Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwikkelaar gezocht voor Albertussite

Gerelateerde onderwerpen :

Ontwikkelaar gezocht voor Albertussite

Het stadsbestuur van Mechelen heeft een masterplan laten opmaken om de Albertussite in Muizen te ontwikkelen. Het gebied wordt omgevormd tot een aangename groene omgeving, met plaats voor 26 appartementen en een buurtcentrum. De stad doet nu een oproep naar projectontwikkelaars om zich kandidaat te stellen.

De Albertussite ligt langs de Sint-Albertusstraat en de Gustaaf Ghijselsstraat in Muizen. De grond is eigendom van verschillende eigenaars: de kerkfabriek en de Vereniging Parochiaal Werk (VPW). Op het terrein bevinden zich momenteel de kerk Sint-Albertus, een pastorijwoning met riante tuin en het ontmoetingscentrum ’t Kranske.

Een tijd geleden kondigde VPW aan de zaal te willen verkopen. Ongeveer gelijktijdig raakte bekend dat het bisdom de parochiekerk van Sint-Albertus niet langer als kerk wenste te gebruiken en de procedure tot desaffectatie had ingezet. Om tot een oplossing te komen voor het nakende verdwijnen van de buurtzaal en om te voorkomen dat de kerk zou worden afgebroken, besloot de stad om samen met de kerkfabriek en VPW een oplossing uit te werken.

Globale visie

“Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat een globale visie – in tegenstelling tot een versnipperde oplossing – het beste resultaat zal opleveren. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het combineren van het verenigingsleven met het wonen, het behoud van de kerk en meer publiek groen. Het project moet een meerwaarde zijn voor de buurt”, aldus de Mechelse schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen.

“In deze buurt is een bloeiend verenigingsleven aanwezig, wat we absoluut willen behouden en naar de toekomst toe nog versterken.  We willen daarom een nieuw hart voor de wijk creëren, dat een antwoord biedt voor zowel de huidige als de toekomstige buurtbewoners als voor de verenigingen.  Daarom zijn we op zoek gegaan naar een oplossing voor iedereen”, vult schepen van Financiën Walter Schroons aan.

Na bevraging van de eigenaars en de gebruikers werd er door HASA–architecten een masterplan gemaakt. De plannen voor de site werden vorig jaar toegelicht aan de buurtbewoners. Het is de bedoeling om het gebied in zijn geheel door een projectontwikkelaar te laten ontwikkelen. De krachtlijnen van het masterplan zijn:

De voormalige Sint-Albertuskerk wordt omgevormd tot een multifunctionele ruimte voor o.m. optredens en feestelijke gelegenheden;
Grenzend aan de kerk komt een gebouw voor o.m. vergaderingen. Dit nieuwe gebouw wordt verbonden met de kerk en vormen samen een buurtcentrum;

Op de site komen gezinsappartementen met ondergrondse garage;

Een overwegend groene en publiek toegankelijke buitenruimte verhoogt de verblijfskwaliteit van de site, ook voor de buurt.
Om de ontwikkeling van de Albertussite te kunnen realiseren, werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de stad, de kerkfabriek en VPW. De samenwerkingsovereenkomst legt de engagementen van de partners voor dit project vast. Voor de uitvoering van dit masterplan moet een mededingingsprocedure met onderhandeling gestart te worden. Zo kan een projectontwikkelaar gevonden worden die in 2018 kan starten met de ontwikkeling.

De mededingingsprocedure gebeurt in twee fases. In een eerste fase worden ontwikkelaars aan de hand van een selectieleidraad opgeroepen om zich kandidaat te stellen. Deze fase moet de stad Mechelen toelaten om kandidaten te selecteren die bekwaam zijn om de verschillende deelopdrachten uit te voeren. Tijdens de tweede fase worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een gedetailleerd bestek.

De stad zoekt een projectontwikkelaar voor de restauratie en verbouwing van de kerk; de bouw van het buurtcentrum met buitenruimte; de bouw van woningen (26 appartementen), een ondergrondse garage en een buitenruimte met publiek karakter. Geïnteresseerde projectontwikkelaars vinden de selectieleidraad en het masterplan op www.mechelen.be/albertus. Inschrijven kan tot en met 11 oktober.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

De sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen renoveerde op innovatieve wijze de gevel van een halfopen bebouwing in de wijk Vinkenhof in Berlaar. Om de aanpak van de renovatie te bepalen werd een beroep gedaan op de gebruikservaring van de[…]

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Meer artikels