Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerper voor beheersplan Groot Begijnhof Mechelen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ontwerper voor beheersplan Groot Begijnhof Mechelen

Foto: Visit Flanders

© © Piet De Kersgieter

De stad Mechelen wil voor het Groot Begijnhof een beheersvisie voor de volgende jaren opstellen. Het schepencollege heeft zopas Architectenbureau Maarten Dobbelaere bvba uit Gentbrugge aangesteld als ontwerper voor de opmaak van dit beheersplan.
Het Groot Begijnhof van Mechelen is beschermd als stadsgezicht. In 1976 werd een deel van het Groot Begijnhof beschermd als cultuurhistorisch landschap, in 1985 werd een ander deel beschermd als stadgezicht. In 2012 werd een overkoepelende en uitgebreidere bescherming als stadsgezicht vastgelegd.

Bovendien werd het Groot Begijnhof van Mechelen in 1998 beschermd als Unesco-werelderfgoed. Dit maakte deel uit van het dossier waarbij dertien Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed werden erkend.

Mechelen wil nu een toekomstvisie voor het Groot Begijnhof en zal daarom een beheersplan laten opmaken. Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen.
 
Woonwijk

"We willen het Groot Begijnhof ook vergroenen en er een kwalitatieve, duurzame en leefbare woonwijk van maken. De site vereist een evenwicht in visies op erfgoed, wonen, groen en mobiliteit”, zegt Koen Anciaux, de Mechelse schepen van Monumenten.
Architectenbureau Maarten Dobbelaere werd zopas aangesteld om het beheersplan op te maken. De offerte van het kantoor uit Gentbrugge bedraagt 90.387 €. De stad Mechelen krijgt van het Agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoekspremie van 20.000 €.
Vanuit de analyse van de geschiedenis en de huidige toestand en de erfgoedwaarde van het beschermde stadsgezicht, ontwikkelt het beheersplan een visie op het beheer van het erfgoed voor de komende 24 jaar en koppelt het hieraan een reeks van maatregelen en werkzaamheden.

De eigenaars en/of bewoners van de panden die zich in het betreffende stadsgezicht bevinden, zullen worden uitgenodigd op een samenkomst waar de nodige informatie wordt verstrekt over het beheersplan en de gevolgen ervan.

"Mits een goedgekeurd beheersplan kunnen eigenaars van panden in het Groot Begijnhof in aanmerking komen voor een erfgoedpremie bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, voor specifieke in het beheersplan vermelde werken”, aldus schepen Anciaux.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

De Damiaansite, gelegen voorbij de Sint-Antoniuskapel op het Pater Damiaanplein ligt enigszins verborgen in hartje Leuven. Achter de historische gevels langs het Damiaanplein, de Ramberg en de Sint-Antoniusberg gaan een klooster met een[…]

Renovatie Leuvense poort in Tervuren start in 2024

Renovatie Leuvense poort in Tervuren start in 2024

Brussel koopt art-nouveaukantoor Hotel van Eetvelde

Brussel koopt art-nouveaukantoor Hotel van Eetvelde

Ringoven van Ninove: één van de laatste getuigen van de baksteennijverheid Vlaamse leemstreek

Ringoven van Ninove: één van de laatste getuigen van de baksteennijverheid Vlaamse leemstreek

Meer artikels