Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onduidelijkheid over regering remt economie af

Gerelateerde onderwerpen :

,
Onduidelijkheid over regering remt economie af

© ©andriano_cz - stock.adobe.com

Een toegenomen tevredenheid over hoe het eigen bedrijf het hier en nu doet, een voller orderboekje ten opzichte van het voorgaande kwartaal, een doorgaans betere financiële situatie en een groter personeelsbestand... Als we de Unizo-kmo-barometer voor het tweede kwartaal van dit jaar bekijken, lijkt er weinig aan de hand. Toch kan men niet om de vaststelling heen dat het ondernemersvertrouwen in het algemeen beperkt maar onmiskenbaar daalt. Dit is allerminst een contradictie.

“Ondernemers zijn niet bang van berekende risico's zolang ze die maar kunnen inschatten op basis van een aantal zekerheden waarop ze kunnen vertrouwen. Een cruciale factor is het gevoerde regeringsbeleid op fiscaal, sociaal en economisch vlak. Allerlei vragen inzake investeringen, belastingen, fiscaalvriendelijke maatregelen, enz. houden ondernemers uit hun slaap en doet hen op de rem staan. Dat gebeurt uit voorzorg en net zo lang tot op zijn minst enige duidelijkheid ontstaat", verklaart Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo.

“Daarom is het des te belangrijker dat heel snel wordt voortgewerkt aan de vorming van op zijn minst al een Vlaamse regering. Zeker nu de regeringsvorming op federaal niveau nog een tijd lang dreigt vast te zitten is het contraproductief om de vorming van de gewestregeringen daar nog te laten van afhangen", aldus Van Assche.

De Unizo-topman merkt tevens op dat het daarnaast cruciaal is dat er nu eindelijk duidelijkheid komt over een (liefst ordentelijke) Brexit, met een voldoende ruime overgangsperiode waarin bedrijven zich volgens de nieuwe situatie kunnen organiseren.

Met een score van 101,0 blijft de kmo-barometer boven de 100 punten-grens en dus per saldo positief. Dat is reeds het geval sinds het tweede kwartaal van 2015. Na drie kwartalen waarin we een daling zagen, is er weer een stijging met 0,3 punten. Vijf deelindexen tekenen voor deze stijging: de tevredenheid over het eigen bedrijf, de tevredenheid over de economie in het algemeen, het actuele werkvolume, de actuele financiële situatie en het actuele personeelsbestand. De deelindex toekomstig personeelsbestand blijft ongewijzigd. Drie deelindexen dalen: het toekomstige werkvolume, de toekomstige financiële situatie en problematische betalingen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

Viruscrisis heeft geen invloed op werkzekerheid in de bouwsector

De viruscrisis heeft geen zware impact op het banenverlies in de bouw. Uit een enquête van de Confederatie Bouw, waaraan 481 bouwbedrijven deelnamen, blijkt dat bijna zeven op de tien ondernemingen hun huidige personeelsbestand zullen[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Voka vreest sociaal en economisch drama

Voka vreest sociaal en economisch drama

Aannemersvertrouwen gaat diep in het rood

Aannemersvertrouwen gaat diep in het rood

Meer artikels