Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onze bouwbedrijven moeten zich meer bewust worden van hun (meer)waarde

Gerelateerde onderwerpen :

,
Onze bouwbedrijven moeten zich meer bewust worden van hun (meer)waarde

Geert Ramaekers (l.); directeur Vlaanderen van de afdeling Building On People bij Constructiv; beklemtoonde het belang van bouwopleidingen en presenteerde de Constructiv Scan.

Bouwunie wijst aannemers op hun sterktes en zwaktes

Als onze bouwbedrijven met hun prijzen niet meer kunnen opboksen tegen buitenlandse bouwondernemingen moeten ze des te meer hun eigen troeven zoals beschikbaarheid, bereikbaarheid en een betrouwbare naverkoopdienst uitspelen en hiermee het verschil trachten te maken.

 

Ze moeten zichzelf tevens goed en prominent in de markt durven zetten en meer vanuit het oogpunt van de klant communiceren. Deze belangrijke adviezen kwamen nog aan bod tijdens het najaarscongres van Bouwunie, waarvan we hieronder het derde en laatste deel van ons verslag publiceren.

35.000 opleidingen

Geert Ramaekers, directeur Vlaanderen van de afdeling Building On People bij Constructiv, legde eveneens de nadruk op het belang van talent zoeken, houden en blijven motiveren. “Elk jaar keren we 3 miljoen € aan premies uit aan Vlaamse bouwbedrijven als ze mensen opleiden. Ook zaterdagopleidingen, winteropleidingen (vanaf 1 december) en opleidingen op de werkvloer komen in aanmerking voor subsidies. We geven zowel bouwbedrijven als werknemers een subsidie, zodat ze geen geld hoeven te verliezen. Tijdens de volgende vier maanden staan 35.000 opleidingen op het programma. We doen ook aan dienstverlening (competentiebeleid), werken rond veilig werken in de bouw en op hoogte (met stripheld Bas Harnas) en staan bouwbedrijven bij bij het vinden van werknemers (via een samenwerking met scholen en de VDAB). Vorig jaar werden 25.000 aanwervingen genoteerd in de bouw. Je moet echter buiten de lijntjes durven kijken en gericht werken: gebruik je eigen netwerk, sociale media en de talrijke ondersteuningselementen (interimkantoren, de VDAB, wij)”, verklaarde hij.

“Waarde gaat over meer dan centen en heeft ook o.m. te maken met innovatie, marketing, beschikbaarheid, bereikbaarheid, garantie en een goede naverkoopdienst”, wist Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie.

Omdat het niet zo eenvoudig is om te weten of je als bouwbedrijf goed of slecht bezig bent, ontwikkelde zijn organisatie bovendien de Constructiv Scan. “We hebben een massa gegevens van de RSZ in een databank gestopt, maken op basis hiervan een scan van bouwbedrijven en vergelijken (benchmarken) ze met andere bedrijven”, duidde Geert Ramaekers aan.

Tot slot lijstte hij de te onthouden tips op m.b.t. de aanvalstechniek ‘Investeer in talent’: “Investeer in een goede voorbereiding bij aanwervingen. Werk samen met de opleidingsinstellingen in je buurt, sta open voor stages (één op de drie jongeren blijft op zijn stageplek werken) of maak van je bedrijf een leerwerkplek voor jongeren in duaal leren. Maak tijd voor je medewerkers; praat informeel met hen en hou evaluatiegesprekken. Stel een mentor met de gepaste pedagogische opleiding aan om nieuwe medewerkers te begeleiden en op te leiden en laat je mentor een gepaste opleiding volgen. Hou je mensen up-to-date door hen opleidingen te laten volgen of door hen zelf bij te scholen. Benut ten volle de sectorale en publieke financiële tussenkomsten bij opleidingen. En focus niet alleen op de nood aan technische vaardigheden; van hedendaagse medewerkers wordt ook verwacht dat ze kunnen samenwerken, communicatief zijn, digitale vaardigheden hebben en misschien kunnen doorgroeien naar ploegbaas (de skills van de 21ste eeuw)”, poneerde hij.

“Je website is de hoeksteen van je online marketing. Niet voor niets had 75% van de bedrijven die vorig jaar failliet zijn gegaan geen website”, stipte Ann Derous (l.) van FCR Media, hier in het gezelschap van Maarten Vangramberen (m.) en Peter Desmyttere (r.), aan.

