagen wij een maximale schuld van 150 miljoen € tegen 2025. Intussen hebben we dat al kunnen bijstellen naar maximaal 72 miljoen €. Daarmee zullen we de laagste schuld per inwoner hebben van alle Vlaamse provincies. Wat belastingdruk betreft doet enkel Vlaams-Brabant beter. We zijn dus zeker op de goede weg. Maar we zijn uiteraard niet van plan om op onze lauweren te rusten. Ook de komende jaren blijven we verder inzetten op een correct beheer en een correcte besteding van het belastinggeld van de Oost-Vlaming", besluit Moens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Fusie shm's en svk in Meetjesland

Fusie shm's en svk in Meetjesland

De sociale huisvestingsmaatschappijen cvba Wonen uit Zelzate en de Meetjeslandse Bouwmaatschappij uit Eeklo en het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland zullen tegen 1 januari 2023 fuseren tot de Meetjeslandse Woonmaatschappij. De Vlaamse regering[…]

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Oost-Vlaanderen bestrijdt wateroverlast en verhoogt waterbeschikbaarheid bij droogte

Gent ondertekent Safety My Priority-charter

Gent ondertekent Safety My Priority-charter

Vernieuwde fietssnelweg F45 geopend

Vernieuwde fietssnelweg F45 geopend

Meer artikels