Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ontginningsgebieden inzetten voor lawaaisporten

Gerelateerde onderwerpen :

Ontginningsgebieden inzetten voor lawaaisporten

© ©Parilov - stock.adobe.com

Lawaaisporten krijgen amper ruimte in Vlaanderen. De zoektocht naar geschikte locaties blijft problematisch. De N-VA wil die impasse doorbreken en nieuwe mogelijkheden bieden voor het beperkt en onder voorwaarden uitbreiden van locaties voor lawaaisporten naar o.m. ontginningsgebieden. Als de voorstellen goedgekeurd worden, kunnen zandputten ingezet worden als motorcrossterrein.

“Wij dienden een parlementaire conceptnota in en willen op termijn de decreetgeving wijzigen. Zo zijn heel wat ontginningsgebieden (zand, grind, …) in afwachting van de (her)bestemming perfect geschikt voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten”, zeggen Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy en Bart Nevens, gedeputeerde in Vlaams-Brabant voor o.m. Omgevingsvergunningen, Wonen en Waterlopen en voormalig volksvertegenwoordiger.

Geluid

Het dossier van de lawaaisporten zit muurvast. In Vlaanderen is amper ruimte beschikbaar voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten zoals motorcross, autocross, kleiduifschieten, quad, trial (4x4) en modelvliegen. Geluidsoverlast, de bestaande natuurregelgeving en/of het gebrek aan een lokaal draagvlak staan vaak in de weg. Het blijft dus een uitdaging om een geschikte locatie te vinden op plaatsen waar het kan volgens de regels en rekening houdend met de overlast.

Motorcross

“Tijdens de vorige regeerperiode (2009-2014) werd sterk ingezet op de zoektocht naar tijdelijke oefenterreinen voor motorcrossers. Zo startte de Vlaamse overheid in 2013 samen met de provincies een onderzoek om bedrijventerreinen in aanmerking te nemen als tijdelijke locaties voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten. Uit dat onderzoek bleek dat havengebieden daarvoor het best in aanmerking komen. Vier jaar na de aanpassing van de regelgeving zijn er echter nog steeds geen tijdelijke oefenterreinen aangelegd”, zegt Bart Nevens.

De conceptnota van de N-VA creëert de mogelijkheid om bovenop de haventerreinen ook ontginningsgebieden tijdelijk in te richten voor de organisatie van lawaaisporten. Sommige ontginningsgebieden zijn voor of tijdens de (gefaseerde) ontginning en mits strikte voorwaarden immers geschikt voor lawaaisporten. Bepaalde terreinen kunnen bovendien in aanmerking komen voor verschillende lawaaisporten.

Tijdelijk vergunnen

“Door onder strikte voorwaarden een tijdelijke vergunning te verlenen, kunnen we het draagvlak vergroten en deze sporten opnieuw een perspectief geven in Vlaanderen. Zo wordt de ruimte efficiënter gebruikt en blijft de hinder beperkt”, besluit Andries Gryffroy.

 
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Strategisch vastgoedplan voor overheidsgebouwen

Het project SURE2050 ondersteunt lokale besturen en centrale Vlaamse overheden bij het opmaken van een strategisch vastgoedplan. Klimaatneutraliteit voor het publieke patrimonium tegen ten laatste 2050 is hierbij het uitgangspunt. Het blijft ook[…]

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Belangrijke herfst op komst voor Europese regelgeving rond water

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Nieuwe regelgeving rond F-gassen op komst

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Gent werkt voort aan propere binnenwateren

Meer artikels