Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

© Grecaud Paul - stock.adobe.com

Het wordt steeds warmer in stadsomgevingen. Om steden te koelen, moeten stadsplanners hogere gebouwen afwisselen met veel tussenruimte, in plaats van de huidige aaneengesloten lage bebouwing te laten bestaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Hitte-eiland

Op zomerse dagen is het puffen in de Vlaamse steden: het is er gemiddeld drie graden warmer dan buiten de stad. Steden worden dan ook beschouwd als hitte-eilanden: beton en asfalt absorberen de hitte, die in de stad moeilijk weg kan door de compacte bebouwing. Met de verwachte temperatuurstijgingen in de komende jaren zou het in de stad wel eens onaangenaam heet kunnen worden.

“Daar zouden stadsplanners beter nu al op inspelen. We krijgen nu al te maken met hittegolven, maar over pakweg 80 jaar kunnen zij weleens de norm worden. Om te vermijden dat het in de stad ondraaglijk warm wordt, moeten we de structuur van onze steden aanpassen aan de stijgende temperaturen”, vindt onderzoekster Marie-Leen Verdonck van de vakgroep Omgeving (Universiteit Gent).

Stedelijke klimaatmodellen

“We zien dat al inspanningen gebeuren om steden voor te bereiden op temperatuurstijgingen, bijvoorbeeld door meer groen en water in de stad te installeren. Sinds kort heeft Vlaanderen ook een visie op ruimtelijke planning in de toekomst, maar de impact van deze visie op stedelijke hitte is vaak niet gebaseerd op onderzoekscijfers zodat ze haar doel mist”, meent Verdonck.

Daarom onderzocht ze verschillende klimaatzones in Antwerpen, Gent en Brussel en bracht ze die zones onder in modellen. De bedoeling is de temperatuur in de toekomst te simuleren door gebruik te maken van verschillende scenario’s van verstedelijking en klimaatverandering. De resultaten van dit klimaatmodel moeten beleidsmakers en stadsplanners helpen om op de juiste plaats de juiste ingreep te doen om de stad af te koelen.

Hoger en opener bouwen

Vlaamse steden zijn behoorlijk volgebouwd, met weinig ruimte tussen de gebouwen. Daardoor kan de stad ’s nachts echter moeilijk afkoelen. De onderzoekster pleit dan ook voor een geheel andere bebouwing. “We moeten compacter gaan wonen, in gebouwen van drie tot negen verdiepingen. Tussen die gebouwen moet open ruimte komen zoals groenzones en waterpartijen, zodat er voldoende ruimte is voor afkoeling”, stelt Marie-Leen Verdonck.

“Op vele plekken in de stad zou het beter zijn om oude energie-inefficiënte gebouwen af te breken en daar een geheel nieuwe bebouwing op te plaatsen dan om te investeren in dure renovaties. Enkel zo zullen we onze steden echt kunnen afkoelen tijdens langdurige hittegolven”, besluit de onderzoekster.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels