Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek uitbreiding Bomaco-site in Zellik

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Onderzoek uitbreiding Bomaco-site in Zellik

De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar de herstructurering van de site van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik. Omdat in de regio grote vraag is naar bedrijfsruimte wordt ook bekeken of een uitbreiding van de bedrijvenzone mogelijk is. Het voorbije jaar voerde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant een studie uit naar de toekomstmogelijkheden van de bedrijfssite Bomaco in Zellik. Deze voormalige houthandel heeft zijn activiteiten grotendeels stopgezet waardoor ruimte vrijkomt voor een nieuwe invulling.

“In navolging van de verkennende POM-studie beginnen we nu een onderzoek naar de optimalisatie en uitbreiding van deze bedrijfssite. In een volgende stap zullen verschillende bestudeerde toekomstbeelden worden afgetoetst op hun impact op het milieu en op de omgeving. Omdat bereikbaarheid en ontsluiting een belangrijk aandachtspunt is, zullen we tevens de mobiliteitseffecten grondig laten onderzoeken vooraleer de concrete plannen kunnen opgemaakt worden. Er wordt onder meer nagegaan op welke manier vracht- en personenvervoer de site kan bereiken en welke aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur hiervoor noodzakelijk zijn’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning.

De provincie Vlaams-Brabant schrijft nu de studieopdracht uit voor dit onderzoek, dat nog vóór de zomer gegund zal worden aan een gespecialiseerd studiebureau. De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2018 verwerkt worden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) voor het gebied.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Besix vernieuwt kaaimuur langs Albertkanaal in Schoten

Bouwonderneming Besix wint het contract voor de vernieuwing van een 1,46 km lange kademuur langs de rechteroever van het Albertkanaal in Schoten. Het gaat om een project van de Vlaamse Waterweg ter waarde van 8,3 miljoen €. De werken[…]

15/01/2021 | ProjectenBesix
Art-deco-hotel in Nieuwpoort krijgt zijn allure en grandeur terug

Art-deco-hotel in Nieuwpoort krijgt zijn allure en grandeur terug

Nieuw park en woningen Hoekakker in Ekeren stapje dichter bij realisatie

Nieuw park en woningen Hoekakker in Ekeren stapje dichter bij realisatie

Nieuwe bestemming voor PMS-pand in Kortrijk

Nieuwe bestemming voor PMS-pand in Kortrijk

Meer artikels