Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onthardingsprojecten en verkeersveilige ingrepen in Antwerpen

Onthardingsprojecten en verkeersveilige ingrepen in Antwerpen

Illustratie van de verschillende mogelijke onthardingsmaatregelen die in de toekomst in een straat in Antwerpen kunnen worden toegepast. Foto's: (c) Stad Antwerpen.

De stad Antwerpen wil 5 miljoen € extra investeren in ontharding en maatregelen voor meer groen en beter waterbeheer. Gedeeltes van straten, pleinen of andere verharde oppervlaktes in de negen districten worden vervangen door groen of waterdoorlatende materialen. De selectie van de projectvoorstellen is al achter de rug. Antwerpen wil ook tien schoolomgevingen verkeersveiliger inrichten. In Berchem wordt de bekende Cogels-Osylei heraangelegd.
 

 

“Talrijke Antwerpenaren hebben geen tuin, wat betekent dat de stedelijke straten en pleinen zo aangenaam mogelijk moeten zijn. Met het project ‘Antwerpen Breekt Uit’ gaan we voor minder grijs en meer groen en blauw om de leefbaarheid voor de Antwerpse burger te verhogen. Meer ruimte voor water en groen in het publieke domein zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt bovendien om overstromingen te vermijden bij hevige regen. Dergeijke ingrepen brengen ook verkoeling tijdens warme zomerdagen en vangen water op om tijdens extreme droogte te hergebruiken”, legt schepen van Openbaar Domein Claude Marinower uit.
 
Antwerpen Breekt Uit zet volop in op een verdere uitrol van het concept van de tuinstraten, waarbij de focus ligt op een autoluwe groene straat in nauwe samenwerking met de bewoners. In woonstraten onderzoekt het project dan weer welke ‘groenblauwe’ maatregelen mogelijk zijn om de leefkwaliteit te verhogen, zoals extra groenaanplantingen en een beter waterbeheer in de straat. Elk district kreeg de mogelijkheid om zelf verschillende projectvoorstellen in te dienen voor deze twee concepten.

Selectie tuinstraten

In totaal werden 21 projectvoorstellen ingediend voor tuinstraten. De volgende straten werden geselecteerd, goed voor een oppervlakte van bijna 16.000 m². Deze projecten starten vanaf 2021:
• Antwerpen: Regentstraat;
• Berchem: Hogeweg;
• Berendrecht – Zandvliet – Lillo: De Bergen (Goudhoekstraat, De Bergen, Frederik-Hendrikstraat);
• Borgerhout: Vaderlandstraat;
• Deurne: Van Hovestraat;
• Hoboken: De Hertstraat;
• Merksem: Gagelveldenstraat;
• Wilrijk: Jan De Groofstraat.

Selectie woonstraten

Voor de woonstraten werden 18 projectvoorstellen ingediend. De volgende straten werden geselecteerd, samen hebben ze een oppervlakte van meer dan 35.000 m². Een deel van deze projecten zullen vanaf 2021 worden opgestart:
• Antwerpen: Verschansingstraat;
• Berchem: Prins Leopoldlaan;
• Berendrecht – Zandvliet – Lillo: Kapelstraat;
• Borgerhout: Schildstraat;
• Deurne: Jan Samynlaan;
• Ekeren: Van De Weyngaertplein;
• Hoboken: Edmond Cretsstraat;
• Merksem: Ridder Van Parijsstraat & Trammezandlei;
• Wilrijk: Sterrenlaan (oost).
 
“In deze straten wordt bij de heraanleg maximaal ingezet op vergroening en op de infiltratie van regenwater. We grijpen dit initiatief ook aan om burgers te stimuleren om zelf acties te ondernemen zoals het vergroenen van hun voortuin of water opvangen om de auto te wassen”, aldus schepen Marinower.
 
“Behalve tuinstraten en woonstraten waar we 5 miljoen € voor vrijmaken, komt er ook nog voor 1 miljoen euro vrij om in te zetten op ‘quick win onthardingen’, ofwel projecten waarbij op korte termijn maximaal onthard kan worden. We hebben de deadline verschoven naar 6 januari omdat een aantal districten nog aanpassingen wilden aanbrengen en extra projecten indienen”, besluit de schepen.

Tien schoolomgevingen

Het stadsbestuur wil ook de verkeersveiligheid rond scholen vergroten. Daarom vraagt de stad een subsidie aan bij de Vlaamse overheid voor ingrepen in schoolomgevingen. Vlaanderen voorziet geld voor kleine infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen in schoolomgevingen. Een lokaal bestuur kan jaarlijks één subsidieaanvraag indienen voor de terugbetaling van de maatregelen in maximaal tien van dergelijke gebieden op haar grondgebied.
 
