Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ondernemingsraad

In wat we (gemakshalve) het 'kapitalistische systeem' noemen, onderscheidt men (al even gemakshalve) twee groepen: de 'werkgevers/ondernemers' die hun geld gebruiken om ondernemingen op te richten en te leiden en de 'werknemers' die tegen betaling hun arbeidskracht te beschikking stellen van die ondernemingen.

De betrekkingen tussen werkgevers en werknemers worden geregeld door conventies, regels en wetten die de samenwerking in goede banen houden: arbeidsreglement, loon- en weddenbarema's en dies meer.

Het verschil tussen een ondernemer/werkgever en een werknemer is dat de ondernemer de onderneming leidt en de vitale beslissingen neemt die het bedrijf in goede banen brengt en ook moet houden. Dat is niet eenvoudig: de concurrentieslag is vaak hard, geen enkel bedrijf heeft het eeuwige leven en foute beleidsbeslissingen maar ook gewoon brute pech kunnen een bedrijf kapot maken. Dat is dan erg voor de ondernemer, maar ook voor zijn personeel.

Of de trein nu rijdt of niet, de belastingbetaler betaalt altijd.

In de meeste westerse landen worden wetten gemaakt waarin staat dat ondernemingen vanaf een bepaalde grootte een 'ondernemingsraad' moeten hebben. In die ondernemingsraad zetelen vertegenwoordigers van het personeel die het recht hebben te vragen welke beleidsbeslissingen genomen worden en waarom. Het is de bedoeling dat de leden van de ondernemingsraad hun collega's werknemers informeren over het beleid, en ook dat ze eventuele suggesties van het personeel aan de bedrijfsleiding doorgeven. De leden van de ondernemingsraad worden door het personeel verkozen, en zijn in de regel lid van één van de vakbonden. Voor advies over administratieve zaken die ze niet goed kunnen inschatten of begrijpen kunnen ze dus (al dan niet discreet) een beroep doen op de studiediensten van hun vakbond.

De ondernemingsraden werken meestal vrij behoorlijk, maar een onfeilbaar middel om problemen te voorkomen zijn ze niet. Dat valt vooral op als een commercieel bedrijf het op de markt niet meer kan bolwerken en er het bijltje bij neerlegt. Dan komen de vakbondsafgevaardigden bijna altijd zeggen dat ze het einde van het bedrijf 'niet hebben zien aankomen' en ook 'niet begrijpen'. Meer nog: ze kunnen het niet aanvaarden, want het bedrijf heeft toch ooit nog eens investeringssubsidies gekregen en dan kan toch niets meer foutlopen'

Waarbij men zich dan kan afvragen wat die afgevaardigden in de ondernemingsraad eigenlijk gedaan hebben om zo uit de lucht te vallen.

Het falen van een onderneming op de vrije markt wordt in de regel toegeschreven aan de concurrentie, die beter en/of goedkoper produceert. Maar de markt evolueert tegenwoordig zo snel dat producten die gisteren goed in de markt lagen morgen al compleet vergeten kunnen zijn: schrijfmachines, muziek op vinylplaten, polaroidfoto's, klassieke camera's (en de daarbij horende filmrolletjes) of elektrische lampen die plots niet meer 'ecologisch' zijn en dus verboden worden. Dergelijke (r)evoluties zijn niet te wijten aan de traditionele concurrentiestrijd waarbij diegene wint die het goedkoopst produceert, maar aan evoluties op de markt die los staan van productiekosten en klassieke concurrentie.

De steeds grotere snelheid waarmee de technologie verandert, maakt dat de bekende regels inzake kostprijs en concurrentie niet meer absoluut zijn. Uiteraard heeft elke ondernemer nog steeds de plicht 'zijn' markt in de gaten te houden en adequaat op elke verandering te reageren. Maar het gebeurt steeds vaker dat een markt gewoon in het niets verdwijnt, zodat het bedrijf om te kunnen overleven iets helemaal anders moet verzinnen.

Dat producten volledig van de markt verdwijnen, verbaast ons niet meer; en de traditionele lofzang over die 'oude' kwaliteit die 'zoveel beter' was, zingen we ook niet meer. Ook in de dienstensector zijn er zaken die van de markt verdwijnen. Brieven ter bestemming brengen was eeuwenlang een belangrijke economische activiteit. Maar sinds de uitvinding van de telefoon, de fax en andere elektronische communicatiemiddelen schrijven wij steeds minder brieven. Dat betekent dat de klassieke postbode vandaag grotere afstanden moet afleggen om hetzelfde aantal brieven uit te dragen.

Een dienstverlening die het blijkbaar moeilijk heeft om zich aan te passen is het Belgische spoor. Openbaar personenvervoer is nog altijd actueel, maar ook een sector die het zich kan veroorloven concurrentie te negeren moet leven met 'technologie in verandering'. Dat is blijkbaar moeilijk voor een bedrijf dat eraan gewoon is geraakt dat de belastingbetaler zijn (zeer grote) exploitatietekorten braaf betaalt.

Een aantal Europese landen heeft het monopolie van zijn 'nationale' spoorwegmaatschappij afgeschaft, en de door velen voorspelde anarchie is daarbij uitgebleven. Wel integendeel, spoorverbindingen die door privéfirma's aangeboden worden, werken vaak beter. Intussen blijven wij in België (en ook in Duitsland) wel worstelen met een klassiek overheidsbedrijf dat zijn plaats niet meer vindt en waar om de haverklap stakingen uitbreken. Dat die 'stakingsziekte' te maken heeft met de onzekerheid over de toekomst is nogal waarschijnlijk.

Sommige politici stellen nu voor dat 'betaalstakingen' beter zijn dan de boel altijd opnieuw per 'gewone' werkstakingen plat te leggen. Dat zou, zeggen ze toch, wel de maatschappij maar niet 'de gebruikers' treffen. Dat is een zeer bizarre redenering: of de trein nu rijdt of niet, de belastingbetaler betaalt altijd: als de treinconducteurs geen kaartjes knippen en de reizigers gratis laten rijden, maakt dat economisch nauwelijks een verschil. Een echte staking is een krachtmeting tussen een ondernemer en zijn personeel. Een spoorstaking is alleen maar een gijzelneming van belastingbetalers. En er bestaan blijkbaar geen mogelijkheden om dat binnen de bestaande structuren te verhinderen.

ZANDER

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen