Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpdecreet Woonzorg naar Vlaams parlement

Gerelateerde onderwerpen :

,
Ontwerpdecreet Woonzorg naar Vlaams parlement

© (c) Kzenon

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet Woonzorg definitief goedgekeurd. Het wordt nu voorgelegd aan het Vlaamse parlement voor de verdere bespreking. De grote lijnen van de tekst bleven ongewijzigd. Op basis van het advies van de Raad van State zijn wel een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Een belangrijke aanpassing gebeurde in artikel 39, dat de noodzaak verduidelijkt van de erkenning om een woonzorgvoorziening uit te baten en de erkende benaming te gebruiken. Groepen van assistentiewoningen, woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging, centra voor herstelverblijf en diensten voor gezinszorg die een centrum voor dagopvang organiseren, mogen pas uitgebaat worden nadat ze erkend zijn door de Vlaamse overheid. Enkel deze voorzieningen mogen de erkende benaming gebruiken.

Woonzorgvoorzieningen die niet erkend zijn, maar wel de erkende (of een sterk gelijkende) naam gebruiken, moeten sluiten. Niet-erkende woonzorgvoorzieningen die een gelijkaardige dienstverlening aanbieden, moeten eveneens dicht. Voor de uitbating van lokale dienstencentra, diensten voor gezinszorg, diensten voor oppashulp, diensten voor gastopvang en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers is de erkenning voor de Vlaamse overheid niet noodzakelijk.

Daarnaast is artikel 44 aangepast om mogelijk te maken dat woonzorgcentra een bijzondere erkenning kunnen krijgen van de Vlaamse overheid om woonzorg te organiseren voor specifieke doelgroepen, zoals personen met jongdementie.

Tot slot zijn in artikel 96 de overgangsmaatregelen voor de diensten voor logistieke hulp gespecifieerd. Deze diensten zijn in het ontwerpdecreet immers niet behouden als woonzorgvoorzieningen. Vanaf de inwerkingtreding van het decreet kunnen de huidige diensten voor logistieke hulp nog maximum drie jaar erkend en gesubsidieerd blijven volgens de huidige regelgeving. Diensten die na de termijn van drie jaar niet in orde zijn, verliezen hun erkenning.

Om hun werking te garanderen moeten deze diensten binnen de termijn van drie jaar een inhoudelijke samenwerkingsovereenkomst (modaliteiten te bepalen door de Vlaamse regering) sluiten met één of meer diensten voor gezinszorg in hun werkingsgebied - deze diensten worden voor de toepassing van het decreet Vlaamse Sociale Bescherming gelijkgesteld met een erkende zorgvoorziening - of een erkenning als dienst voor gezinszorg aanvragen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Drie alternatieven voor herinrichting ring rond Brussel

Drie alternatieven voor herinrichting ring rond Brussel

Er is een nieuwe stap gezet in het herinrichtingsproject van de ring rond Brussel. Voor het noordelijke deel van de ring, tussen de verkeerswisselaars van Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe, liggen nu nog drie alternatieven op tafel. Eind[…]

19/05/2021 | VlaanderenBrussels Gewest
Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen en Brussel indexeren kilometerheffing op 1 juli

Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

Vlaanderen wil vergunningsstop voorkomen na stikstofarrest

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Vlaamse regering wil financiële impact planschaderegeling nagaan

Meer artikels