Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Online tool informeert over inname van open ruimte

Online tool informeert over inname van open ruimte

De Vlaamse provincies lanceren een nieuw rapport met cijfers over het gebruik van de ruimte via de online tool provincies.incijfers.be. Iedereen kan er informatie over open ruimte en ruimtebeslag, (toegankelijke) groene ruimte, bebouwingsgraad, verharding, bestemming van ruimte en leegstand in zijn of haar gemeente opvragen.

Eén van de opmerkelijkste conclusies uit het rapport is dat in Vlaams-Brabant op zes jaar tijd 1.391 ha open ruimte verdween. Dat is gemiddeld 0,62 ha per dag. Het ruimtebeslag bestaat vooral uit huizen en tuinen (43%) en transportinfrastructuur (17%). 65% van het beschikbare domein is nog open ruimte, waarvan bijna de helft akkers (48%), bijna 30% grasland en 18% bos. 14% van de oppervlakte is verhard.

 

Lokale besturen

Recent is er ook een rapport met de meest recente ruimtelijke cijfers voor elke Vlaamse gemeente ontwikkeld. Ook die informatie is vrij raadpleegbaar voor geïnteresseerde burgers of voor gemeentebesturen, die hun ruimtelijke beleidsplannen ermee kunnen onderbouwen.  Men kan dit rapport bekijken en downloaden voor een gemeente of regio naar keuze via de Rapportenpagina op dezelfde website provincies.incijfers.be.

Enkele andere conclusies op basis van het ‘ruimterapport’ voor de regio’s in Vlaams-Brabant:

Pajottenland

In het Pajottenland heeft nog 85% van de oppervlakte een agrarische bestemming, terwijl dit gemiddeld in het Vlaamse Gewest slechts 58% is. 10% heeft een ‘harde’ bestemming (wonen, industrie) en 5% een groene bestemming. Toch zien we dat 20% van de oppervlakte onder het ‘ruimtebeslag’ valt.

Ruimtebeslag is de ruimte die we innemen om te wonen, te werken, te ontspannen, ons te verplaatsen en omvat alles wat zorgt voor een afdichting van de bodem. Open ruimte omvat bos, akker, grasland, struikgewas, braakliggend, water, moeras.  Er is dus in het Pajottenland dubbel zoveel ruimtebeslag dan er harde bestemmingen zijn. Dit wijst erop dat het landbouwgebied in het Pajottenland wordt ingenomen door ‘harde’ bestemmingen, zoals wonen.

Hageland

In het Hageland is er nog meer open ruimte dan gemiddeld in Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Slechts een vierde van de oppervlakte wordt ingenomen door ruimtebeslag. Maar daartegenover staat dat het ruimtebeslag in het Hageland niet erg efficiënt wordt gebruikt: er wonen slechts 12 inwoners per ha ruimtebeslag. We nemen er dus veel ruimte in per inwoner.

Terwijl elders het aantal inwoners per ha ruimtebeslag stijgt, daalt dit zelfs nog in het Hageland. Tegelijk stijgt de oppervlakte van het ruimtebeslag. Dat komt doordat er nog steeds vrijstaande woningen bijgebouwd worden, terwijl de bevolking niet meer toeneemt.  We nemen dus meer (open) ruimte in voor evenveel mensen.

Als we de steden van het Hageland (Aarschot, Diest en Tienen) uit de cijfers halen, is dit nog meer duidelijk: het aantal inwoners per ha ruimtebeslag daalt in het landelijke Hageland, terwijl dit gemiddeld stijgt in Vlaams-Brabant en Vlaanderen.

Vlaamse Rand

In de verstedelijkte Rand rond Brussel zie je een hoge verhardingsgraad: 19% van de oppervlakte. Maar de verharding binnen het ruimtebeslag is zeker niet problematischer dan de rest van Vlaanderen (40% tegenover 43%). Er is bovendien nog best veel wijk- en buurtgroen. Maar tegelijk zit er al meer ruimtebeslag in de zachte bestemmingen (20%).

Dit is de groene gordel die wordt ‘ingenomen’ en dat terwijl de bevolking in deze gemeenten naar verwachting nog sterk zal toenemen: tegen 2030 met 6%, tegen 2040 met 12%. Dat geeft de nood aan om vooral binnen het huidige ruimtebeslag te verdichten, om zowel het toegankelijke groen als de 'groene gordel' te beschermen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Vlaamse subsidies voor beginnende exporteurs

Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert tot en met 11 oktober opnieuw een oproep voor het Starterspakket Internationalisering. Met deze subsidie van 7.000 euro ondersteunt FIT beginnende exporteurs. Het subsidiebudget bedraagt 1,4 miljoen[…]

28/09/2022 | Ondernemingen
Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Overname van Cantillana door Holcim is afgerond

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Online platform voor aanvraag asbestattesten

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Duits groeikapitaal voor Belgische domotica-specialist

Meer artikels