Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek uitbreiding Bomaco-site in Zellik

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Onderzoek uitbreiding Bomaco-site in Zellik

De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar de herstructurering van de site van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik. Omdat in de regio grote vraag is naar bedrijfsruimte wordt ook bekeken of een uitbreiding van de bedrijvenzone mogelijk is. Het voorbije jaar voerde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant een studie uit naar de toekomstmogelijkheden van de bedrijfssite Bomaco in Zellik. Deze voormalige houthandel heeft zijn activiteiten grotendeels stopgezet waardoor ruimte vrijkomt voor een nieuwe invulling.

“In navolging van de verkennende POM-studie beginnen we nu een onderzoek naar de optimalisatie en uitbreiding van deze bedrijfssite. In een volgende stap zullen verschillende bestudeerde toekomstbeelden worden afgetoetst op hun impact op het milieu en op de omgeving. Omdat bereikbaarheid en ontsluiting een belangrijk aandachtspunt is, zullen we tevens de mobiliteitseffecten grondig laten onderzoeken vooraleer de concrete plannen kunnen opgemaakt worden. Er wordt onder meer nagegaan op welke manier vracht- en personenvervoer de site kan bereiken en welke aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur hiervoor noodzakelijk zijn’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning.

De provincie Vlaams-Brabant schrijft nu de studieopdracht uit voor dit onderzoek, dat nog vóór de zomer gegund zal worden aan een gespecialiseerd studiebureau. De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2018 verwerkt worden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) voor het gebied.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Ontwerpteam gezocht voor herontwikkeling Sint-Andrieswijk

Kandidaat-ontwerpers kunnen zich vóór 6 september aanmelden om een binnengebied in de Sint-Andrieswijk in het stadshart van Antwerpen nieuw leven in te blazen. AG Vespa schrijft hiervoor een openbare aanbesteding uit. Tussen de[…]

11/08/2022 | ProjectenOntwerp
De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

De Wapper wordt heraangelegd als stadsplein

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Vergunning voor containerterminal Port of Limburg

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Bibliotheek maakt plaats voor 22 woningen

Meer artikels