Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek naar open ruimte netwerk in en rond Brussel

Onderzoek naar open ruimte netwerk in en rond Brussel

Foto: Team Vlaams Bouwmeester

De Vlaamse overheid en het Brusselse Gewest slaan de handen in elkaar om de open ruimte in het Brusselse en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen.

Een coalitie gevormd door het Departement Omgeving, perspective.brussels, het Agentschap Natuur en Bos, Leefmilieu Brussel en OVAM, ondersteund door de Vlaamse en Brusselse Bouwmeesters, gaat op zoek naar een onderzoeksteam dat het bestaande open ruimte netwerk in kaart kan brengen, een samenhangende visie kan uitwerken en voorstellen kan formuleren om de verdere uitbouw en een beter beheer van de open ruimte te operationaliseren.
 
Een goed functionerend open ruimte netwerk kan economische en demografische ontwikkelingen ondersteunen en diverse functies integreren: een aantrekkelijk landschap, ecologische en recreatieve diensten, voedselvoorziening, klimaatadaptatie, gezondheid en leefkwaliteit en een beter functionerend ecosysteem,

Landschappelijke visie

Het doel van de opdracht is om een ambitieuze, gezamenlijk gedragen landschappelijke visie te ontwikkelen met betrekking tot de versterking en uitbouw van een regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel. 
 
Bovendien moet deze studie ook uitmonden in een aantal strategieën om deze visie te operationaliseren in concrete projecten en instrumenten van de verschillende partners en in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden.
 
De kandidaturen moeten ten laatste worden ingediend op 25 november vóór 12 uur. Informatie vind je op de website vlaamsbouwmeester.be.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Antwerpen kiest ontwerpteams voor Ringparken

Antwerpen kiest ontwerpteams voor Ringparken

De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West in Antwerpen zijn bekend. BUUR-Latz-Greisch-S333 zal in samenwerking met Antea en Levuur instaan voor Ringpark Groene Vesten en De Urbanisten-Omgeving-Cobe zijn geselecteerd voor[…]

21/01/2020 | BouwenMobiliteit
Leuven stelt planning sociale huisvestingsprojecten voor

Leuven stelt planning sociale huisvestingsprojecten voor

Financietoren Brussel verkocht voor meer dan 1,2 miljard €

Financietoren Brussel verkocht voor meer dan 1,2 miljard €

Oude asbestfabriek in Gent wordt bedrijvenpark Hexaport

Oude asbestfabriek in Gent wordt bedrijvenpark Hexaport

Meer artikels