Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpers gezocht voor projecten Productief Landschap

Gerelateerde onderwerpen :

De oproep 'Pilootprojecten Productief Landschap' die vorig jaar werd gelanceerd, betekende een zoektocht naar ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering, een kwalitatief landschap en aandacht voor de samenleving combineren. Inmiddels werden vijf pilootprojecten, in Maasmechelen, Herk-De-Stad, Herentals, Roeselare en Oostende, geselecteerd. Deze vijf laureaten krijgen een begeleidingstraject op maat, waarvoor nu vijf multidisciplinaire teams voor ontwerpend onderzoek en masterplanning worden gezocht. Kandidaturen moeten worden ingediend vóór 12 oktober.

Open ruimte, groot of klein, is als leverancier van o.m. voedsel, energie, waterbuffering, en ontspanningsruimte een onmisbaar ingrediënt van een kwalitatieve samenleving. De komende jaren moet worden afgerekend met heel wat uitdagingen die een belangrijke impact hebben op de open ruimte, zoals demografische groei, mobiliteitsproblemen, schaarste aan energie en grondstoffen, enz. Landbouwers beheren en bewerken een groot gedeelte van de open ruimte en zijn bijgevolg belangrijke partners bij het aangaan van deze uitdagingen.

Daarom gingen het Vlaamse Ministerie van Omgeving, het Team Vlaams Bouwmeester (TVB), het Departement Landbouw en Visserij, Ruimte Vlaanderen, en het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) samen op zoek naar ambitieuze projecten die vernieuwende bedrijfsvoering combineren met een kwalitatieve meerwaarde voor landschap en samenleving.

Er werden vijf projecten 'Productief Landschap' geselecteerd: de bouw van een innovatieve onderzoeksserre door Inagro op het dak van de REO Veiling in Roeselare, de uitbouw van een landbouwpark 'Tuinen van Stene' in Oostende, de herbestemming van pachthoeve De Kijfelaar in Herentals tot collectieve bioboerderij, het verenigen van water, landbouw en natuur bij hoeve De Waterkant in Herk-de-Stad, en ruimte voor stadslandbouw in Maasmechelen.

Deze projecten snijden diverse werkvelden met ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen aan, zoals het intelligent invullen en herbestemmen van woonuitbreidingsgebieden (stadslandbouw Maasmechelen), het omgaan met water en natuur in de landbouw (hoeve De Waterkant), het opzetten van collectieve ondernemingen en multifunctionele landbouw (De Kijfelaar), het professionaliseren van stadslandbouw en sluiten van kringlopen (dakserre Roeselare), en het uitbouwen van een voedselpark voor de stad (Landbouwpark Stene).

In plaats van de Vlaamse open ruimte te verdelen en eenzijdig op te eisen, willen deze vijf projecten een productief landschap creëren waarbij productie, energiedelen, natuur, recreatie en biodiversiteit en vergroening samen de open ruimte ondersteunen en ontwikkelen. Eerder dan uit te gaan van een defensieve houding of limitatieve aanpak, wordt een geïntegreerde aanpak beoogd.

De projecten vormen realtime labo's die via ontwerpend onderzoek o.m. testen hoe landbouw in Vlaanderen opnieuw kan functioneren als motor van een vernieuwende maatschappelijke en ruimtelijke evolutie. Ruimtelijke coproductie tussen sectoren en tussen actoren, het middenveld en het beleid is daarbij geen optie, maar een vereiste. Voor dat ontwerpend onderzoek worden nu vijf enthousiaste multidisciplinaire teams gezocht met (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, landbouwdeskundigen, stallenbouwers, serrebouwers, enz.

Per project werkte een projectteam, samen met de initiatiefnemer(s), een projectdefinitie uit. Hierin worden ambitieuze doelstellingen inzake landbouw, architectuur en ruimte geformuleerd. Het is de taak van de vijf ontwerpteams om deze ambities te vertalen naar vernieuwende maar haalbare visies en plannen op het terrein, en dat in samenspraak met alle betrokkenen. De opdracht omvat een ontwerpend onderzoek in functie van de opmaak van een masterplan/inrichtingsplan en de opmaak van dat masterplan/inrichtingsplan voor de betreffende site.

Kandidaturen moeten binnen zijn vóór 12 oktober. Op basis van de interesseverklaringen zullen kandidaten nadien via een bestek gevraagd worden om een meer uitgebreide offerte. De projecten hoeve De Kijfelaar in Herentals, stadslandbouw Maasmechelen en hoeve De Waterkant in Herk-de-Stad volgen de procedure onderhandeling zonder bekendmaking. De projecten Landbouwpark Stene in Oostende en de dakserre REO-veiling Roeselare zijn officieel gepubliceerd als onderhandelingen met bekendmaking, waarvoor moet worden ingeschreven via e-tendering. Informatie: Productieflandschap.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

De Regie der Gebouwen heeft vier consortia geselecteerd die nu concrete voorstellen voor de bouw van de toekomstige gevangenis van Vresse-Sur-Semois kunnen uitwerken. Zij kregen zopas het performantiebestek overhandigd, evenals de andere[…]

Dijledal Leuven voltooit renovatie woonblok in Waterleidingstraat

Dijledal Leuven voltooit renovatie woonblok in Waterleidingstraat

Vier kandidaat-bouwers voor gevangenis Leopoldsburg

Vier kandidaat-bouwers voor gevangenis Leopoldsburg

Antwerpse woonzorgcampus wordt hotel

Antwerpse woonzorgcampus wordt hotel

Meer artikels