Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onheilspellende vooruitzichten voor bouwsector

Gerelateerde onderwerpen :

,
Onheilspellende vooruitzichten voor bouwsector

Bijna de helft van de bouwondernemers verwachten in 2021 minder opdrachten dan dit jaar. Een derde van de aannemers verwacht dat het werkvolume dit najaar al afneemt. Dat blijkt uit een rondvraag van Bouwunie bij 375 bouwbedrijven.
Momenteel is er nog een verschil tussen de algemene en ruwbouwaannemers, waar de problematiek het hoogst is en 60% van de bevraagden minder werk verwacht, en de sectoren die pas later in de schakel aan bod komen zoals de schrijnwerkers en de installateurs. Bouwunie vreest dat de bouw in zeer woelig water zal terechtkomen als deze tendens zich voortzet en roept de overheid op om maatregelen te treffen om bouwinvesteringen aan te moedigen.
 
Vandaag, zes maanden na de start van de lockdown, verklaren negen op de tien bouwbedrijven de impact van de viruscrisis te voelen. “De bouw heeft voor een groot deel stilgelegen in de eerste weken van de coronacrisis. In die periode zijn geen opmetingen kunnen gebeuren, waren de toonzalen gesloten en viel ook de vraag naar offertes grotendeels stil. Vervolgens hebben de opgelegde coronamaatregelen voor een verlies aan efficiëntie gezorgd”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie.
 
Een derde van de bouwbedrijven verwacht dit najaar minder werk. Voor volgend jaar verwacht 45% van de bevraagden minder opdrachten. Een kwart van de werkgevers vreest op dit moment ook dat ze personeel zullen moeten laten gaan. “We merken dat voor de meeste sectoren in de bouw de orderboekjes minder goed gevuld geraken. Ook de tewerkstellingsvooruitzichten baren ons zorgen. Dit is een onheilspellend signaal want de vraag naar personeel is traditioneel groot in de bouwsector”, aldus Jean-Pierre Waeytens.
 
De algemene en de ruwbouwaannemers dreigen als eerste in zwaar water terecht te komen. “Bij de algemene aanneming ziet slechts 31% de toekomst positief, bij de installateurs is dat 45% en bij de schrijnwerkers 56%. Het probleem van het dalende werkvolume is bij die laatsten momenteel minder voelbaar. Ze komen immers pas later in de schakel aan bod. Als de nieuwbouw afneemt zullen ook zij hier na verloop van tijd onder te lijden hebben”, zegt Waeytens.
 
Opmerkelijk is dat een derde van de schrijnwerkers en installateurs de voorbije maanden meer opdrachten voor comfortinvesteringen heeft gekregen. Door het inburgeren van het thuiswerk en meer mensen die gekozen hebben voor een staycation waardoor het vakantiebudget anders gespendeerd kon worden, is er extra vraag naar bijvoorbeeld airco’s en interieurafwerking.
 
Toch zijn de vooruitzichten onheilspellend. Bouwunie vreest voor een crisis op middellange termijn en vraagt de overheden om voor investeringshefbomen te zorgen. De bouw telt 129.000 bedrijven, draait jaarlijks een omzet van 77 miljard € en stelt 320.000 mensen tewerk. Als de bouw hapert, dan gebeurt hetzelfde met de economie.
 
De beroepsvereniging stelt dat er op korte termijn voor gezorgd moet worden dat gezinnen, bedrijven en overheden blijven investeren. Ze herhaalt haar vraag aan de regeringsonderhandelaars om nu effectief werk te maken van de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw naar gans België. Nu is dit tarief slechts van toepassing in een beperkt aantal steden.
 
“De uitbreiding van het verlaagde btw-tarief voor vernieuwbouw zal voor een noodzakelijke nieuwbouwimpuls zorgen. Daarnaast vragen we om particuliere klanten een belastingvoordeel toe te kennen voor alle bouw- en verbouwwerken aan de woning. Ons voorstel is om 15% van alle bouwuitgaven en investeringen aftrekbaar te maken van het belastbare inkomen, met een plafond van maximaal 7.000 € per jaar. Voor energiebesparende uitgaven kan dat plafond verhoogd worden tot 9.000 €. Ten slotte vragen we ook om extra in te zetten op infrastructuurinvesteringen”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

'Vastgoedprijzen stijgen dit jaar met ruim 5%'

Dit en volgend jaar blijven de vastgoedprijzen stijgen, maar trager dan vorig jaar. Huizen worden dit jaar wellicht ruim 5% duurder, tegen 8% vorig jaar. Dat voorspelt Steven Trypsteen, econoom bij ING België. De forse stijging van de[…]

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Afwezigheden door omikron in één week tijd verdubbeld in de bouw

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Grootschalig bouwfysisch onderzoek luchtreiniging in klaslokalen

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Investeringssubsidie voor culturele bouwprojecten

Meer artikels