Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ongelijke verloning mannen en vrouwen

Gerelateerde onderwerpen :

Ongelijke verloning mannen en vrouwen

© ©frittipix - stock.adobe.com

Het geslacht blijkt een grote invloed te hebben op bepaalde alternatieve verloningsnormen. Dat blijkt uit een recente studie van de fod Sociale Zekerheid. Voor acht van de elf verloningsvoordelen lijken vrouwen substantieel minder in aanmerking komen voor een bepaalde alternatieve verloningsvorm. De bedrijfswagen komt bij vrouwen liefst 2,9 keer minder voor dan bij mannen, ook al werken ze in dezelfde sector, in een organisatie van dezelfde omvang, in hetzelfde statuut en hebben ze dezelfde leeftijd.

Een nuance is wel dat het managementniveau of het brutoloon niet werd bekeken als controlevariabelen. Dit is uiteraard essentieel om hier een gefundeerde uitspraak over te doen.  Vrouwen komen wel meer in aanmerking voor het voordeel openbaar vervoer (abonnement) dan mannen, al draait het verband wel weer om bij vrouwelijke bedienden ten opzichte van mannelijke bedienden. Vrouwen krijgen ook vaker het voordeel verplaatsingsvergoeding dan mannen.

Voor de studie werd gekeken naar de bevolking tussen 17 en 66 jaar. Er lijkt een algemene trend te zijn dat de jongste leeftijdsklasse (17-29 jaar) veel minder in aanmerking komt voor bijna alle alternatieve verloningsvormen, behalve voor fietsvergoedingen en een terugbetaling van het openbaar vervoer.

Algemeen is de trend zo dat arbeiders veel minder in aanmerking komen voor de bestudeerde alternatieve verloningsvormen. Zo komen bedienden 14,8 keer meer in aanmerking voor winstpremies en 42,7 keer meer in aanmerking voor een bedrijfswagen. Voor aandelenopties of warrants loopt dit verschil zelfs op tot 62,7 keer. Een uitzondering is de woon-werkverplaatsing met openbaar vervoer (nauwelijks verschil), terwijl de werkgeverstussenkomst woon-werkverplaatsing met eigen wagen iets meer vergoed wordt bij arbeiders t.o.v.. bedienden.

Voor fietsvergoedingen, werkgeverstussenkomst woon-werkverplaatsingen met openbaar vervoer en ecocheques is sprake van een lineair stijgend verband waarbij grotere organisaties deze voordelen vaker lijken toe te kennen. De volledige studie is online beschikbaar op https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Aantal aangiftes voor klusjes in de bouw is beperkt

Aantal aangiftes voor klusjes in de bouw is beperkt

Om eventuele misbruiken op het systeem voor onbelast bijverdienen tegen te gaan zullen de inspectiediensten de komende maanden controles uitvoeren. Nochtans geeft de overheid toe dat de bijkluswet voornamelijk wordt gebruikt waarvoor deze echt[…]

Meer flexibiliteit nodig om bouwvacatures in te vullen

Meer flexibiliteit nodig om bouwvacatures in te vullen

Minder bouwvergunningen in eerste kwartaal 2019

Minder bouwvergunningen in eerste kwartaal 2019

Studie naar alternatieve verloning

Studie naar alternatieve verloning

Meer artikels