Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Gerelateerde onderwerpen :

Ook Lochristi en Wachtebeke fuseren

Het aantal nieuwe fusies van gemeenten in Vlaanderen lijkt in een stroomversnelling te komen. Na de recent bekendgemaakte fusieplannen tussen Lokeren en Moerbeke en de gemeenten Beveren en Kruibeke, kondigen nu ook Lochristi en Wachtebeke aan dat ze in de toekomst samen verder willen.

 

Op de gemeenteraden van 19 mei (Wachtebeke) en 23 mei (Lochristi) wordt de principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging genomen. De nieuwe fusiegemeente zal de naam Lochristi behouden terwijl Wachtebeke blijft beschikken over een eigen gemeentelijk administratief centrum. Naast 9080 blijft ook het postnummer 9185 behouden.

Met de samenvoeging van beide gemeenten wordt Lochristi liefst 94,87 km² groot en telt ze bijna 31.000 inwoners. Waar de Zuidlede vroeger een natuurlijke scheidingslijn was tussen beide besturen, is deze waterloop voortaan een gemene deler.

Volgens de burgemeesters van beide gemeenten is de intentie om tegen 1 januari 2025 de twee gemeenten samen te voegen de voorbije maanden alleen maar gegroeid en zijn er veel raakvlakken tussen beide partners.

“We delen het prachtige provinciaal domein Puyenbroeck, een attractieve groenpool én toeristische trekpleister die gekend is in heel Vlaanderen. Ook zijn beide gemeenten partner in tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden”, zegt Rudy Van Cronenburg, de burgemeester van Wachtebeke.

“Het is belangrijk dat de twee gemeenten hun eigenheid behouden wanneer ze samensmelten, want beide lokale besturen zijn complementair in hun aanbod naar de inwoners toe. Zo heeft Lochristi uitgebreide winkelvoorzieningen, een groot horeca-aanbod en veel sportinfrastructuur en moet je voor groen en natuur in Wachtebeke zijn”, aldus Van Cronenburg.

De nieuwe fusiegemeente krijgt de naam Lochristi. “We weten dat de inwoners van Lochristi veel belang hechten aan de naam van hun gemeente. Ook vanuit de sierteelt- en tuinbouwsector klinkt de vraag luid naar het behoud van ‘Lochristi’ als merknaam. We kunnen iedereen geruststellen dat de naam Lochristi behouden blijft”, zegt burgemeester Yves Deswaene.

Beide burgemeesters benadrukken dat de schaalvergroting er niet zal voor zorgen dat het persoonlijke dorpsgevoel in de dienstverlening zal verdwijnen, integendeel. Ze beloven ook dat de inwoners van de nieuwe fusiegemeente van elke stap in het fusieproces op de hoogte te houden. Daarvoor werd al een nieuwe website gelanceerd: www.wachtebekelochristi.be

“De verwachtingen ten aanzien van lokale besturen zijn de jongste jaren sterk toegenomen. Er worden steeds meer bevoegdheden doorgeschoven naar de steden en gemeenten en bovendien krijgen we steeds meer complexe opdrachten voorgeschoteld, denk maar aan de organisatie van vaccinatiecentra, het opvangen van vluchtelingen in het kader van de Oekraïnecrisis, enz. Hier staan niet altijd de juiste middelen op het vlak van financiën of mankracht tegenover. Een fusie – en dus de nodige schaalvergroting – zal hier alvast een antwoord op bieden”, besluit de burgemeester van Lochristi.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Record aantal omgevingsvergunningen tijdens coronajaren

Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werden in het Omgevingsloket een record aantal omgevingsvergunningen en meldingen geregistreerd. In 2020 gaat het om 69.300 toegekende vergunningen en in 2021 om 77.200. De voorbije twee jaar hebben eigenaars[…]

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Brussel is negende duurste hoofdstad van Europa om te bouwen

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Bouw- of woonpremie aanvragen kan in Leuven enkel nog digitaal

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Antwerpen vereenvoudigt digitaal ondernemen

Meer artikels