Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpteam voor masterplan Van Praet-zone in Brussel

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ontwerpteam voor masterplan Van Praet-zone in Brussel

Het internationale ontwerp- en adviesbureau Arcadis en Plus Office Architects krijgen de opdracht van de stad Brussel en de Brusselse Bouwmeester om een masterplan voor de Van Praetzone uit te werken. Dat plan moet de hele regio transformeren in een duurzame en leefbare wijk.
De zone rond de Van Praetbrug is een belangrijke toegangspoort tot Brussel waar het verkeer dagelijks aanschuift. Die ontsluiting met zijn industriële karakter ligt tussen de woonwijk Neder-Over-Heembeek, het kanaal van Brussel en het Koninklijk Park van Laken en vraagt om een stedelijke vernieuwing met aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.
 
De ambities voor deze site van bijna 27 ha zijn groot. De stad Brussel wil de infrastructurele knoop van de Van Praetlaan met de Vuurkruisenlaan inrichten als boulevard en minimum 5 ha groene open ruimte creëren en een bijkomend woningaanbod met verschillende faciliteiten zoals een secundaire school en een crèche voorzien.
 
Met dit masterplan wil Brussel samen met het ontwerpteam werken aan een stad van morgen die verschillende weefsels zoals park, wijk en kanaal succesvol met elkaar verbindt en een einde maken aan de huidige verkeersproblematiek. “Dit is een mooi pilootproject voor de stedelijkheid van de toekomst” aldus Kristof Peperstraete, CEO van Arcadis België.
 
Arcadis en Plus Office Architects werken samen een masterplan en een milieu-effectenrapport (mer) uit die alle uitdagingen en troeven van deze strategische plek blootleggen, zoals het verbinden van de omliggende woonwijken, het beheersen van watervraagstukken, de luchtkwaliteit en het hitte-eilandeffect. De volgende stap is deze optimaliseren en vertalen naar verschillende scenario’s. De belangen in en de ruimteclaims op deze site zijn groot, stakeholdermanagement maakt daarom een fundamenteel deel uit van dit project net als mobiliteit en biodiversiteit.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Internationale samenwerking voor spoorontsluiting Gent-Terneuzen

Internationale samenwerking voor spoorontsluiting Gent-Terneuzen

België, Nederland en Vlaanderen gaan samen de ontsluiting van North Sea Port per spoor voort uitwerken. Ze beogen hierbij drie infrastructuurprojecten: een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en het Belgische[…]

Overheidsopdrachten houden stand in de viruscrisis

Overheidsopdrachten houden stand in de viruscrisis

'Lagere lokale investeringen zetten relance op losse schroeven'

'Lagere lokale investeringen zetten relance op losse schroeven'

90 miljoen € voor ombouw wegverlichting

90 miljoen € voor ombouw wegverlichting

Meer artikels