Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oost-Vlaanderen investeert in fietspaden en sportdomeinen

Gerelateerde onderwerpen :

De provincie Oost-Vlaanderen investeert in 2016 2,5 miljoen ' in fietssnelwegen. Projecten die op stapel staan, zijn o.a. het wegwerken van missing links op de fietssnelwegen Gent-Antwerpen, Gent-Kortrijk, Gent-Oudenaarde en op de noordelijke fietssnelweg van Eeklo naar Zelzate en van Zelzate naar Stekene.

Een veilige en kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur staat centraal in het provinciale mobiliteitsbeleid. Voor de subsidiëring van gemeentelijke fietspaden en van fietsbruggen en -tunnels langs gemeentewegen voorziet het budget van volgend jaar 3.650.000 '. Daarnaast staat in de begroting, in afwachting van een beslissing van de deputatie, ook 490.000 ' om het beheer van de fietssnelwegen in eigen beheer te laten gebeuren. Zo wil de provincie een zo groot mogelijke homogeniteit realiseren inzake verlichting, bewegwijzering, de inrichting van kruispunten, straatmeubilair en winteronderhoud.

Het budget voor 2016 voorziet 5.634.245 ' voor maai-, ruimings- en oeverversterkingswerken langs waterlopen van tweede categorie die beheerd worden door de provincie. Sinds 2014 is dit bedrag fors opgetrokken voor het onderhoud van waterlopen die werden overgenomen van gemeentes. Oost-Vlaanderen beheert een netwerk van 1.650 km onbevaarbare waterlopen.

Behlave het normale onderhoud moet voor deze waterlopen ook geïnvesteerd worden in bufferbekkens en andere voorzieningen om wateroverlast te voorkomen, in nieuwe pompgemalen, in slibruiming of in oeverversterking. In de begroting staat 3,5 miljoen ' voor dergelijke projecten.

De provincie betoelaagt van oudsher ook het onderhoud van waterlopen van tweede categorie die beheerd worden door besturen van polders en wateringen. Daarvoor is in 2016 2.845.855 ' voorzien. Voorts is er 400.000 ' subsidie voor investeringsprojecten op waterlopen van tweede en derde categorie. Zowel de besturen van polders en wateringen als de gemeentebesturen kunnen hiervoor projecten indienen die voldoen aan de principes van het integraal waterbeleid.

Sportdomeinen

Wegens de onduidelijkheid over de provinciale bevoegdheden werden het voorbije jaar een aantal projecten 'on hold' gezet. Die worden in 2016 weer geactiveerd. In sportcentrum Puyenbroeck gaat het over twee projecten. De plannen voor de bouw van een centrale inkom voor de sporthal en het zwembad worden gefinaliseerd. Door het creëren van een centrale onthaalbalie zal het voor elke klant duidelijker worden waar hij terecht kan en wordt eveneens een efficiëntere personeelsinzet mogelijk. De aanleg van een bmx-parcours wordt geconcretiseerd, in samenwerking met de Wielerbond Vlaanderen en de Vlaamse Wielerschool. De golfbaan in Puyenbroeck kan uitbreiden van 9 naar 18 holes, ingepast in een masterplan voor het hele domein. In sportcentrum De Boerekreek start de bouw van een polyvalente sportschuur (750.000 ').

Patrimonium

Inzake eigen patrimonium blijft voor de provincie Oost-Vlaanderen de centralisatiegedachte voorop staan. In 2016 zal de provinciecvoor de renovatie van de Leopoldskazerne een consortium aanduiden die het ontwerp en de uitvoering van de werken zal voltooien. De kosten voor dit bouwproject worden begroot op 54 miljoen '. Aansuitend blijft de provincie inzetten op de verkoop van overig patrimonium. In 2016 staan de verkoop van het PAC en van gebouwen in de Seminariestraat, het Metselaarshuis en de Abdijschool op de agenda.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar het woonproject Melkerij in de dorpskern van Achterbos, een gehucht van de gemeente  Mol. Projectontwikkelaar Durban Ground-up wil op de site 37 appartementen en negen woningen creëren en[…]

16/08/2022 |
Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Meer artikels