De voorlaatste verdedigingstechniek luidde: ‘Het spel is belangrijker dan de bal. De jongste jaren is hard gewerkt aan het imago van de Rode Duivels (merchandising, sponsoring, een uitgebouwde fanclub). “Daarvan is pas echt werk gemaakt na het succesvolle WK van de Rode Duivels in 1986. Toen prijkten onze hoofden ineens op bierglazen en sigarenbandjes”, herinnerde Franky Van der Elst zich.

Een vakman zijn is niet genoeg; je moet een bouwbedrijf ook deskundig in de markt zetten. Bart De Malsche van Qubo uit Hamme, gespecialiseerd in het ontwerp en de realisatie van woningen, legde uit dat zijn onderneming mikt op efficiëntie in ontwerp en uitvoering. Simon Suys van Woema! (Zuid-Afrikaans voor pit en energie) uit De Pinte, actief in bio-ecologische houtbouw en renovatie, gebruikt sociale en nieuwe media heel actief in zijn bedrijf. Hieraan aandacht besteden is niet alleen een opdracht van de zaakvoerder, maar van alle medewerkers.

Marketingspecialist Peter Desmyttere van zijn kant meende dat we te braaf en te bescheiden zijn en dat aannemers ook meer vanuit de klant moeten communiceren, niet-technisch en zonder jargon. Hierbij moeten ze hun sterke punten in de verf zetten en hun klanten uitleggen waarom ze de beste zijn. “Jezelf sterk en bondig in de markt zetten wordt steeds belangrijker”, beklemtoonde hij. Op zijn vraag stelde een zelfstandige elektrotechnicus in zestig seconden zijn bedrijf en diens sterke punten voor (elevator pitch of elevatorverhaal).

“Marketing is meer dan alleen maar je advertentie en reclame voeren. Het is veel meer een zeer geïntegreerd concept aan het worden. Ik kan daar echter geen aangewezen budget op kleven; dit wordt altijd maar complexer en je kan vandaag evengoed met een klein budget fantastische dingen doen als met veel geld slechte communicatie voeren”, wist hij. Wat er ook van zij, 47% maakt een budget vrij voor marketing en bij 72% van hen vertegenwoordigt dit minder dan 3% van de jaaromzet.

Google

Ann Derous van FCR Media, een digitaal marketingbedrijf dat o.a. Goudengids.be uitgeeft, wees op het belang van een website, Facebook en sociale media. “We zijn premium partner van Google en partner van Microsoft. Meer dan 350 medewerkers steunen een 40.000-tal bedrijven in hun online marketing en ontwerpen o.a. websites voor bedrijven. Twee medewerkers kunnen een gratis analyse uitvoeren van je website. Je website is immers de hoeksteen van je online marketing; zo had 75% van de bedrijven die vorig jaar failliet zijn gegaan geen website. Daarnaast zitten 6,2 miljoen mensen op Facebook; daar zitten jullie potentiële klanten. Google van zijn kant heeft jullie de mogelijkheid gegeven om te zeggen dat jullie bedrijf geen reclame meer nodig heeft, maar daar verliezen jullie al een klant die jullie nooit tegenkomt”, bezwoer ze.

Peter Desmyttere overliep nog even de belangrijke tips van het thema ‘Het spel is belangrijker dan de bal’: stel je businessmodel op scherp (de basis van je communicatiestrategie); haal alles uit het internet en sociale media (elke euro die je investeert in internettechnieken haal je er zo weer uit); maak werk van je netwerk  en werk samen (we willen te veel zelf doen); zet de klant centraal in alles wat je doet en schrijf in functie van hem, want hij betaalt je facturen; en zet meetbare reclame en communicatie in (marketing is zeer meetbaar geworden).

De volgende raad luidt: ‘Ken je marktprijs.’ “Vandaag gaat sowieso meer geld dan vroeger om in het voetbal, waardoor de marktwaarde van de spelers automatisch verhoogt. Ze kennen ook heel goed hun marktwaarde en zijn zichtbaarder geworden dan vroeger”, stelde Franky Van der Elst vast.

