Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerper voor masterplan Antwerpse Damwijk gezocht

Gerelateerde onderwerpen :

Ontwerper voor masterplan Antwerpse Damwijk gezocht

De stad Antwerpen keurde onlangs de projectdefinitie voor de opmaak van een masterplan voor het gebied rond de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok in de Damwijk goed. Hierin formuleert de stad, samen met de private eigenaren van de Slachthuissite, haar ambitie en de doelstellingen die ze nastreeft voor het gebied. Wonen moet de hoofdbestemming worden, vermengd met voorzieningen en recreatie. Ook kan er ruimte gegeven worden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen. De stad gaat via een wedstrijdprocedure op zoek naar een ontwerper voor het masterplan.

Het stedelijke slachthuis sloot definitief de deuren in 2006. Sindsdien is de huidige bestemming, een zone voor slachthuis- en groothandelsactiviteit, van de hele Slachthuissite achterhaald. Met uitzondering van een aantal vleesverwerkende bedrijven aan de rand ligt de 8 ha grote site er vandaag grotendeels ongebruikt bij.

De stad besliste een rup op te maken om haar ambities voor de site te kunnen realiseren: een gemengde kwalitatieve ontwikkeling waarin wonen op een doordachte manier wordt verweven met diensten, bedrijvigheid en recreatie. Als basis voor dit ruimtelijke uitvoeringsplan moet eerst een masterplan opgemaakt worden, waarvoor de projectdefinitie de randvoorwaarden schetst.

Een kwalitatieve herontwikkeling van de Slachthuissite betekent een enorme impuls voor de gehele Damwijk. Tegelijkertijd vraagt een herontwikkeling van de Slachthuissite ook een toekomstvisie voor de zone Noordschippersdok, aansluitend bij de Slachthuissite. Hoe sluiten beide bij elkaar aan' Hoe positioneren ze zich naar de Slachthuislaan' De toekomstige invulling van de kade Lobroekdok zal tot slot ook mee bepalen hoe zich de overzijde van de Slachthuislaan ontwikkelt en hoe de relatie met het Lobroekdok kan gelegd worden.

Het projectgebied waarop de projectdefinitie van toepassing is, is de volgende: de Slachthuissite, het Noordschippersdok en de kade Lobroekdok (tussen dok en Slachthuislaan). De ontwerper van het masterplan zal worden aangesteld via een wedstrijdprocedure.

Wonen is de hoofdbestemming voor de herontwikkeling, vermengd met voorzieningen en recreatie. Het is ook de ambitie om met dit gebied ruimte te bieden aan bedrijvigheid, die kan verweven worden met het wonen, zoals de creatieve economie. De nieuwe ontwikkeling moet zich op een kwalitatieve manier inpassen in het bestaande weefsel. Ook mobiliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid zijn aandachtspunten.

Het is de ambitie om de Damwijk opnieuw tot aan het water te brengen, terwijl vandaag de aanwezigheid van het Lobroekdok niet voelbaar is. Het is aan de ontwerper om een voorstel te doen hoe deze doelstelling te realiseren. Ook zal onderzoek gebeuren naar hoe de Slachthuislaan opnieuw een kwalitatieve randbebouwing te geven, naar wat de geschikte dichtheid is voor de nieuwe ontwikkeling en naar hoe en of de grote hal van het Slachthuis een plaats kan krijgen in het nieuwe plan. ' LVDB

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Woningen, kinderopvang en openbaar park in Sint-Gillis

Woningen, kinderopvang en openbaar park in Sint-Gillis

Het vastgoedproject Mairesse Garden aan de Munthofstraat 137-139 in Sint-Gillis zal worden gerealiseerd door aannemer  Louis De Waele. Voor het project sloeg de gemeente Sint-Gillis de handen in elkaar met citydev.brussels. Er komen negen[…]

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Zonnige Kempen renoveert gevel in Vinkenhof Berlaar

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Meer artikels