Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Oorlogsmunitie vormt een gevaar op de bouwwerf

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Oorlogsmunitie vormt een gevaar op de bouwwerf

Bom-Be, een bedrijf dat zich specialiseert in het opsporen van explosieven, heeft als één van de weinige specialisten in deze materie op de Belgische markt de nodige vergunningen

Het Vlaamse ministerie van Openbare Werken heeft sinds 1 januari de ‘Praktische leidraad voor het preventief opsporen en ruimen van niet ontplofte conventionele en toxische explosieven in de ondergrond en de waterbodems’ in werking gesteld. Het opsporen en ruimen van oorlogsmunitie wordt een verplichte post in de bestekken. Dit heeft gevolgen voor bouwwerven in heel Vlaanderen. In de Westhoek, in de omgeving van stationsomgevingen en op andere gebombardeerde sites in Vlaanderen is de kans op het aantreffen van gevaarlijke explosieven nog een stuk groter.

Wekelijks worden bouwwerven stilgelegd na vondsten van oude oorlogsmunitie en jaarlijks gebeuren hiermee ook verschillende (bijna-)ongevallen. Vorige eeuw lag België tweemaal op het kruispunt van een wereldoorlog. Honderdduizenden tonnen munitie zoals artilleriegranaten, vliegtuigbommen en mijnen werden hier afgeschoten, uitgeworpen, gedumpt of achtergelaten. Statistisch gezien kwam 10 tot 30% hiervan nooit tot ontploffing en verdwenen de gevaarlijke tuigen vaak ongemerkt in de bodem. Tegenwoordig komt deze gevaarlijke erfenis vrijwel dagelijks aan de oppervlakte. Behalve een reëel gevaar voor mens, materieel en milieu betekent een dergelijke vondst bijna altijd een tijdelijke stopzetting van de werkzaamheden en meer dan eens een lange evacuatie van omwonenden.

DOVO

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) staat in voor de ruiming van aangetroffen explosieven en munitie. In tegenstelling tot wat men wel eens denkt is deze ontmijningsdienst van Defensie echter niet inzetbaar voor het opsporen van oorlogsmunitie in Belgische (water)bodems. Bom-Be, een bedrijf dat zich specialiseert in het opsporen van explosieven, heeft als één van de weinige specialisten in deze materie op de Belgische markt de nodige vergunningen, de expertise en de verzekeringen in huis om dit wel te doen.

Dieptedetectie

Wanneer een gegrond vermoeden bestaat dat een projectgebied verdacht is voor wat de aanwezigheid van explosieven betreft (bv. na een vooronderzoek) kan een oppervlakte- of dieptedetectie worden uitgevoerd. Uit het detectierapport zal niet alleen blijken of verdachte objecten in de bodem aanwezig zijn, maar ook van welk type, op welke diepte, en welke de beste risicobeperkende maatregelen zijn voor het vervolgtraject.

Het ontgraven gebeurt met (beveiligde) graafmachines of manueel, meestal een combinatie van beide. Na het blootleggen en identificeren van munitie wordt de politie gecontacteerd; wanneer het inderdaad om gevaarlijke munitie gaat, wordt DOVO ingezet. Soms worden graafwerken uitgevoerd in verdachte gebieden zonder dat voorafgaand een oppervlaktedetectie werd uitgevoerd, bv. wanneer de toplaag van de bodem vervuild is met metaalslakken of bij een archeologisch proefsleuvenonderzoek omdat de sleuven daar sowieso integraal worden afgegraven.

Het praktische verloop van het opsporingsproces is in België en in Nederland gelijk, maar in Nederland is de sector van het Opsporen van Conventionele Explosieven (OCE) uitvoerig gereglementeerd. Bedrijven en personeel die oorlogsmunitie opsporen in Nederlandse (water)bodems moeten gecertificeerd zijn volgens het WSCS-OCE, een bijlage van de Nederlandse Arbo-wetgeving.

Dit betekent dat de bedrijven moeten voldoen aan een totaalpakket van vereisten om de veiligheid van personeel en omgeving te waarborgen bij opsporingsactiviteiten. De bedrijfsvoering, het personeel, het materieel, het vooronderzoek, het opsporingsproces zijn allemaal gestroomlijnd volgens deze reglementering. Bom-Be is als Belgisch bedrijf ook gecertificeerd voor opsporingsactiviteiten in Nederland en  beschikt dus ook over de vereiste deskundigheidscertificaten om er te werken.

 

 

Studiedag oorlogsmunitie op de bouwwerf

In het kader van deze nieuwe situatie organiseert Bom-Be, een bedrijf dat zich specialiseert in het opsporen van explosieven, op dinsdag 25 april een studiedag waar specialisten uitleg geven over deze bijzondere materie. De studiedag vindt plaats in het Bedrijvencentrum Leuven, Interleuvenlaan 62 in Heverlee en is bestemd voor veiligheidscoördinatoren, studiebureaus, aannemers, steden en gemeenten en project- en werf-leiders, ontwerpers en calculatoren.

Programma

8.30 uur: Ontvangst met koffie.

9 uur: Huibert van Driel, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Explosievenopsporing, schetst hoe de problematiek bij onze noorderburen in een regelgeving gegoten werd.

9.30 uur: Cynrik De Decker, historisch onderzoeker, geeft een overzicht van de conflicten en de soorten munitie die dagelijks in België aangetroffen worden.

10.15 uur: Koffiepauze.

10.30 uur: Majoor Nicolas Pinoli, officier operaties van DOVO, over de inzet van de Dienst Opruiming en Vernietiging Ontploffingstuigen, en het protocol van Defensie met de overheid over het aantreffen van explosieven.

11.15 uur: Joeri Van Meenen, onderdirecteur van de Vlaamse Confederatie Bouw, belicht de regelgeving op de bouwplaatsen, de verantwoordelijkheden van de bouwheer en de totstandkoming van de Praktische Leidraad voor Conventionele en Toxische Explosieven.

12 uur: Lunch.

13 uur: Toelichting over de inhoud van de Praktische Leidraad (Ministerie van Openbare Werken).. 14 uur: Bram Van Dyck, hoofd opleidingen en kwaliteit bij Bom-Be, geeft een demonstratie om de mogelijkheden en beperkingen van detectiemateriaal te illustreren.

15 uur: Nabespreking.

De kostprijs van deze studiedag bedraagt 420 €, cursusboek, lunch en koffie inbegrepen. Inschrijven kan tot 18 april en kan gebeuren via www.bom-be.be/studiedag.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Onoplettendheid grootste oorzaak van ongevallen bij wegenwerken

Onoplettendheid grootste oorzaak van ongevallen bij wegenwerken

“Hoewel wegenwerken zorgen voor betere wegen brengen ze ook risico’s met zich mee. In 2019 noteerden we zeven dodelijke en 454 letselongevallen bij wegenwerken in Vlaanderen. Onoplettendheid is daarbij de grootste oorzaak, gevolgd[…]

15/07/2021 | Lydia Peeterswegenwerken
'Er zullen meer arbeidsinspecties moeten komen op naleven van veiligheidsregels'

'Er zullen meer arbeidsinspecties moeten komen op naleven van veiligheidsregels'

'Dwing naleving van bestaande regels af in plaats van nieuwe te verzinnen'

'Dwing naleving van bestaande regels af in plaats van nieuwe te verzinnen'

Bouwkranen blijven om 14.34 u. één minuut stil

Bouwkranen blijven om 14.34 u. één minuut stil

Meer artikels