Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ook lichte voorzetwanden doeltreffend voor woningen

Ook lichte voorzetwanden doeltreffend voor woningen

Sinds de akoestische norm voor de woningbouw NBN S 01-400-1 verschenen is (2008), legt het WTCB zich toe op het ontwikkelen van bouwrichtlijnen die beantwoorden aan de daarin gestelde eisen. Zo werden intussen een aantal ruwbouwconcepten voor appartementen met doorlopende en onderbroken vloerplaten voorgesteld, waarin onder meer aanbevolen wordt om voor de verticale wanden tussen appartementen gebruik te maken van massieve ontdubbelde scheidingswanden. In dit artikel toont het WTCB aan dat ook scheidingswanden met lichte voorzetwanden een doeltreffende oplossing kunnen bieden, zowel voor appartementen als voor rijwoningen.

Dit nieuwe ruwbouwconcept gaat uit van massieve vloerplaten die doorlopen over de volledige verdieping en voorzien zijn van een performante zwevende dekvloer. Alle woningbegrenzende verticale wanden zijn op hun beurt opgebouwd uit gemetselde of gelijmde stenen, blokken of elementen, dan wel uit ter plaatse gestort of geprefabriceerd beton. De woningscheidende wanden en de wanden die grenzen aan de gemeenschappelijke circulatieruimten zijn bijkomend uitgerust met een thermo-akoestische voorzetwand. Elke wand die langs de voorzetwandzijde op deze scheidingswanden aansluit, moet bovendien een trillingsnede aan het soepele voorzetwandmateriaal vertonen (zie schema).

Uit bijgaande tabel blijkt dat de geluidsisolatie tussen twee woningen in sterke mate beïnvloed wordt door de oppervlaktemassa van de draagvloer en de dragende wanden, de efficiëntie van de zwevende dekvloer en de voorzetwand. De verschillende varianten werden berekend volgens de norm NBN EN 12354-1 en gelden voor voorzetwandconstructies die in het laboratorium op de standaard zware basiswand een luchtgeluidsisolatieverbetering DRw van minstens 12 dB behaalden.

Specifieke ontwerprichtlijnen en aanbevelingen voor voorzetwanden kwamen al aan bod in WTCB-dossier 2013/4.14. Verdere richtlijnen met betrekking tot de funderingen, de aansluiting met de gevels en het dak, de uitvoering van zwevende dekvloeren ' zijn terug te vinden in het WTCB-Dossier 2012/2.18.

Bron: het artikel 'Nieuwe ruwbouwconcepten met akoestische voorzetwanden' van dr. ir. Lieven De Geetere, adjunct-afdelingshoofd Akoestiek van het WTCB, in WTCB-Contact 2014-3. Er mag alleen verwezen worden naar dit artikel, te vinden op www.wtcb.be, doorklikken op WTCB-Contact onderaan rechts op de homepage.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector riskeert Europese steun mis te lopen

Bouwsector riskeert Europese steun mis te lopen

Voor de relance van de Europese economie voorziet de Europese commissie in een herstelfonds van 750 miljard € waarvan ongeveer 5 miljard € voor België. De Europese commissie geeft daarbij zelf aan dat een groot deel van de[…]

23/09/2020 | Confederatie BouwEuropa
Kortrijk: brandweerkazerne wordt nieuwe Deelfabriek

Kortrijk: brandweerkazerne wordt nieuwe Deelfabriek

Techni-Mat gaat door!

Techni-Mat gaat door!

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan

Langer zelfstandig wonen in hightech woning dankzij technisch woningplan