Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ook TLV kritisch over akkoord detachering

Gerelateerde onderwerpen :

,
Ook TLV kritisch over akkoord detachering

De Europese ministers van Werkgelegenheid bereikten wel een akkoord over de hervorming van de detacheringsrichtlijn, waarbij werknemers die tijdelijk naar een andere lidstaat worden uitgestuurd vanaf de eerste dag recht hebben op het loon van toepassing in de ontvangende lidstaat, maar voor de transportsector werd nog geen beslissing genomen.

De bedoeling is om hiervoor een specifieke wetgeving te voorzien. Deze regels zullen voort uitgewerkt worden in de road package die binnenkort in het Europese Parlement wordt besproken. De nieuwe regels gelden dan ook voorlopig niet in de transportsector, beklemtoont Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), de beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek.

TLV pleit voor de toepassing van het principe van ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Een sectorspecifieke regeling dringt zich evenwel op, want de regels zoals ze worden toegepast op de bouwsector kunnen niet zomaar gekopieerd worden naar een uiterst mobiele sector zoals het transport. De vereniging pleit dan ook voor de invoering van een regeling op maat van de sector en benadrukt dat de regels toepasbaar, werkbaar en controleerbaar moeten zijn. Als ze de Belgische werkgever onderwerpen aan een zware administratieve last (en bijgevolg kostprijsverhogend werken), wordt de correcte toepassing ervan volgens haar immers opnieuw bemoeilijkt. Daarnaast staat of valt de correcte toepassing van de regels met de controles.

TLV betreurt nog het meest dat de detacheringsregels geen oplossing bieden voor de grote oorzaak van de oneerlijke concurrentie: het verschil in kosten van de sociale zekerheid. De gedetacheerde werknemer blijft immers onderworpen aan de buitenlandse RSZ en net daar ligt het verschil in kostprijs tussen de lidstaten. Het akkoord moet trouwens ook nog onderhandeld worden met het Europese Parlement en TLV zal ook daar de Belgische vervoerder blijven verdedigen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

120 bijkomende vrijwillige overuren ook voor bouwhandels

Het personeel van de bouwmaterialenhandelaren mogen dit en volgend jaar 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren. Dat past in het relance-plan van de federale regering. De dagelijkse arbeidstijd mag evenwel niet meer zijn 11 uur per dag en[…]

16/09/2021 | FemaBouwmaterialen
Bouwunie tevreden met ontwerpakkoord

Bouwunie tevreden met ontwerpakkoord

Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Mannen worden verwacht om technisch te zijn, vrouwen zorgzaam en sociaal

Uitbetaling van het vakantiegeld 2021

Uitbetaling van het vakantiegeld 2021

Meer artikels