Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpwedstrijd voor Park Brialmont

Met Park Brialmont willen de stad Antwerpen en het district Berchem de groengebieden in het hart van Berchem ontwikkelen tot de groene long van het district. AG Vespa organiseert een ontwerpwedstrijd om een geschikt team te vinden voor de opmaak van een visie voor het gebied.

In het hart van Berchem liggen verschillende parken en groene gebieden: het De Villegaspark, het Brilschanspark en Wolvenberg. Het district Berchem en de stad Antwerpen hebben de ambitie om de gebieden om te vormen tot het groene centrum van het district. Daarom wordt een masterplan opgemaakt met de naam 'Park Brialmont'. De naam verwijst naar de vroegere fortengordel die plaatsmaakte voor de Antwerpse ring.

De volgende maanden maken de ontwerpteams Maxwan, Artgineering en Cluster samen met Witteveen een visieplan op voor het gebied. Ze vertrekken daarbij vanuit een dubbele doelstelling. Enerzijds moet het toekomstige park de binnen- en buitenstad met elkaar verbinden. Anderzijds moet het park één aaneengesloten landschap worden dat deel uitmaakt van de Groene Singel.

Centraal in het project staan de verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit van de omgeving en de versterking van het groene karakter en natuur. Ook wordt onderzocht of het opstarten van een horecazaak in het nieuwe park tot de mogelijkheden behoort. De resultaten van de gesprektafels met buurtbewoners in januari worden ook meegenomen in de opmaak van het masterplan.

De ontwerpen moeten in september ingediend worden. Een jury selecteert een maand later het beste ontwerp. Het definitieve masterplan moet klaar zijn in juni 2016.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette