Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerper voor masterplan Park Brialmont bekend

Ontwerper voor masterplan Park Brialmont bekend

Centraal in Berchem liggen heel wat groene gebieden: het De Villegaspark, de Wolvenberg en het Brilschanspark. De stad Antwerpen en het district willen met de opmaak van een masterplan de groene gebieden met elkaar verbinden tot één groen hart voor Berchem: Park Brialmont. Om dit masterplan vorm te geven, werd het ontwerpteam Cluster en Witteveen+Bos aangesteld.

Het masterplan zal een globale visie voor Park Brialmont geven en weergeven hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het wordt een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt en aangeeft hoe die lijnen achteraf uitgewerkt kunnen worden. Het masterplan zal de basis vormen voor concrete projecten, zoals de aanleg van paden, de ontwikkeling van parklandschap of het voorzien van extra functies.

Fort Lillo

Na een ontwerpwedstrijd is nu een ontwerpteam gekozen voor dit masterplan: Cluster en Witteveen+Bos. Het bureau heeft ervaring met visies voor het landschap van oude forten. Zo kreeg het in 2010 de Prijs voor Architectuur van de provincie Antwerpen voor het masterplan Fort Lillo.

Gewaagde ingrepen

Cluster en Witteveen+Bos liet zich opmerken door een gedetailleerd voorstel in te dienen dat gewaagdere ingrepen niet uit de weg gaat. Het ontwerp legt daarenboven de nadruk op het versterken van het ecologische netwerk en de leefbaarheid van de gebieden. Het wedstrijdvoorstel van de geselecteerde kandidaat is slechts het vertrekpunt op de weg naar de opmaak van een definitief masterplan.

De voorbije jaren zijn buurtbewoners en gebruikers van de groengebieden op verschillende momenten bevraagd. De resultaten van deze bevragingen zijn meegegeven aan het ontwerpteam zodat zij ermee aan de slag kunnen voor het verdere ontwerpproces.

Visie

De komende maanden werken de stad Antwerpen en het district Berchem voort aan een visie voor Park Brialmont. In het najaar moet het masterplan klaar zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Meer dan een jaar nu al betrekken de zowat 300 leerlingen, leraars en directie de nieuwe gebouwen van de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem. Het stadbestuur koos bewust voor een BEN-school, maar wilde omwille van het pedagogische concept[…]

27/02/2021 | ScholenAkoestiek
Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Vande Moortel plaatst zonnepanelen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

Nieuwe Cat 340 UHD-graafmachine sloopt tot acht verdiepingen

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'

'Uitdagingen in de bouwsector eisen vele extra handen'