Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ongelijke verloning mannen en vrouwen

Gerelateerde onderwerpen :

Ongelijke verloning mannen en vrouwen

© ©frittipix - stock.adobe.com

Het geslacht blijkt een grote invloed te hebben op bepaalde alternatieve verloningsnormen. Dat blijkt uit een recente studie van de fod Sociale Zekerheid. Voor acht van de elf verloningsvoordelen lijken vrouwen substantieel minder in aanmerking komen voor een bepaalde alternatieve verloningsvorm. De bedrijfswagen komt bij vrouwen liefst 2,9 keer minder voor dan bij mannen, ook al werken ze in dezelfde sector, in een organisatie van dezelfde omvang, in hetzelfde statuut en hebben ze dezelfde leeftijd.

Een nuance is wel dat het managementniveau of het brutoloon niet werd bekeken als controlevariabelen. Dit is uiteraard essentieel om hier een gefundeerde uitspraak over te doen.  Vrouwen komen wel meer in aanmerking voor het voordeel openbaar vervoer (abonnement) dan mannen, al draait het verband wel weer om bij vrouwelijke bedienden ten opzichte van mannelijke bedienden. Vrouwen krijgen ook vaker het voordeel verplaatsingsvergoeding dan mannen.

Voor de studie werd gekeken naar de bevolking tussen 17 en 66 jaar. Er lijkt een algemene trend te zijn dat de jongste leeftijdsklasse (17-29 jaar) veel minder in aanmerking komt voor bijna alle alternatieve verloningsvormen, behalve voor fietsvergoedingen en een terugbetaling van het openbaar vervoer.

Algemeen is de trend zo dat arbeiders veel minder in aanmerking komen voor de bestudeerde alternatieve verloningsvormen. Zo komen bedienden 14,8 keer meer in aanmerking voor winstpremies en 42,7 keer meer in aanmerking voor een bedrijfswagen. Voor aandelenopties of warrants loopt dit verschil zelfs op tot 62,7 keer. Een uitzondering is de woon-werkverplaatsing met openbaar vervoer (nauwelijks verschil), terwijl de werkgeverstussenkomst woon-werkverplaatsing met eigen wagen iets meer vergoed wordt bij arbeiders t.o.v.. bedienden.

Voor fietsvergoedingen, werkgeverstussenkomst woon-werkverplaatsingen met openbaar vervoer en ecocheques is sprake van een lineair stijgend verband waarbij grotere organisaties deze voordelen vaker lijken toe te kennen. De volledige studie is online beschikbaar op https://socialsecurity.belgium.be/nl/publicaties.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Renovatiemarkt heeft dringend relance nodig

Renovatiemarkt heeft dringend relance nodig

De situatie in de Vlaamse bouwsector is zorgwekkend. Zelfs de broodnodige energierenovaties bij gezinnen vallen nu stil. Bond Beter Leefmilieu (BBL) vraagt de Vlaamse regering om snel werk te maken van een plan met de renovatiesector als[…]

21/08/2020 | VCBBouwunie
Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Voka vreest sociaal en economisch drama

Voka vreest sociaal en economisch drama

Meer artikels