Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpteam voor herwaardering Stadspark Antwerpen

Ontwerpteam voor herwaardering Stadspark Antwerpen

Foto: Orrling - Wikipedia.

©

Uit een internationale ontwerpwedstrijd met elf inzendingen werd het ontwerpteam Omgeving + HydroScan + Yellow Window geselecteerd voor de opmaak van een herwaarderingsplan voor het Stadspark in Antwerpen. Het stadsbestuur wil het park de komende jaren herwaarderen naar de oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden.

 

Het ontwerpvoorstel van het winnende team vertrekt vanuit de historiek, de gebruikers en het klimaat. Uitdagingen zijn de waterhuishouding met de parkvijver, het historische karakter van het park en de opwaardering van de parktoegangen en de randen met de aanpalende straten. De drie uitgangspunten zijn: de historiek als narratief voor ruimtelijke kwaliteit; een divers park voor diverse gebruikers en een klimaatpark in het hart van de stad.
 
Volgens de jury getuigt het ontwerpvoorstel van een sterke visie. Ze looft ook de voorgestelde aanpak voor een stapsgewijze herwaardering van het park.
 
“Het team presenteert een historisch Stadspark met ruimte voor heden en toekomst. Het vertrekt vanuit een herstel van de basisstructuur volgens het originele plan van ontwerper Keilig en zet vervolgens in op het herwaarderen van strategische zones. Het verhaal wordt opgehangen aan drie strategieën die in het ontwerpvoorstel consequent worden doorgetrokken”, noteert de jury die dit consequente verhaal duidelijk waardeerde.

Herwaarderingsplan

Deze maand start het ontwerpteam Omgeving + HydroScan + Yellow Window met het uitwerken van het ontwerpvoorstel tot een herwaarderingsplan. Het hele proces zal gebeuren in dialoog met het stads- en districtsbestuur, de stadsdiensten en de buurt. Op basis daarvan zullen de komende jaren gefaseerde aanpassingen op het terrein gebeuren.
 
Het Stadspark heeft een oppervlakte van 14 ha en is daarmee de grootste groene long in de Antwerpse binnenstad. Het park is aangelegd in de vorm van een driehoek en wordt omzoomd door de Quinten Matsijslei in het oosten, de Van Eycklei in het zuiden en de Rubenslei in het westen.
 
Het meer dan 150 jaar oude park is ontworpen volgens de principes van de romantische landschapsstijl. Het oorspronkelijke ontwerp uit 1868 van de Duitse landschapsarchitect Friederich Eduard Keilig is nog sterk herkenbaar en goed bewaard.
Omwille van de grote historische en botanische waarde is het park in 2010 beschermd als monument. Tegenwoordig kampt het park met enkele uitdagingen. Door de evolutie van het groenbestand en veranderingen in het beheer is bijvoorbeeld de groenstructuur sterk gewijzigd.

Keiligbrug

Een onderdeel van de herwaardering is de restauratie van de hangbrug in het park. De brug die in 1869 werd voltooid, is gemaakt van smeedijzer en voorzien van kunstmatige rotsen aan de uiteindes. In 1970 onderging het beschermde monument een eerste restauratie. Vandaag, nog eens 50 jaar later, zijn er opnieuw tekenen van slijtage en was een tweede restauratie aangewezen. Deze restauratiewerken begonnen reeds in februari van dit jaar en worden de komende weken afgerond.
 
Het stadsbestuur organiseert een digitaal dialoogmoment waarop het ontwerpteam zich voorstelt en kan kennismaken met de buurtbewoners en de gebruikers van het Stadspark. Dat gebeurt op dinsdag 15 december tussen 20 en 21 uur. Na de kennismaking met de ontwerpers volgt de mogelijkheid om vragen te stellen.
 
Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via www.antwerpenmorgen.be/stadspark. De voorstelling en het overzicht van de vragen met de bijhorende antwoorden zullen nadien beschikbaar zijn op de website. Buurtbewoners en gebruikers van het park zullen tijdens het ontwerpproces blijvend betrokken worden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels