Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

Het stadsbestuur van Gent wil de komende jaren 'wijkstructuurschetsen' opmaken. Om de Gentse woonwijken aangenaam en leefbaar te houden, zijn ruimtelijke ingrepen nodig die voor elke wijk anders zijn. Een wijkstructuurschets is een visie over hoe de ruimtelijke structuur van een wijk kan evolueren. Die visie omvat alle ruimtelijke aspecten van een wijk of buurt, bijvoorbeeld over aangename speel- en ontmoetingsplekken, voldoende groen, verbindingen voor voetgangers en fietsers, parkeren, gewenste woontypologieën, sportvoorzieningen, sociale voorzieningen, economisch aanbod, enz.

Voor de opmaak van die wijkstructuurschetsen zal Gent een poule van verschillende ontwerpers aanstellen. Het stadsbestuur schrijft daarvoor een raamovereenkomst uit. Het gaat om maximum vijf teams, die per deelopdracht een offerte kunnen indienen. Door met verschillende teams te werken wil de stad zich vanuit verschillende invalshoeken laten inspireren en tegelijk het meest geschikte team voor de opdracht kunnen selecteren.

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus vorig jaar van kracht is. Dit strategische beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Enkele vragen zijn: hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen en omgaan met de klimaatverandering? Eén van de acties om hierop een antwoord te bieden, is de opmaak van de wijkstructuurschetsen. Ze moeten het raamwerk vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte (één tot vijf jaar), middellange (vijf tot tien jaar) en lange termijn (vijftien tot vijfentwintig  jaar).

De opmaak van de wijkstructuurschetsen zal altijd gebeuren samen met de bewoners, de gebruikers en andere belanghebbenden via een participatietraject op maat. Een dergelijk traject loopt al in Baarle-Drongen. Ook in Muide-Meulestede maakte de stad samen met de bewoners zo’n wijkstructuurschets op in het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide-Meulestede Morgen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

NAV en Departement Omgeving werken samen in nieuw project

Na twee eerdere geslaagde projecten slaan het Departement Omgeving en Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) de komende drie jaar opnieuw de handen in elkaar voor de uitrol van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In het[…]

30/11/2021 | NAV
Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Sporten of wonen bovenop een bedrijfsgebouw?

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Gent heeft toekomstvisie voor The Loop klaar

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Stadsbestuur stelt masterplan Mechelen-Noord III voor

Meer artikels