Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerpbureau gezocht voor integratie hoogspanningsverbindingen

Ontwerpbureau gezocht voor integratie hoogspanningsverbindingen

© ©Benjamin LEFEBVRE - stock.adobe.com

De Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten van het Departement Omgeving en de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia zoeken een ontwerpbureau dat actief kan meewerken aan de landschappelijke inpassing van toekomstige hoogspanningsverbindingen. De precieze inhoud van de opdracht wordt in onderling overleg bepaald en zal evolueren in de loop van de tijd.

Wie interesse heeft, mag ten laatste op 22 juni vóór 12 uur een mailtje sturen naar griet.demulder@vlaanderen.be met als bijlage een A4-document waarin je blijk geeft van je belangstelling en de gegevens vermeldt van het beoogde team De gunningsprocedure is voorzien in augustus, de start van de opdracht is gepland in september. Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt de selectie en de keuze van de kandidaten voor het indienen van een offerte en adviseert bij de keuze van het ontwerpteam.

De Europese energietransitie is volop aan de gang. Dit vergt zowel een sterke toename in productie uit hernieuwbare energiebronnen als een sterke uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. In Vlaanderen is de ruimte schaars en dicht bebouwd. Een integratie van deze nieuwe infrastructuren in ons landschap is dan ook een ruimtelijke opgave voor de komende decennia.

Dezer oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

Vergunning voor heraanleg Albertplein in Knokke

De gemeente Knokke-Heist heeft met de private ontwikkelaars Goethals Promotor en PSR, een deel van Jan De Nul Group, een finale overeenkomst gesloten voor de onder- en bovengrondse heraanleg van het Albertplein gelegen tussen de Kustlaan en de[…]

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Weyts schuift sportinfrastructuurprojecten een jaar op

Vergunbaarheid in agrarisch gebied wordt niet versoepeld

Vergunbaarheid in agrarisch gebied wordt niet versoepeld

Kortere doorlooptijden bij wegenis- en rioleringsprojecten

Kortere doorlooptijden bij wegenis- en rioleringsprojecten

Meer artikels