Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Ondernemers willen arbeidsmarkt en fiscaliteit hervormen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Ondernemers willen arbeidsmarkt en fiscaliteit hervormen

© ©phonlamaiphoto - stock.adobe.com

Een groep van meer dan 50 Vlaamse ondernemers heeft op initiatief van bankier Karel De Boeck en projectontwikkelaar Karel Cardoen een open brief geschreven met 36 voorstellen voor de Belgische politici. Ze willen o.m. de arbeidsmarkt en de fiscaliteit hervormen. Voor nieuwbouw willen ze zonneboilers en –panelen verplichten en hetzelfde geldt voor thuisbatterijen zodra die betaalbaar zijn.

Bij de ondertekenaars vinden we o.m. Jan De Clerk van Domo, Ingrid Ceusters van Ceusters, Vic Swerts van Soudal, Ludo Sarens van Sarens, Philippe De Veyt van Lecot, Manuel Buyck van Victor Buyck Steel Construction, architecten Johan Rijckaert en Marc Van Bortel, aannemer Dirk Vandenbussche, makelaar Gert Martens en Sven Dekeyser van Key-Tec. Ondernemers die de open brief nog willen tekenen, kunnen dat op https://www.tipsvanbedrijfsleidersaanpolitici.be/.
De onderschrijvers van de open brief vinden dat er te veel inactieven zijn in ons land. “Weinigen werken nog tot de wettelijke pensioenleeftijd. Dit terwijl de groei van de bedrijven geremd wordt door vacatures die niet ingevuld geraken. De bruto-loonkost van oudere werknemers moet verminderen (niet het nettoloon), de werkdruk moet verlagen door een aangepaste job en uurrooster, wat hen zal motiveren om langer te werken. De werkloosheidsuitkering moet afnemen in de tijd. Werklozen moeten geactiveerd worden door hen te vergoeden bij het succesvol volgen van bijscholing, hen in te zetten voor gemeenschapsdienst en/of vrijwilligerswerk.” De ondernemers willen gericht migranten aantrekken voor knelpuntberoepen en migranten een beroeps- en taalopleiding geven in hun land. Migranten die kans maken op een verblijfsvergunning willen ze onmiddellijk inschakelen in de arbeidsmarkt.

Milieu

Milieu is de grootste uitdaging voor de ondertekenaars van de open brief. “De overheid moet ambitieuzer zijn. De fiscaliteit moet vergroenen, fossiele brandstoffen moeten hoger belast worden en energieverbruik moet meer belast worden.  Er moeten taksen komen op CO2, en vliegtuigreizen en belastingen op producten en diensten met een hoog energieverbruik (o.a. invoer/transport van producten uit verre landen). Bij nieuwbouw zouden zonneboilers en -panelen verplicht moeten zijn. Zodra huisbatterijen betaalbaarder worden, moeten deze verplicht zijn. De wetgeving en inspraakmogelijkheden moeten aangepast worden om sneller meer windturbines te kunnen plaatsen.
“Files worden elk jaar groter. Er is geen verbetering in zicht. Het gevolg is verlies van tijd, geld, efficiëntie en levenskwaliteit. Naast het beter uitbouwen van openbaar vervoer, moeten we het bestaande wegennet veel efficiënter gebruiken. Carpoolen moet gepromoot worden door het fiscaal vriendelijk te maken, afzonderlijke rijstroken te voorzien en een gebruiksvriendelijke app te ontwikkelen om carpoolen te faciliteren.” Ze willen rekeningrijden invoeren op een betaalbare, sociale en efficiënte manier, bv. enkel op weekdagen van 7 tot 9u30 en vooral rond knelpuntsteden, voor wie alleen in de auto zit, met voor buitenlandse bestuurders een jaarforfait.

Wetgeving

De ondertekenaars willen alle bestaande wetten systematisch screenen en er zoveel mogelijk schrappen. “Elke nieuwe wet moet eenvoudiger dan zijn voorganger en moet minstens één bestaande wet vervangen. De fiscaliteit moet eenvoudiger en zonder achterpoortjes. Milieubelastingen moeten fors hoger en de belasting op werken moet significant lager. Er moet een ‘flat taks’ van bv. 20% komen op elke vermogenstoename privé (uit werk, aandelen, dividenden, verhuur, successie….) en vennootschap (winst, aandelen, dividenden…). Voor de omgevingsvergunning moet inspraak mogelijk zijn bij het begin van elk project, maar nadien mogen er geen vertragingsmogelijkheden meer zijn met eindeloze procedures.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

Meer dossierstukken online op omgevingsloket

De meeste dossierstukken die te maken hebben met het openbaar onderzoek over een omgevingsvergunning zullen vanaf half mei online te vinden zijn. Die ingreep gebeurt om zoveel mogelijk te vermijden dat documenten die al digitaal beschikbaar[…]

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Besix boekt topresultaten, maar verwacht tragere groei

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Zijn de zakengeheimen in uw offerte goed beschermd?

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Six haalt megaproject in Vilvoorde binnen

Meer artikels