Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Onderzoek gaat na hoe jongeren hun eerste stappen zetten op de woningmarkt

Gerelateerde onderwerpen :

,
Onderzoek gaat na hoe jongeren hun eerste stappen zetten op de woningmarkt

Het marktstudiebedrijf iVOX onderzocht in samenwerking met de vastgoedsector hoe jongeren tussen de 18 en 35 jaar hun eerste kennismaking met de woon- of huurmarkt ervaren. Men ging ook na of ze liever kopen, huren of zelf bouwen en hoe ze hun woning willen financiëren. Deze Woningbarometer werd opgesteld in samenwerking met de Federatie Ontwikkelaars-Woningbouwers, NAV, Federia, BVS-UPSI, de CIB en de Federatie van Algemene Bouwaannemers.
Jongeren maken vaak voor het eerst kennis met de woonmarkt door te huren. De gemiddelde leeftijd waarop ze die stap zetten is 24 jaar. Een logische volgende stap is kopen, wat gemiddeld op de leeftijd van 26 jaar gebeurt. De huidige woonsituatie van de jonge Belgen is dat vier op de tien reeds een huis of appartement bezit, een kwart huurt en één op de drie woont nog thuis of elders in. De woonsituatie hangt natuurlijk samen met de leeftijd: hoe ouder, hoe meer mensen zelf eigenaar zijn van een woning.
 
"Van de 30-35-jarigen is de helft eigenaar van een huis. Dat stemt overeen met de ervaringen van de immokantoren. Er bestaat een vorm van woonladder, waarbij men eerst wat langer dan vroeger thuis woont, vervolgens een appartement huurt, indien mogelijk een appartement in de stad koopt en vervolgens bij de eerste gezinsuitbreiding uitkijkt naar een huis in de stadsrand. Wat opvalt, is dat die stappen elkaar vrij snel opvolgen en dat veel jongeren er ook één of meeroverslaan, vaak dankzij financiële steun van ouders en grootouders", zegt Peggy Verzele, directeur van de studiedienst van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB).
 
Er is ook een duidelijke trend te zien in de locatie van de woonst. Zo kiezen jonge twintigers vooral voor de stadskern of -rand, terwijl jonge dertigers eerder kiezen voor landelijk wonen. Bereikbaarheid speelt een erg belangrijke rol bij de locatiekeuze van een toekomstige woning. Onder meer de afstand tot en de bereikbaarheid van het werk is vaak een doorslaggevende factor. Ook de afstand tot familie en vrienden en de nabijheid van natuur blijken belangrijk.
 
“Jongeren willen in een bruisende stad leven, waar altijd iets te doen is. Naarmate ze iets ouder worden, willen ze zich beginnen settelen en zoeken ze eerder de rust op”, stelt Olivier Carrette, gedelegeerd bestuurder van de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS).
 
Slechts 15% van de jongeren die reeds in een stad wonen denkt eraan zijn eigen woning te kopen op het platteland, hetzij in een dorpskern of erbuiten. 85% van de jongeren die in een stad verblijven wil daar of in de stadsrand blijven wonen. Dat is iets om te onthouden: ondanks het feit dat een meerderheid van de Belgen niet kiest voor stedelijk wonen, is er een groeiende groep die dat wel wenst.
 
“De vraag is of er daarvoor in de stad en de stadsranden voldoende (compacte) eengezinswoningen beschikbaar zijn. De sterke prijsstijgingen in die regio’s zijn alvast een aanwijzing dat de vraag er groter is dan het aanbod”, meent Frank Vastmans van de Onderzoeksgroep Economische Geschiedenis van de KU Leuven.

Financiering

Ook het financiële aspect van wonen is natuurlijk belangrijk. Wie de eerste stap op de woonmarkt nog moet zetten, onderschat vaak hoe groot het aandeel is dat gefinancierd zal moeten worden door leningen bij de bank. Wanneer ze een woning willen renoveren, zijn ze bereid om maximaal 30% van het totale aankoopbedrag van de woning aan de verbouwing ervan te spenderen.
 
Sommige jongeren kiezen ervoor om een woning te verbouwen. Soms dringen de verbouwingswerken zich gewoon op, maar er zijn ook andere redenen voor een verbouwing. De belangrijkste reden is om het wooncomfort te vergroten, maar ook de energieprestaties van de woning verhogen vinden ze belangrijk. Ongeveer acht op tien jongeren zeggen dat ze het belangrijk vinden dat hun woning een laag energieverbruik heeft, 30% zegt zelfs dat dit een absolute noodzaak is bij hun woningkeuze.
 
Ze hebben het echter moeilijk om een afweging te maken tussen het energieverbruik en het wooncomfort. Uit de bevraging blijkt immers dat jongeren slechts in mindere mate bereid zijn om de bewoonbare oppervlakte van hun woonst te beperken ten voordele van méér energieperformantie. Wanneer zij gevraagd werden of zij bereid waren om ook op hun wooncomfort in te boeten, antwoordde slechts 35% dat zij ook in die situatie de voorkeur zouden geven aan een laag energieverbruik.
 
Steven Lannoo, directeur van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) zegt dat het normaal is dat jongeren het moeilijk hebben om de juiste afweging te maken tussen comfort en energieverbruik. “Het is de taak van architecten en andere bouwprofessionals om via creatieve oplossingen te tonen hoe ze beide kunnen combineren”, meent hij.
 
De ideale woning van de jongeren is een groot huis buiten de stad. Maar de betaalbaarheid en bereikbaarheid van zo’n woning zetten hen vaak toch weer met beide voeten op de grond. Ongeveer één op de drie zegt open te staan voor minder voor de hand liggende woonvormen, zoals ‘tiny houses’, kangoeroewoningen en woningen met een gedeeld woon- of tuingedeelte.
 
“Iedereen die wil bouwen, heeft vooraf een droomhuis in gedachten. Slechts weinigen kunnen hun dromen echter volledig waarmaken omdat hun budget dat vaak niet toelaat.”, besluit Thijs Eeckhaut, coördinator van de Federatie van Ontwikkelaars-Woningbouwers.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Kempense woonmaatschappijen fuseren tot Woonboog

Volgend jaar zullen DE ARK, de Molse Bouwmaatschappij en het Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij: Woonboog. De Vlaamse regering wil dat er binnenkort in elke gemeente slechts[…]

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Gent verdubbelt subsidie voor energiezuinige renovatie huurwoningen

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Ook sociale woningen in privaat bouwproject in Gent

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Nieuwe bestemming voor Damiaansite in centrum Leuven

Meer artikels