Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

Ontwerpers maken Gentse wijkstructuurschetsen

Het stadsbestuur van Gent wil de komende jaren 'wijkstructuurschetsen' opmaken. Om de Gentse woonwijken aangenaam en leefbaar te houden, zijn ruimtelijke ingrepen nodig die voor elke wijk anders zijn. Een wijkstructuurschets is een visie over hoe de ruimtelijke structuur van een wijk kan evolueren. Die visie omvat alle ruimtelijke aspecten van een wijk of buurt, bijvoorbeeld over aangename speel- en ontmoetingsplekken, voldoende groen, verbindingen voor voetgangers en fietsers, parkeren, gewenste woontypologieën, sportvoorzieningen, sociale voorzieningen, economisch aanbod, enz.

Voor de opmaak van die wijkstructuurschetsen zal Gent een poule van verschillende ontwerpers aanstellen. Het stadsbestuur schrijft daarvoor een raamovereenkomst uit. Het gaat om maximum vijf teams, die per deelopdracht een offerte kunnen indienen. Door met verschillende teams te werken wil de stad zich vanuit verschillende invalshoeken laten inspireren en tegelijk het meest geschikte team voor de opdracht kunnen selecteren.

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus vorig jaar van kracht is. Dit strategische beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Enkele vragen zijn: hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen en omgaan met de klimaatverandering? Eén van de acties om hierop een antwoord te bieden, is de opmaak van de wijkstructuurschetsen. Ze moeten het raamwerk vormen voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van een wijk op korte (één tot vijf jaar), middellange (vijf tot tien jaar) en lange termijn (vijftien tot vijfentwintig  jaar).

De opmaak van de wijkstructuurschetsen zal altijd gebeuren samen met de bewoners, de gebruikers en andere belanghebbenden via een participatietraject op maat. Een dergelijk traject loopt al in Baarle-Drongen. Ook in Muide-Meulestede maakte de stad samen met de bewoners zo’n wijkstructuurschets op in het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide-Meulestede Morgen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

Gent maakt rup voor twee zonevreemde sportclusters

De stad Gent maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op voor twee sportclusters. Voor het ontwerp van dit rup loopt van 19 augustus tot en met 17 oktober een openbaar onderzoek. Het rup ‘Sport- en recreatieve voorzieningen’ is[…]

09/07/2019 | RUPGent
D’Hooghe begeleidt The Loop

D’Hooghe begeleidt The Loop

Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

Eenlotsverkavelingen weer vergunningsplichtig

2.500 woningen en 11 ha groot park op Ragheno

2.500 woningen en 11 ha groot park op Ragheno

Meer artikels