Eind 2019 startte Antwerpen een proefproject in het district Ekeren, dat vlot liep. Daarom wordt nu opnieuw een subsidie aangevraagd, voor tien schoolomgevingen waar verkeersveilige maatregelen gepland zijn en die gedeeltelijk ook door de districten geprefinancierd worden. De helft bevindt zich in Merksem, de andere in de districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne. De werken staan gepland om te starten in februari-maart 2021.
 
Het gaat om de volgende straten:
• Halewijnlaan, Antwerpen;
• Filip Williotstraat, Berchem;
• Jozef Posenaerstraat, Borgerhout;
• Oudstrijdersstraat, Borgerhout;
• Gallifortlei, Deurne;
• Sint-Bartholomeusstraat, Merksem;
• Gagelveldenstraat, Merksem;
• Du Chastellei, Merksem;
• Laarsebaan, Merksem;
• Terlindenhofstraat, Merksem.
 
De volgende ingrepen zijn gepland:
• In Merksem (Sint-Bartholomeusstraat) komen er een voetpaduitstulping en twee verkeerplateaus;
• Ook in de Jozef Posenaerstraat (Borgerhout) komt er een voetpaduitstulping, zodat kinderen en hun ouders meer ruimte hebben en duidelijker zichtbaar zijn aan de schoolpoort;
• In de schoolomgeving van de Oudstrijdersstraat/Maarschalk Montgomeryplein (Borgerhout) worden enkele kruispunten verhoogd aangelegd;
• In Berchem krijgt het kruispunt van de Filip Williotstraat met de Berchemstadionstraat een extra verkeersplateau;
• In Deurne (Galifortlei) komt er een voetpaduitstulping;
• In Antwerpen (Halewijnlaan) worden extra verkeerslichten met drukknoppen voorzien.
 
Tevens komen er aan de grenzen van alle tien de schoolomgevingen grote groene grondmarkeringen met de vermelding ‘School’ in witte letters. Zo vergroot de zichtbaarheid van de schoolomgeving, wat weggebruikers aanmaant tot extra voorzichtigheid. Indien er blijvend beroep kan worden gedaan op de Vlaamse projectsubsidies, kunnen in de loop van de volgende jaren nog meer schoolomgevingen veiliger gemaakt worden. 

Heraanleg Cogels-Osylei

Het districtsbestuur van Berchem wil de Cogels-Osylei heraanleggen. Deze straat, met zijn statige herenhuizen en brede waaier aan architectuurstijlen, krijgt een nieuw kleedje dat past bij de uitstraling en de hoge erfgoedwaarde van de straat. Begin 2021 wordt het conceptontwerp met de buurtbewoners besproken.
 
De Cogels-Osylei is er slecht aan toe. Er zijn verzakkingen in zowel het wegdek als het voetpad, de riolering en de traminfrastructuur zijn eveneens aan vernieuwing toe. Berchem wil van de heraanleg gebruik maken om de bestaande problemen aan te pakken en tegelijkertijd het unieke historische karakter van de straat nog meer in de verf te zetten. Door gebruik te maken van moderne technieken en materialen worden de verkeers- en verblijfsfunctie met elkaar verzoend.

Waterbuffering

Bij de heraanleg wordt ook hier maximaal ingezet op lokale buffering en infiltratie van het regenwater. Om het uitzicht van de straat te vrijwaren zal de waterbuffering ondergronds gebeuren. Er komen extra bomen in de straat, maar ook hier weer in functie van het zicht op de woningen. De omschakeling naar led-technologie zal de verlichting efficiënter en energiezuiniger maken.
 
De straat is een belangrijke verkeersschakel in de buurt, zowel voor voetgangers en fietsers als voor autoverkeer, lijnbussen en trams. Fietsen in de Cogels-Osylei moet comfortabeler worden, de hobbelige kasseien worden vervangen door gezaagde natuursteen, een materiaal dat aansluit bij de beeldkwaliteit van het erfgoed in de straat. Zowel voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte, dat kan door het straatparkeren te compenseren in de directe omgeving.
 
“De tramsporen worden eveneens vernieuwd, en dat is een bonus zowel op het vlak van rijcomfort van de tramreizigers, als voor wat betreft de trillingen  en de geluidsoverlast voor de omwonenden. Tegelijk maken we de straat overzichtelijker en veiliger voor alle weggebruikers”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis.
 
“Eerder werd de Guldenvliesstraat al grondig heraangelegd en werden ook de Waterloostraat, de Generaal Van Merlenstraat en de Generaal Capiaumontstraat aangepakt”, besluit districtsschepen van Openbaar Domein Bruno De Saegher.
 
Een tuinstraat in Oud-Berchem.
 
Definitief ontwerp voor de Lange Ridderstraat.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start half augustus met de gefaseerde aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. De werken zullen vermoedelijk een half jaar duren. De nieuwe[…]

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Oosterweelwerken krijgen groen licht

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

Antwerpen: schetsontwerp centraal deel Scheldekaaien goedgekeurd

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

100 miljoen € voor fietspaden in West-Vlaanderen

Meer artikels