Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ook personenvervoer op spoorlijn Gent-Terneuzen?

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ook personenvervoer op spoorlijn Gent-Terneuzen?

Er bestaan plannen om spoorlijn 204, de goederenspoorlijn naast de Kennedylaan in Gent die loopt van Gent-Dampoort tot aan ArcelorMittal in de haven, door te trekken tot in Terneuzen (Nederland). Lokale politici vragen dat die verlengde spoorlijn ook zou opengesteld worden voor personenvervoer.

De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers en 24 parlementairen uit de regio schreven daarover een gezamenlijke brief naar de mobiliteitsministers: federaal minister François Bellot en Vlaams minister Ben Weyts. Ook de ceo Sophie Dutordoir van de NMBS en ceo Luc Lallemand van Infrabel ontvingen de brief. Uit het grote aantal handtekeningen blijkt het brede draagvlak voor dit project, over alle partijgrenzen heen. In de brief vragen de gouverneur en de volksvertegenwoordigers een overleg met beide ministers en ceo’s over de spoorlijn Gent-Terneuzen om zo de spoorlijn in het investeringsprogramma van de spoorbedrijven te krijgen.

Werkgevers

In Oost-Vlaanderen wordt al lang geijverd voor het inzetten van spoorlijn 204 voor personenvervoer. Dit project wordt over alle partijgrenzen heen sterk gedragen: er zijn unanieme moties in de gemeenteraden en de provincieraad, zowel Gent als Zelzate pleiten voor dit project en zowel Voka als de vakbonden zijn voorstanders. Langs het traject liggen immers heel wat bedrijven, waaronder de twee grootste werkgevers uit de regio, Volvo Cars en ArcelorMittal. Het inzetten van lijn 204 (Gent-Zelzate) voor personenvervoer werd opgenomen in de Vlaamse spoorstrategie van 2013.

Versterking spoorverbindingen

Recent dienden het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports een Europees subsidiedossier in, in het kader van Connecting Europe Facility (CEF). Dankzij de verkregen middelen zullen zij een aantal spoorstudies uitvoeren. Zo willen beide havenbedrijven de knelpunten voor de spoorverbindingen in de grensoverschrijdende kanaalzone Terneuzen–Gent wegwerken. Het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports bereiden momenteel een fusie voor. Dat betekent een versterking van de spoorverbindingen in de fusiehaven als centrale hub naar het volledige hinterland. Eén van de deelstudies is het onderzoek naar het doortrekken van spoorlijn 204 en de openstelling van de goederenlijnen voor personenvervoer via het spoor.

Begin juli nam de Europese Commissie een positief subsidiebesluit. Het driejarige onderzoek kost in totaal ongeveer 1,3 miljoen €. De Europese Commissie betaalt de helft: zowat 650.000 €. Zeeland Seaports, de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen, Havenbedrijf Gent, de stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen nemen de andere helft op zich. De studie heeft een breed draagvlak: bedrijven, bedrijvenverenigingen en lokale, nationale en federale overheden gaven hun steun aan het aanvraagdossier.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

Jonge werknemers positief over alternatieve vormen van mobiliteit

De jongste generatie werknemers staat positief tegenover het mobiliteitsbudget en alternatieve vormen van mobiliteit. Het mobiliteitsbudget speelt weliswaar een belangrijke rol in de noodzakelijke vergroening van wagenparken, maar wordt nog maar[…]

21/11/2022 | Bedrijfswagens
Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Nieuwe reeks van 252 laders voor De Lijn

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Terhills neemt zelfrijdende shuttles in gebruik

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Wallonië indexeert kilometerheffing op 1 januari

Meer artikels