Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek naar bestemming saneringsbijdrage Vlaamse rioleringen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Onderzoek naar bestemming saneringsbijdrage Vlaamse rioleringen

Een gemiddeld gezin in Vlaanderen verbruikt 73 m³ leidingwater per jaar. Hiervoor betaalt het in totaal 395 €, waarvan 104 € voor de afvoer van het afvalwater, de zogenoemde saneringsbijdrage. Jaarlijks wordt op die manier meer dan 400 miljoen € geïnd via de drinkwaterfactuur. Dat geld moet wettelijk gezien besteed worden aan het onderhoud en de aanleg van gemeentelijke rioleringen.

 

In 2017 werd een studie uitgevoerd over de besteding van deze saneringsbijdrage. Daaruit bleek een gebrek aan transparantie. Het was niet altijd duidelijk of het budget wel helemaal terugvloeide naar de rioleringen. Deze studie deed destijds heel wat stof opwaaien en zette de sector aan tot actie.

Vijf jaar later wordt de stand van zaken opgemaakt. De Universiteit Hasselt onderzocht in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij en Vlario, het Vlaamse kenniscentrum en overlegplatform voor gemeentelijk waterbeheer, het gebruik van de gemeentelijke saneringsbijdrage door de rioolbeheerders aan de hand van de boekhoudkundige gegevens van de gemeenten en rioolbeheerders. 

Investeringen

Uit de studie blijkt dat ongeveer de helft van de kosten gelinkt is aan investeringen (52%) en zowat een kwart aan exploitatie (27%). De overheadkosten en indirecte personeelskosten bedragen gemiddeld 8%. Omdat er overheadkosten gerapporteerd kunnen zijn onder bijvoorbeeld andere operationele kosten, ligt het vermoedelijke percentage aan werkelijke overheadkosten wellicht hoger dan 8%.

Uit deze cijfers blijkt dat rioolbeheerders wel degelijk investeren en dat er aandacht wordt besteed aan het onderhoud van de riolen. Het is echter onmogelijk om uit te maken of dit voldoende is voor een goed beheer van het bestaande stelsel.

3,1 miljard €

Het is wél duidelijk dat dit investeringsritme niet volstaat om alle projecten uit te voeren die nodig zijn om uiterlijk tegen eind 2027 de doelstelling uit de Europese Kaderrichtlijn Water te halen, namelijk het garanderen van een goede waterkwaliteit. Om dat te realiseren zouden de gemeentelijke rioolbeheerders immers nog 3,1 miljard € moeten investeren in de verdere uitbouw van hun rioleringsnet.

“Uit de financiële analyses blijkt dat de rioolbeheerders over het algemeen een positief boekhoudkundig resultaat neerleggen, maar dat hun kasposities in de meeste jaren negatief zijn. Ze doen dus meer uitgaven dan er inkomsten zijn. Er is dus externe financiering nodig om het investeringsritme aan te houden”, zegt Theo Jans van UHasselt. 

 

Financiële transparantie

De financiële transparantie in de sector is sterk verbeterd, maar toch zitten er grote verschillen in de manier van financiële rapportering die het vergelijken van de resultaten bemoeilijkt. Zo ontbreekt bijvoorbeeld afstemming van definities bij de rapporteringen, methodieken, kostenallocatie en afschrijvingstermijnen.

“Er is volgens ons een duidelijk draagvlak in de sector om daar in overleg met de overheid verdere stappen in te zetten. De piste van solidarisering tussen gemeenten moet bekeken worden en de zoektocht naar externe financiering dient geïntensiveerd te worden”, zegt Wendy Francken, directeur van Vlario.

De onderzoekers pleiten ervoor om  de controle- en analysecapaciteit van de economische toezichthouder (de Vlaamse Milieumaatschappij, VMM) te versterken, én om de link te maken met het inhoudelijke toezicht. Vlario steunt dat pleidooi. “We moeten er altijd op kunnen toezien en vertrouwen dat de gemeentelijke saneringsbijdrage effectief voor het beheer en onderhoud van riolering wordt gebruikt”, concludeert Wendy Francken.

Ook Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir waardeert de input van de onderzoekers. "We hebben in het regeerakkoord al opgenomen dat het rioleringslandschap sterker moet worden opgevolgd en gereguleerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Deze aanbevelingen sterken ons in het idee dat we daarmee de juiste weg inslaan. Het is nu zaak om deze aanbevelingen en het regeerakkoord verder uit te werken op het terrein”, aldus minister Demir.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Buildmat haalt Doms aan boord

Buildmat haalt Doms aan boord

Buildmat nv heeft alle aandelen van Doms bv verworven. Buildmat, met hoofdzetel in Oostakker, is een Belgische groep van bedrijven, actief in de bouw en industrie, die inzet op de distributie van innoverende producten. Doms bv is een[…]

11/05/2022 | OndernemingenDistributie
Minder instroom van gedetacheerde Oekraïners

Minder instroom van gedetacheerde Oekraïners

Offshore installatieschip Orion te water gelaten

Offshore installatieschip Orion te water gelaten

E314 in Maasmechelen krijgt 7 km geluidsreducerend asfalt

E314 in Maasmechelen krijgt 7 km geluidsreducerend asfalt

Meer artikels