Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek nacalculatie architectenprestaties

De KU Leuven werkt aan een grootschalig onderzoek waarbij de prestaties van architectuuropdrachten getoetst worden aan de omvang van het project. Tevens wordt onderzocht hoeveel tijd men steekt in kandidatuurstellingen, wedstrijden en offerteaanvragen.

De studie wil opdrachtgevers en overheden duidelijk maken wat de economische waarde van hun werkzaamheden in werkelijkheid betekent. Ze vormt tevens de basis om een dialoog op te bouwen met de verschillende actoren van de bouwsector.

Alle resultaten zullen op vrij korte termijn publiek bekend gemaakt worden en zullen door iedereen online te raadplegen zijn. De geheimhouding van de onderzoeksgegevens wordt gegarandeerd. Enkel de onderzoekers hebben rechtstreeks toegang tot de gegevens.

In de gepubliceerde gegevens kan op geen enkele wijze worden nagegaan op welk dossier de resultaten gebaseerd zijn, de herkomst ervan is niet te detecteren. De onderzoekers en architecten die deelnemen aan het onderzoek worden wel met hun naam vermeld in de studie. Er worden geen gegevens verzameld omtrent erelonen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Miljoenenproject transformeert CO2 tot groene waterstof

Tien private en publieke partners hebben zich verenigd in het North-C-Methanol project. Samen zullen ze de CO2-emissie jaarlijks met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken voor de lokale chemische en duurzame[…]

26/10/2020 | GentInnovatie
Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Oudenaarde bouwt nieuwe woonwijk

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Vandenbussche krijgt Best managed Company Award

Eerste infrastructuurwerf met ethische code

Eerste infrastructuurwerf met ethische code