Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpers gezocht voor Viergemeet

Gerelateerde onderwerpen :

Ontwerpers gezocht voor Viergemeet

Interwaas, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland, stelt een architectenpool samen voor de verkaveling Viergemeet in Beveren.

Tussen de verkaveling Eikenhof, de Luitenant Van Eepoelstraat, de N70 en de kmo-zone Pareinpark bevindt zich de verkaveling Viergemeet met een oppervlakte van 4,8 ha. Het woonproject wordt gerealiseerd door Hof ter Vesten bvba als private partner, de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting (sociale huisvesting) en Interwaas in een publiek-private samenwerking. Interwaas staat ook in voor de regie en coördinatie van het woonproject. In totaal worden ongeveer 250 woningen gerealiseerd rond een centrale parkzone van 1 ha.

Hof ter Vesten bvba staat in voor de bouw van 120 koopappartementen verdeeld over vijf appartementsgebouwen. De Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting zal 97 sociale koop- en huurwoningen, verdeeld over drie appartementsgebouwen, bouwen en vijf grondgebonden sociale koopwoningen. Interwaas bekommert zich om 31 bouwgronden voor gesloten of halfopen bebouwing. Aan de overzijde van 'villa Thieleman' is gestart met de realisatie van een groepsbouwproject. De bouwvallige villa zelf zal ook worden vervangen.

Viergemeet wordt een autoluwe wijk. Doorheen de verkaveling wordt een shortcut voor fietsers gerealiseerd. Dit fietspad verbindt Melsele met de N70 richting Cortewalle en het station en wordt geïntegreerd in het fietsnetwerk. De infrastructuurwerken zijn afgerond, waardoor Interwaas de verkoop van 31 zelfbouwkavels kan starten.

Harmonie

Tot op heden werden de eenheid, harmonie met de omgeving en beeldkwaliteit in een verkaveling enkel bepaald en verzekerd via verkoopvoorwaarden en verkavelingsvoorschriften. Voor Viergemeet streeft Interwaas beeldkwaliteit na door het samenstellen van een architectenpool. Voor de invulling van de 31 bouwgronden werkt Interwaas met een pool van vijf vooraf geselecteerde architecten waaruit kandidaat-kopers een keuze zullen kunnen maken voor het ontwerp en de realisatie van hun woning. Zo wordt extra ingezet op kwaliteitsvolle, innoverende en betaalbare architectuur en een hoog ambitieniveau inzake duurzaam bouwen.

Interwaas zal via een ontwerpwedstrijd de architecten voor deze architectenpool selecteren. De selectie gebeurt op basis van de kwaliteit van een aantal realisaties en een modelschetsontwerp voor een woning uit de verkaveling. Alle architecten in de architectenpool zullen werken aan een vooraf bepaald vast ereloon en zich engageren om de eengezinswoningen te kunnen realiseren binnen een maximaal bouwbudget. Interwaas verbindt er zich evenwel niet toe dat de opname in de architectenpool daadwerkelijk leidt tot het bekomen van opdrachten.

Samenbouw

De bouwkavels in het woonproject Viergemeet zijn geordend in zeven groepjes van vier of vijf woningen (halfopen en gesloten bebouwing) en elk bouwblokje zal door één architect worden ontworpen. Hierdoor wordt een grotere eenheid en harmonie in de beeldkwaliteit bereikt zonder dat dit zal leiden tot een uniform straatbeeld.

De kopers van een kavel zullen daarnaast ook worden gestimuleerd (maar niet verplicht) om indien mogelijk een deel van de bouw van hun particuliere woning als een samenbouwproject op te vatten. Samenbouw leidt immers tot forse kostenbesparingen en bovendien vergroot samenbouwen de kansen voor starters en de betrokkenheid van toekomstige bewoners bij de buurt en hun buren.

Pilootproject

Het woonproject Viergemeet is het eerste woonproject waarin Interwaas alternatieve woon- of bouwvormen introduceert, maar het is de bedoeling om ook voor andere woonprojecten zoals Hoedhaar in Lokeren en Clementwijk² in Sint-Niklaas een architectenpool samen te stellen.

Het bestek van de open prijsvraag kan geconsulteerd worden op www.interwaas.be/architectenpool_viergemeet. Geïnteresseerde architecten kunnen ten laatste op maandag 27 april om 10 uur een inschrijvingsdossier indienen in de kantoren van Interwaas (Lamstraat 113 in Sint-Niklaas). ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels