Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontwerp- en onderzoeksteam gezocht voor ruimtelijke ontwikkeling stationsomgevingen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ontwerp- en onderzoeksteam gezocht voor ruimtelijke ontwikkeling stationsomgevingen

Labo Ruimte, een open samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester, wil een scenario-onderzoek opstarten naar de wisselwerking tussen het spoorsysteem en de ruimtelijke ontwikkeling rond stations. 

Vertrekkend vanuit de bestaande spoorinfrastructuur wordt onderzocht op welke manier een sneller, efficiënter en frequenter spoorsysteem en een gewenst ruimtelijk knooppuntenbeleid elkaar ondersteunen.
 
Aan de hand van een beperkt aantal ruimtelijke scenario’s wordt onderzocht hoe gerichte mensen- en goederenstromen kunnen worden opgedreven tot een functieniveau dat vergelijkbaar is met een metronet. Dat is een hoogfrequent systeem waarbij de wachttijd tussen twee treinen klein genoeg is om een uurregeling overbodig te maken.
 
Een vernieuwd spoorsysteem zal sterk ondersteunend zijn voor het regionale knooppuntenbeleid en de hiërarchie van deze knooppunten. Het samenspel tussen beide – een vernieuwd spoorsysteem en regionale knooppuntontwikkeling – staat centraal in de opgave.
 
Het onderzoek moet onder andere de randvoorwaarden en de ontwerpmogelijkheden van een Transit Oriented Development voor dergelijke knopen blootleggen. Van het scenario-onderzoek wordt verwacht dat het inspirerend en overtuigend is en nieuwe perspectieven toont door het spoorsysteem en het ruimtelijke knooppuntenmodel op een geïntegreerde manier te onderzoeken.
 
Kandidaten dienen zich ten laatste aan te melden op 29 november, vóór 10 uur. De kandidaatstelling gebeurt via e-notification. Meer informatie vind je op de website vlaamsbouwmeester.be.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Tijdelijke en speelse heraanleg voor Leuvens Hogeschoolplein

Het Leuvense Hogeschoolplein kreeg de voorbije maanden in afwachting van een volledige heraanleg binnen enkele jaren, een grondige opfrisbeurt. Het wat verwaarloosde plein werd opgesmukt met veel groen, ontspanningsplekjes, speelattributen en[…]

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Suikersite staat model voor duurzaam ecosysteem

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Herbosch-Kiere verstevigt havendammen in Litouwen

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Mechelen start eerste fase parkeergebouw Keerdoksite

Meer artikels