Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpteams gezocht voor OPEK Leuven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ontwerpteams gezocht voor OPEK Leuven

Het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) aan de Vaartkom in Leuven gaat op zoek naar een ontwerpteam voor het duurzaam en flexibel upgraden van zijn infrastructuur, met aandacht voor zowel de buitenzijde van het gebouw als de interne circulatie en de akoestiek, de theaterzalen, de ateliers, de repetitieruimtes en de kantoren. De opdracht omvat de opmaak van een ontwerp en budgetramingen, de opmaak van vergunningsdossiers, de bestekken voor uitvoerders, een definitief ontwerp, de opvolging van de werken en het finaal afronden van het verbouwingsproces. De Vlaamse Bouwmeester lanceert een oproep aan geïnteresseerden en die kunnen zich melden tot 30 augustus om 16 uur. De opdrachtgever is Tpakt-infra vzw met de steun van de stad Leuven en het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid.

Op zeven jaar tijd is het Leuvense OPEK één van de meest dynamische en in het oog springende culturele hotspots van het land geworden. Door de unieke combinatie van de professionele organisaties die OPEK vormgeven, ontstaan bijzondere kruisbestuivingen tussen kunstenaars en hun publiek. Bovendien is het OPEK goed ingebed in de wijk en heeft het door zijn ‘bottom-up’-verhaal een paar duizenden ‘eigenaars’. Daarbij horen niet alleen de negen organisaties uit de kunstwereld, het jeugdwerk, het onderwijs, het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het sociaal-artistiek werk die er huizen, maar ook het publiek. Wekelijks passeren daar zowat 1.500 actieve deelnemers en bezoekers, samen bereikt het OPEK in Vlaanderen ruim 200.000 mensen.
 
Aanvankelijk was het OPEK een tijdelijke locatie voor zijn bewoners. Nu is het een permanente plek geworden, al blijft het geheel een verhaal in wording. De cohousing, de openheid en toegankelijkheid die het OPEK kenmerken, de verschillende disciplines en sectoren, de no-nonsense ‘do-it-yourself’-sfeer en de ecologische doelen die worden nagestreefd, maken dat het hele project de tijd op de staart trapt. De nieuwe ontwerpopdracht moet het OPEK structureel aanpakken zodat de functionaliteiten van het gebouw duurzamer worden. 
 
Het programma omvat het inrichten van de publieke delen, de buitenkant van het gebouw (uitzicht en zichtbaarheid) en de binnenzijde, met de circulatie en inrichting van de ruimtes en de akoestiek. De theaterzalen, de ateliers en de repetitieruimtes krijgen een upgrade, de kantoren voor het personeel moeten comfortabeler worden en de technieken en duurzaamheid dienen verbeterd. Het doel van de ontwerpopdracht is het omzetten van het programma in uitvoerbare en door de gebruikers gedragen ontwerpen. Deze moeten het OPEK duurzaam en flexibel upgraden voor de toekomst, zowel voor wat het huidige gebruik van het gebouw betreft, als voor mogelijke toekomstige en nog onbekende uitdagingen.
 
Deze oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. Het gaat om een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Er wordt uitgegaan van een uitvoeringsbudget tot 1 miljoen €, zonder btw. Voor de uitvoering van de volledige opdracht (ontwerp, interieur en technieken) wordt een bedrag van maximum 129.000 € zonder btw voorzien.
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website vlaamsbouwmeester.be tot 30 augustus om 16 uur. De geselecteerde ontwerpteams worden op de hoogte gebracht op 6 september, de toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers gebeurt op 17 september. Er worden maximaal drie teams uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 14 oktober; de presentatie van de offertes gebeurt op 25 oktober. De doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van het definitieve ontwerp wordt voorzien op drie maanden. De werken moeten uiterlijk eind 2022 opgeleverd zijn. De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het traject en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

Ontwerper aangeduid voor renovatie postgebouw Lokeren

De stad Lokeren kocht vorig jaar het oude postgebouw op de hoek van de Durmelaan en de Markt met de bedoeling er in de toekomst enkele stadsdiensten onder te brengen. Nu wordt het renovatieproject in gang gezet, gevolgd door de herbestemming van[…]

08/09/2020 | ProjectenArchitecten
Masterplan voor Leuvense podiumkunstensite

Masterplan voor Leuvense podiumkunstensite

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

Tentoonstelling 'Open Oproep' in Z33 Hasselt

Tentoonstelling 'Open Oproep' in Z33 Hasselt

Meer artikels