Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onduidelijkheid over nieuwe verzekeringswet woningbouw

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Onduidelijkheid over nieuwe verzekeringswet woningbouw

© Frank Boston - stock.adobe.com

De nieuwe verzekeringswet in de woningbouw dreigt in de grootste onduidelijkheid van start te gaan. De nieuwe wet die vanaf 1 juli naast architecten ook andere dienstverleners en aannemers een verzekeringsplicht oplegt voor de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid heft een jarenlange discriminatie (gedeeltelijk) op, maar maakt van architecten tegelijk een soort politieman.

Kan of wil een aannemer het verzekeringsattest niet voorleggen, dan is de architect immers verplicht de werf stil te leggen”, stelt Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV).

“De nieuwe wet is weliswaar een belangrijke eerste stap om een historische ongelijkheid weg te werken, maar krijgt een onvoldoende van de beroepsverenigingen voor de architecten. Vooreerst is er enkel de verplichting zich te verzekeren voor de tienjarige aansprakelijkheid. Daarnaast is het toepassingsgebied beperkt tot de woningbouw. Voor architecten verandert er inzake verzekeringsplicht niets omdat zij al meer dan tien jaar deontologisch en wettelijk verplicht zijn zich te verzekeren”, stelt NAV-voorzitter Kati Lamens.

“De eerste wet voorziet nog in een bijkomende controleplicht voor de architect; de werken kunnen niet worden aangevat vooraleer de aannemer een verzekeringsattest heeft overhandigd aan de bouwheer én de architect. De architect moet het desnoods opeisen. Hoe de architect dit moet doen is niet duidelijk. Er is immers geen contractuele band tussen beiden om dit mogelijk te maken. Het is voor de architect niet mogelijk en niet wenselijk om de aannemer hierop te controleren”, vervolgt Lamens.

Om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen wilde de regering werk maken van een verzekeringsplicht voor de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van alle dienstverleners in de bouwsector. Die tweede wet zou tevens een aanpassing van de controleplicht kunnen inhouden. Ontwerpteksten daartoe zijn opgemaakt en een eerste keer besproken, maar sindsdien is het windstil. De NAV vindt dit zorgwekkend omdat het ontwerp van deze tweede wet wijzigingen bevat aan de wet van 31 mei 2017 en eveneens in werking moet treden op 1 juli 2018. De eerste wet zal gelden voor nieuwe projecten waarvan de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 wordt toegekend.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nooddecreet countert omgevingsrechtelijke moeilijkheden

Nooddecreet countert omgevingsrechtelijke moeilijkheden

De coronacrisis in ons land kent grote gevolgen, in alle sectoren van de maatschappij. Vanuit Vlaanderen werden intussen dan ook diverse maatregelen genomen. Een daarvan recent nog: op 18 maart jongstleden werd met spoed een voorstel van decreet[…]

24/03/2020 | Corona
De impact van het coronavirus op de uitvoering van lopende overheidsopdrachten

De impact van het coronavirus op de uitvoering van lopende overheidsopdrachten

"Lockdown tot eind mei? Kwart Limburgse bedrijven failliet!"

"Lockdown tot eind mei? Kwart Limburgse bedrijven failliet!"

Minister De Crem: bouwwerven worden niet gesloten

Minister De Crem: bouwwerven worden niet gesloten

Meer artikels