Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpteams gezocht voor onderzoek hergebruik hoeves

Gerelateerde onderwerpen :

Ontwerpteams gezocht voor onderzoek hergebruik hoeves

De provincie Oost-Vlaanderen gaat samen met het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam met expertise op het vlak van (landschaps)architectuur en ruimtelijke planning binnen een agrarische omgeving. Voor de uitvoering van het ontwerpende onderzoek is een budget van 30.000 € incl. btw voorzien.

De opdracht moet worden uitgevoerd tussen januari en juni 2019. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 23 november om 12 uur. Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

In het kader van het project ‘Hergebruik hoeves, een uitdaging’ worden kandidaten gezocht voor de uitvoering van ontwerpend onderzoek op vier cases in Zuid-Oost-Vlaanderen. De bedoeling is de mogelijkheden na te gaan voor herbestemming in deze concrete zaken. Naast de trajectanalyse zal de uitwerking als voorbeeld dienen voor sensibilisering voor deze problematiek.

De voorbije decennia werd een breed netwerk van relatief kleinschalige boerderijen en beeldbepalende hofsteden stelselmatig vervangen door een beperkter aantal goed uitgeruste en gespecialiseerde familiebedrijven. De vrijgekomen landbouwzetels werden steeds meer ingenomen door andere activiteiten. Het PDPO-project (Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) wil de impact van de ruimtelijke transformatie op het platteland onder de aandacht brengen en werken aan een grondige bewustwording van de problematiek.

Naast de provincie Oost-Vlaanderen treden Veneco, Innovatiesteunpunt en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen op als co-promotoren. De (maximum vier) geselecteerde cases uit Zuid-Oost-Vlaanderen worden ruimtelijk onderzocht en het ontwerpende onderzoek gaat per site na welke rol(len) deze hoeve in de toekomst best zou omvatten vanuit ruimtelijk perspectief.

Is het vanuit landbouwkundig, stedenbouwkundig en maatschappelijk oogpunt te verantwoorden dat deze hoeve zijn agrarische functie opnieuw kan vervullen? Indien een landbouwkundige invulling geen optie blijkt, kan dit landbouwpatrimonium op een andere manier zinvoller worden ingezet? Is sloop een optie? Hoe kan in dit geval de productieve landbouwgrond daarbij maximaal gevrijwaard worden? Op welke manier betekent deze reconversie ook een meerwaarde voor de ruime omgeving van de hoeve? Indien deze reconversie (op verscheidene plaatsen) zou worden toegepast, hoe kan ze dan bijdragen aan de ruimtelijke visie die vooropgesteld wordt in o.a. de kernnota van de provincie Oost-Vlaanderen ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050’ en in het ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen strategische visie’?

Het ontwerpende onderzoek is daarnaast ook een belangrijk communicatief instrument om iedereen bewust te maken van de problematiek en de kansen die zich aandienen. Het moet beeldmateriaal en tools opleveren waarmee gemeenten/burgers aan de slag kunnen. Het onderzoek wordt bij voorkeur gevoerd door een multidisciplinair team met volgende expertises: praktische bouwkundige kennis inzake nieuwbouw en verbouwing (erfgoed); ruimtelijke planning en stedenbouw; landschapsarchitectuur; ontwerpend onderzoek op verschillende schaalniveaus; landbouwgerelateerde projecten en agrarische architectuur.

Indicatieve timing

  • 23 november 2018: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers.
  • 6 december 2018: drie tot vier teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van het bestek.
  • 18 december 2018: indienen van de offertes.
  • 8 januari 2019: presentatie van de offerte.
  • Eerste jaarhelft van 2019: uitvoering opdracht.

Meer informatie:
hergebruikhoeves@oost-vlaanderen.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels