Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ons Dak wil 24 woningen realiseren in Maaseik

Ons Dak wil 24 woningen realiseren in Maaseik

De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak bekijkt of ze het woningcomplex Dekenskamp kan kopen van de stad Maaseik en het OCMW van Maaseik. Een haalbaarheidsstudie toont aan dat via systeembouw een tweede bouwlaag op de bestaande woningen mogelijk is. Op termijn zouden door Ons Dak 24 nieuwe woningen kunnen gerealiseerd worden. Het OCMW van Maaseik realiseerde in 1997 woningcomplex Dekenskamp met 36 geschakelde bejaardenwoningen en een dienstencentrum. De stad en het OCMW onderhandelen reeds enkele jaren met Ons Dak om deze woningen en de gronden over te dragen aan de shm. Ook de gronden van de stad Maaseik in dat gebied zijn opgenomen in de verkoop aan Ons Dak. Sinds mei 2014 heeft Ons Dak reeds de verhuur van de bejaardenwoningen in beheer. In totaal gaat het om een oppervlakte van 47,72 a. Het schattingsverslag raamt de waarde van de grond op 47.720 '.

Domus Flandria

Het plan van overdracht werd inmiddels besproken met Wonen Vlaanderen en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Omdat de woningen werden gebouwd met subsidies van Domus Flandria kunnen ze pas vanaf 1 januari 2018 verkocht worden aan Ons Dak. Het dienstencentrum is niet opgenomen in de transactie en blijft dus eigendom van het OCMW van Maaseik.

Opstalrecht

Een tweede element dat voor de verkoop nog in orde gebracht moet worden, is het stoppen van het opstalrecht, dat in 1997 aan 'Het Gemeentekrediet' (vandaag Belfius Bank) werd gegeven voor het oprichten van de bejaardenwoningen. Om de gebouwen aan Ons dak te kunnen overdragen, moet het OCMW immers de volle eigenaar ervan zijn.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code