Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

Gerelateerde onderwerpen :

Onderzoek naar personeelsverloop bij tijdelijke werkloosheid

© akesin@gmail.com

Bij de ondernemingen die de voorbije twee jaar minstens zestig dagen tijdelijke werkloosheid hebben ingeroepen, zijn dubbel zoveel werknemers vertrokken als bij bedrijven die geen beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat HR-dienstenbedrijf Acerta uitvoerde naar de impact van tijdelijke werkloosheid op het personeelsverloop. 

Daarbij werden de gegevenns van 260.000 werknemers in 40.000 Belgische bedrijven geanalyseerd. De analyse toont de evolutie van de uitstroom in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 en vergelijkt deze met de personeelsaantallen op 1 januari van dezelfde jaren. De analyse legt ook de link tussen de uitstroom en het aantal dagen werkloosheid in 2020 en 2021.
 
De jongste jaren vertrekt gemiddeld tussen de 6% en 10% van de werknemers bij zijn werkgever. Een klein deel van dat personeelsverloop is ‘natuurlijk’. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die met pensioen gaan. Het grootste deel of het ‘niet natuurlijk verloop’, betreft werknemers die zelf ontslag nemen of ontslagen worden.
 
De uitbreiding van het systeem van tijdelijke werkloosheid – eerst tijdens corona, nu door de energiecrisis – heeft een opvallende invloed op dat ‘niet-natuurlijk personeelsverloop’ bij de Belgische ondernemingen, blijkt nu voor het eerst uit onderzoek van Acerta. Dit jaar vertrok 7,3% van de werknemers zodra ze langer dan zestig dagen tijdelijk werkloos waren. Bij de werknemers die minder dan zestig dagen tijdelijke werkloos waren, is dat maar 5,6%. Bij de bedrijven zonder tijdelijke werkloosheid, zakt het percentage zelfs naar 3,7%.
 
Ook in 2021 zien we een gelijkaardige trend: tien op de honderd werknemers verlaten de onderneming als ze meer dan zestig dagen tijdelijk werkloos waren, terwijl in ondernemingen zonder tijdelijke werkloosheid maar vijf op de honderd werknemers vertrokken zijn.
 
Bedrijven die tijdelijke werkloosheid voor korte tijd inroepen, halen er wel voordeel uit, zo blijkt nog uit de cijfers. Het personeelsverloop ligt de voorbije twee jaar weliswaar minstens de helft hoger dan bij bedrijven die geen tijdelijke werkloosheid inroepen, maar tegelijkertijd ook een pak lager dan bij bedrijven die hun werknemers langer dan zestig dagen op tijdelijke werkloosheid plaatsen.
 
De cijfers zijn duidelijk: als mensen te lang op tijdelijke werkloosheid worden gezet, zijn ze weg. Het systeem van tijdelijke werkloosheid is voor veel bedrijven welkom, maar zet de werknemers wel aan tot nadenken over hun professionele toekomst, wellicht ook mede door het inkomensverlies. We zien dit in alle sectoren en zowel bij arbeiders als bij bedienden: na langdurende tijdelijke werkloosheid stijgt de uitstroom enorm. 
 
“Dat is zeker iets waar bedrijven aandacht voor moeten hebben nu ze tijdens de energiecrisis opnieuw uitgebreider beroep kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid. Tijdelijke werkloosheid is een noodzakelijke reddingsboei voor heel wat bedrijven, maar mag geen passe-partout worden”, aldus Dirk Vanderhoydonck, directeur sourced services van Acerta Consult.
 
Ondernemingen moeten ook rekening houden met het ‘natuurlijke verloop’, met name werknemers die met pensioen gaan. De natuurlijke uitstroom in de Belgische bedrijven schommelt al jaren rond de 2%. Het is dus belangrijk voor ondernemingen dat ze ook het natuurlijke verloop tijdig in kaart brengen en opvangen door nieuwe werknemers te recruteren.
 

 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Meeste bedrijven willen sollicitanten hoger loon aanbieden

Ondanks de stijgende loonkosten door de automatische indexering maken bijna acht op de tien bedrijven extra budget vrij om sollicitanten een hoger brutoloon dan normaal aan te bieden omwille van de nijpende arbeidskrapte. Sommigen voorzien zelfs[…]

17/11/2022 | vacatures
Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Bouwsector groeit dit jaar met 2,5%, maar valt volgend jaar stil

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Aandeel niet-Belgen in de bouw neemt toe

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Meer artikels