Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek uitbreiding Bomaco-site in Zellik

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Onderzoek uitbreiding Bomaco-site in Zellik

De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar de herstructurering van de site van de voormalige houthandel Bomaco in Zellik. Omdat in de regio grote vraag is naar bedrijfsruimte wordt ook bekeken of een uitbreiding van de bedrijvenzone mogelijk is. Het voorbije jaar voerde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant een studie uit naar de toekomstmogelijkheden van de bedrijfssite Bomaco in Zellik. Deze voormalige houthandel heeft zijn activiteiten grotendeels stopgezet waardoor ruimte vrijkomt voor een nieuwe invulling.

“In navolging van de verkennende POM-studie beginnen we nu een onderzoek naar de optimalisatie en uitbreiding van deze bedrijfssite. In een volgende stap zullen verschillende bestudeerde toekomstbeelden worden afgetoetst op hun impact op het milieu en op de omgeving. Omdat bereikbaarheid en ontsluiting een belangrijk aandachtspunt is, zullen we tevens de mobiliteitseffecten grondig laten onderzoeken vooraleer de concrete plannen kunnen opgemaakt worden. Er wordt onder meer nagegaan op welke manier vracht- en personenvervoer de site kan bereiken en welke aanpassingen aan de bestaande weginfrastructuur hiervoor noodzakelijk zijn’, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning.

De provincie Vlaams-Brabant schrijft nu de studieopdracht uit voor dit onderzoek, dat nog vóór de zomer gegund zal worden aan een gespecialiseerd studiebureau. De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2018 verwerkt worden in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) voor het gebied.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Stad keurt masterplan UZ Gent goed

Het Gentse schepencollege gaf op 6 mei groen licht aan het masterplan voor de campus UZ Gent. Dit ruimtelijk plan voorziet een nieuw ziekenhuisgebouw in het hart van de site, de uitbouw van een centrale zorgzone en ruimte voor groen en andere[…]

08/05/2021 | ZorgsectorGent
Omgevingsvergunning voor verdere vernieuwing Gent-Sint-Pieters

Omgevingsvergunning voor verdere vernieuwing Gent-Sint-Pieters

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Roeselare start stadsvernieuwingsproject Damman-Croes

Vernieuwing en uitbreiding voor basisschool in Oudergem

Vernieuwing en uitbreiding voor basisschool in Oudergem

Meer artikels