Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ondernemersvertrouwen houtverwerkende industrie in vrije val

© Hassyoudo - stock.adobe.com

Hoewel het ondernemersvertrouwen tegen midden 2021 steeg tot het hoogste niveau in de voorbije vijf jaren, verzwakte het in de tweede helft van 2021 echter iedere maand. Door de oorlog in Oekraïne begin 2022 is het ondernemersvertrouwen in de houtverwerkende industrie haast in vrije val gekomen, met recent toch gelukkig een klein lichtpunt in april.

De omzet van de houtverwerkende industrie steeg vorig jaar met 32,8% ten opzichte van 2020. Hiermee werd het omzetverlies van het eerste coronajaar (-4,6% in 2020) meer dan gecompenseerd. In deze forse omzetstijging zit evenwel de doorrekening van de fel gestegen houtprijzen vervat. De afzetprijzen gingen met gemiddeld 19,2% de hoogte in, waardoor de omzetstijging in volume op 11,4% uitkwam.
 
Bij alle productgroepen kwam de omzet in 2021 hoger uit. De grootste stijging werd gerealiseerd bij de verpakkingen (voornamelijk palletten), waar de omzet met liefst 80,0% de hoogte inging; 66,9% komt evenwel door een stijging van de productiekosten. 
De omzetstijging van houten plaatmaterialen (+24,3%) en bouwelementen (+30,8%) moet men afzetten tegen een gemiddelde prijsstijging van 13,5%. De overige houtverwerking kende in 2021 een omzetstijging met 10,3% (stijging afzetprijzen +2,2 %). 

Export 

Ongeveer 45% van de houtomzet komt door export. 85% van deze houtuitvoer is bestemd voor de EU-markt; deze kende een stijging met 40,7% in 2021. Ook hier speelt het prijseffect een belangrijke rol. De leveringen in Frankrijk, de belangrijkste exportmarkt met een aandeel van 34,7%, stegen met 48,0%. Nederland (aandeel 19,7%) en Duitsland (14,6%) zijn de tweede en de derde belangrijkste markten en stegen met respectievelijk 28,1% en 62,7%. 
 
Terwijl de Belgische houtexport wereldwijd met 35,3% steeg, was de invoerstijging vrijwel even groot (+35,5%). China, de grootste leverancier van houtproducten aan ons land, kon zijn leveringen nog opdrijven met liefst 60,2%, waardoor het invoeraandeel van China toenam tot 34,2%.

Investeringen

Vorig jaar kwam de bezettingsgraad van de productiecapaciteit in de houtindustrie op het historisch hoge niveau van 88,8% uit. Dit leidde tot een forse toename van de investeringen in 2021 met 45,2% tot een bedrag van 183,4 miljoen euro. Het positieve effect op de tewerkstelling bleef niet uit. De tewerkstelling steeg vorig jaar met 108 werknemers tot 7.751 personen; +1,4% ten opzichte van 2020.
 
Tussen de zomer van 2021 en de lente van 2022 is de conjunctuur in de houtsector aanzienlijk verslechterd. Was er in de zomer van 2021 nog een zeker optimisme over een voortzetting van het economisch herstel, dan werd dat na de zomer onderuitgehaald door de exploderende energie- en grondstoffenprijzen. Dit voorjaar heeft de Russische invasie in Oekraïne bovendien alle hoop op een snel economisch herstel volledig de kop ingedrukt. 
 
Ook langs de vraagkant hield de westerse consument de vinger op de knip omdat te veel koopkracht wegvloeide en de energierekeningen peperduur werden. Het consumentenvertrouwen kreeg een flinke deuk en lijkt niet spoedig te zullen herstellen. Zelfs indien de oorlog kortstondig zou blijken te zijn, zal de economische schade in de loop van het jaar volgens Fedustria nooit helemaal kunnen worden goedgemaakt.

Evolutie van de omzet per productgroep

In miljoen euro 2020 2021* 21/20*
Plaatmaterialen 1.555,9 1.933,8 24,3 %
Bouwelementen 913,1 1.194,5 30,8 %
Verpakkingen (o.a. palletten) 405,5 729,8 80,0 %
Overige houtverwerking 179,9 198,4 10,3 %
Houtindustrie ** 3.054,4 4.056,5 32,8 %

Bron: FOD Economie, BTW-aangiften 

* Voorlopige gegevens
** Houtindustrie nace 16.2
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Textiel-, hout- en meubelindustrie vreest nieuwe crisis

Textiel-, hout- en meubelindustrie vreest nieuwe crisis

De Belgische textiel-, hout- en meubelindustrie heeft een vrij goed jaar 2021 achter de rug, maar de toekomst ziet er heel wat minder rooskleurig uit. Dat meldt de beroepsorganisatie Fedustria. Tijdens de algemene vergadering van de federatie[…]

11/05/2022 | ActueelFedustria
Een primeur in Wallonië: 10.000 hectare gemeentelijk bos FSC-gecertificeerd

Een primeur in Wallonië: 10.000 hectare gemeentelijk bos FSC-gecertificeerd

Hout uit Rusland en Wit-Rusland is 'conflicthout'

Hout uit Rusland en Wit-Rusland is 'conflicthout'

Fedustria vraagt plafond op energieprijzen

Fedustria vraagt plafond op energieprijzen

Meer artikels