“Het is geen makkelijke oefening: ben ik te duur of te goedkoop, en wat moet ik nu eigenlijk vragen? Dat geldt niet alleen voor kleine bouwbedrijven, maar evenzeer bij overheidsaanbestedingen of projectontwikkeling. Een goede accountant is hierin superbelangrijk”, besefte Maarten Vangramberen. Hierbij beschouwden bouwondernemer Kurt Vens van Kurt Vens bvba (schilderwerken) en zijn SBB-accountant Lieven Ott van Waasmunster de personeelskost als het moeilijkste aspect.

“Kunnen onze bouwondernemers niet goed rekenen?” vroeg Maarten Vangramberen zich af. Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal van Bouwunie, vond dit op zijn zachtst gezegd geen makkelijke oefening. “Tijdens de voorbije weken hebben we een aantal van onze leden gevraagd met welk regieloon ze de markt opgaan. De gemiddelde prijs per uur (in regie) van een bouwbedrijf in Vlaanderen bedraagt 42,59 € per uur. Voor een bouwfirma zonder werknemers bedraagt die 39,85 € per uur, voor een bouwonderneming met één tot negen werknemers 43,46 € per uur en voor een bouwbedrijf met tien en meer werknemers 46,60 € per uur. Sommige sectoren vragen een hoger regieloon dan andere, wat te maken kan hebben met de arbeidsintensiviteit: de algemene aanneming 42,25 € per uur,  woningbouwers en SOD 43,50 €, ruwbouw 41,50 €, isolatie en luchtdichtheid 40,00 €, dakwerken 43,56 €, vloeren en tegels 39,75 €, schrijnwerk-interieurbouw 42,72 €, stukakoor-afbouw 39,72 €, schilderwerken-decoratie 37,99 € (het laagterecord), technieken en sanitair 44,15 € en infrastructuur 44,56 € (hiervoor zijn heel dure machines nodig)”, meldde hij.

Nacalculatie

Aannemers kunnen bij hun kostprijsberekening struikelen over een gebrek aan o.m. goede gegevens en basisdata en houden ook niet altijd met alle kosten rekening; zo vergeten ze wel eens de niet-productieve uren en de onkosten voor klein materieel aan te rekenen. De nacalculatie is dan ook belangrijk: kom ik met de prijs die ik gemaakt heb uit mijn kosten en kan ik indien nodig nog bijsturen?

De financiële gezondheid van bouwbedrijven komt ook vaak in gevaar door een gebrek aan liquiditeiten, verkeerde inschattingen over inkomsten, een te late facturering of een onzorgvuldige opvolging van de facturen en/of een overwaardering van de stock (soms is de stock verouderd en eigenlijk niets meer waard). Bedrijfsleiders moeten tevens goed op de hoogte blijven van wat beweegt op de markt; hierbij kan hun beroepsorganisatie helpen.

Daarnaast kunnen onze bouwbedrijven puur op prijs niet concurreren met een aantal buitenlandse bouwondernemingen die diep onder de lat duiken. “Waarde gaat echter over meer dan centen en heeft ook te maken met innovatie, marketing, beschikbaarheid, bereikbaarheid, garantie en een goede naverkoopdienst. Onze ondernemers moeten zich onderscheiden en iets meer of iets bijzonders doen dat de klant apprecieert. De klant spreekt ook graag dezelfde taal als zijn aannemer”, wist Jean-Pierre Waeytens.

Bouwbedrijven nemen volgens hem bij het bepalen van hun marktprijs dus best alle kostenelementen mee en houden rekening met de bereikbaarheid, de moeilijkheidsgraad, de uitvoeringstermijn (weet hoe lang je met iets bezig bent) en/of de weersomstandigheden. Ze hebben bij hun kostprijsberekening ook aandacht voor materiaalverliezen, voorraad en productieve en niet-productieve uren. “Bovendien is meten weten: registreer zorgvuldig en maak notities, rapporten en verslagen; maak eigen tijdnormen en hou ze up-to-date. Controleer tussentijds zodat je tijdig kan bijsturen en doe aan nacalculatie. Ga na of je in de loop van het jaar alle kosten, ook de indirecte of algemene kosten, terugverdient via de facturatie van je projecten en grijp op tijd in. Vergeet geen winst te maken. Schakel hulp in:  je boekhouder/accountant, het WTCB, Bouwunie, …  Maak gebruik van nuttige hulpmiddelen: door de sector opgestelde calculatienormen, softwaretoepassingen zoals Cpro en apps. En probeer een goed evenwicht te vinden tussen wat je klant redelijk vindt en wat jou voldoende oplevert om financieel gezond te blijven”, overliep de secretaris-generaal van Bouwunie zijn andere tips.

In het fluitsignaal overliep Maarten Vangramberen samen met Hilde Masschelein nog eens de zes belangrijkste verdedigings- en aanvalstechnieken om sterker te staan als bouwbedrijf: samenwerken is de toekomst, maar doe dit verstandig; geef jezelf een smoel als bouwbedrijf; durf innoveren en betrek je klanten en medewerkers hierbij; je medewerkers zijn goud waard; denk vooral niet: “Ik ben een vakman en mijn opdrachtgevers zullen me wel vinden”; en hou rekening met al je kosten, maar ook met je meerwaarde wanneer je de markt op gaat.

Archeologen

Net vóór iedereen figuurlijk onder de douche en naar de kantine (de natjes en de droogjes van een copieus walking dinner) mocht en indien gewenst de plaatselijke accommodatie van de Rode Duivels kon bezoeken, mocht Karl Raats nog het terrein op. De keynote spreker, inspirator en coach naar “Meer Zin Wekkend” werken en ondernemen, die in 2016 werd uitgeroepen tot beste spreker van de Benelux, behandelde de onderwerpen die tijdens dit bouwcongres werden behandeld en ook niet behandeld vanuit zijn eigen frisse perspectief. “We hebben vanmorgen de werking van een bouwbedrijf georganiseerd als een voetbalwedstrijd, laten we daarom nu eens een voetbalwedstrijd organiseren als de ervaringen van een bouwbedrijf”, draaide hij het perspectief om. Zijn vergelijking was pijnlijk herkenbaar: “Stel je voor dat je maanden vooraf een bouwaanvraag moet indienen om op een voetbalterrein te kunnen spelen en dat je dan nog moet hopen dat de wedstrijd niet vooraf al wordt stilgelegd door een klacht bij de Raad van State. Je moet er ook voor zorgen dat het zweet van de spelers gescheiden wordt afgevoerd. Tijdens de wedstrijd komt de sociale arbeidsinspectie langs,  vraagt de papieren van alle spelers en gaat na of iedereen wel volgens de regels geregistreerd is. En zelfs als alles volgens het boekje blijkt te gebeuren, dreigt de match alsnog te worden stilgelegd wanneer archeologen het terrein opdraven omdat iemand op het veld een knop van een kippenhok uit het Merovingische tijdperk gevonden heeft”, noteerde hij.

Van de huidige Rode Duivels haalt Marouane Fellaini volgens hem in elk geval vlot zijn isolatiewaarde, terwijl Radja Nainggolan eerder een voetballende bouwovertreding is. “En als klap op de vuurpijl heet de bleekste van de ploeg dan nog (Kevin) De Bruyne”, merkte hij op.

Volgens Karl Raats moeten we onze eigen vragen in vraag stellen tot er een mondhoekvraag komt, een vraag waarbij je mondhoeken in een soort Aha-Erlebnis spontaan omhoogkrullen wanneer je het voor de hand liggende antwoord pas vat wanneer je het verneemt. En tot slot herhaalde hij nog enkele opmerkelijke uitspraken die hij de uren voordien had opgevangen, zoals Jean-Pierre Waeytens’ ontboezeming “Als je winst wil maken, doe er dan een lap bij”. “Ik had Bouwunie mijn factuur nog niet gestuurd, maar ik volg graag uw advies op”, gniffelde hij.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

VVSG deelt kennis over lokale overheidsopdrachten

Elk lokaal bestuur plaatst als aanbestedende overheid jaarlijks vele overheidsopdrachten. De Vlaamse lokale besturen kopen jaarlijks 1,5 miljard euro aan goederen en diensten aan. Hierbij zijn de werken nog niet meegerekend. Dat betekent dat er[…]

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

Studiedag over groenblauwe ingrepen in steden en dorpskernen

NAV toont knapste realisaties op Renovatiedag

NAV toont knapste realisaties op Renovatiedag

Zondag 15 mei iedereen welkom op Open Wervendag

Zondag 15 mei iedereen welkom op Open Wervendag

Meer artikels